پیشتازی در کسب فضایل (۳)

پیشتازی در کسب فضایل (۳)

پدیدآورنده : محمد محمدی ری شهری
منبع: پایگاه رسمی آیت الله ری شهری

پیشتازی در کسب فضایل ‌ (۳)

وَ ألبِسْنِی زِینَهَ المُتّقینَ فی… السَّبقِ إلى‌ الفَضیلَه‌.

دو مطلب در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بیان شد، یکی ریشه قرآنی داشتن این فراز بود و دیگری بیان حکمت ضرورت پیشتازی در آراستن خود به فضایل اخلاقی و عملی.

سومین مطلب در این رابطه این است که مبدأ سبقت در فضیلت چیست؟ به تعبیر دیگر، ویژگی افرادی که در فضایل اخلاقی و عملی از دیگران سبقت می‌جویند، چیست؟ این مطلب در این آیات قابل ملاحظه است:

﴿إِنَّ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشْیَهِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَ الَّذِینَ هُمْ بِآیاتِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ * وَ الَّذِینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا یُشْرِکُونَ * وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَهٌ أَنَّهُمْ إِلى‌ رَبِّهِمْ راجِعُونَ * أُولئِکَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُون﴾.

به یقین آنان که از ترس پروردگارشان هراسانند، و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان دارند، و آنان که براى پروردگارشان شریک نمى‌آورند، و کسانى که آنچه (باید در راه خداوند) دهند مى‌دهند، در حالى که دل‌هاى آنان هراسان است که به سوى پروردگارشان باز مى‌گردند، آنان در نیکى‌ها مى‌شتابند و براى آن پیشگامند.

در این آیات، چهار ویژگی برای کسانی که در فضایل اخلاقی و عملی سبقت می‌گیرند، بیان شده است که در واقع مبدأ این خصلت ارزشی است. این چهار ویژگی عبارتند از: خشیت الهی، ایمان متکی بر خشیت و معرفت، اجتناب از شرک جلی و خفی، و مغرور نشدن به عمل خود.

اگر کسی این چهار ویژگی را داشته باشد، در نیکی‌ها شتابان و پیشگام است.

مطالب مشابه