دسته بندی های موجود در بخش"ائمه اطهار"

مطالب موجود در بخش "ائمه اطهار"

زیرساختهای درونی ارتباط مؤثر در احادیث امام رضا (علیه السلام)

زیرساختهای درونی ارتباط مؤثر در احادیث امام رضا (علیه السلام)

نویسنده: علی جانفزا (۱) علی خیاط. (۲)   چکیده معصومان (علیه السلام) به عنوان تبیین کنندگان کلام وحی، در گفتار و رفتار خود با مخاطبان، به شیوه‌ای اثربخش ارتباط برقرار می‌کردند. با بررسی احادیث ایشان، این شیوه‌ها را در شرایط گوناگون انتقال پیام می‌توان استخراج و دسته بندی کرد. هدف از تدوین این نوشتار استخراج ...

ادامه مطلب
عنصر محبت در فرهنگ رضوی

عنصر محبت در فرهنگ رضوی

نویسنده: علی سرورى مجد (۱)     چکیده عنصر محبت در دنیای امروز یکی از گمشده‌های بشر و نواقص جوامع بشری است. با توسعه‌ی زندگی صنعتی و اشتغال‌های روزافزون مادی انسان، جنبه‌های معنوی و فطری به فراموشی سپرده شده است. فرهنگ حیات بخشی رضوی که همان فرهنگ قران و عترت بوده، به دلیل فرابشری بردن ...

ادامه مطلب
خداشناسی در روایت‌های امام رضا (علیه السلام)

خداشناسی در روایت‌های امام رضا (علیه السلام)

نویسنده: احمد علی قانع (۱)     چکیده از اساسی ترین و ریشه‌ای‌ترین اعتقادهای یک مسلمان، توحید است که پیامبران الهی و اوصیاء آنها برای تقویت آن در میان مردمان تلاش می‌کردند و هدف آنها رساندن انسانها به توحید نظری و عملی بوده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوه‌ی ...

ادامه مطلب
امامت امام رضا (ع)، امتدادی بارز برای امامت حضرت ابراهیم (ع)

امامت امام رضا (ع)، امتدادی بارز برای امامت حضرت ابراهیم (ع)

نویسنده: ابوالفضل خوش منش (۱) چکیده شخصیت ابراهیم (علیه السلام) در قرآن با ابعادی همچون «پدر و تبار عالی»، «پدر ذریه و امّت بسیار» و «صاحب دعا و دعوت‌های سرنوشت ساز» معرفی شده است. او پیامبر احتجاج‌های برهانی و پیشوای خردمند و محترم نزد ملل و نحل مختلف است و از جمله دعاهای حضرت ابراهیم ...

ادامه مطلب
سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه‌های دینی با تأکید بر سیره‌ی رضوی

سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه‌های دینی با تأکید بر سیره‌ی رضوی

نویسندگان: فائزه عظیم زاده اردبیلی (۱) – معصومه حمیدی پور (۲) چکیده کودکان سرمایه‌های انسانی هر جامعه، هستند که تربیت و حمایت از آنان ضرورت دارد. از این رو شارع و به تبع آن قانون گذار ایران سازوکارهای حمایی ویژه ای به منظور حمایت از حیات، حقوق اساس و نحوه‌ی تربیت آنان در قالب ولایت ...

ادامه مطلب
بازتاب اندیشه‌های فرقه‌‌‌ای در بیانات امام رضا (ع)

بازتاب اندیشه‌های فرقه‌‌‌ای در بیانات امام رضا (ع)

نویسنده: قاسم جوادی   چکیده تمام پیشوایان معصوم شیعه، رسالت هدایت و اصلاح اندیشه دینی را بر عهده داشتند. امام رضا (علیه السلام) هم به عنوان یکی از معصومان، عهده‌دار چنین رسالتی بود. ایشان این وظیفه را در اصلاح اندیشه شیعیان، اعم از شیعیان قطعیه، زیدیه، واقفیه و دیگران انجام داد. هم چنین آن حضرت ...

ادامه مطلب
بررسی چگونگی ارتباط امام رضا (ع) با اصحاب در کوفه، بغداد و قمن

بررسی چگونگی ارتباط امام رضا (ع) با اصحاب در کوفه، بغداد و قمن

نویسندگان: جمیله انصاری پور (۱) زهرا قاسم نژاد (۲) چکیده کوفه، بغداد و قم از نقاط حساس شیعه‌نشین جهان اسلام بود. به سبب نقش سیاسی این سه شهر، امام رضا (علیه السلام) باید برنامه‌ای برای ارشاد و هدایت و تمدن سازی این مراکز مهم در نظر می‌گرفت تا بتواند کاروان بشریت را به سوی توحید ...

ادامه مطلب
مدیریت و برنامه‌ریزی آموشی حضرت رضا (ع) در تبیین مسائل توحیدی

مدیریت و برنامه‌ریزی آموشی حضرت رضا (ع) در تبیین مسائل توحیدی

نویسنده: زهره معارف   چکیده یکی از شاخص‌های قرآنی در روایات تفسیری حضرت رضا (علیه السلام)، مسئله توحید است. پرداختن به چنین موضوعی با توجه به مسائل اعتقادی دوران حضرت رضا (علیه السلام) و انحراف بعضی فرق و مکاتب، بیان گر موقعیت‌شناسی آن حضرت است؛ چرا که چنین انحرافات عقیدتی فراوانی، جامعه اسلامی آن روز ...

ادامه مطلب