مطالب موجود در دسته بندی "اخلاق اسلامی"

درستکاری آزادی است

درستکاری آزادی است

نویسنده: سیمین موحد درستکاری یعنی انجام داد ن کار درست. کار درست چیست؟ کاری است که به ما و دیگران خد مت می کند؛ یا کاری است که به ما و دیگران صدمه نمی زند. درستکاری، مثل پی ساختمان است. ما چنانچه بخواهیم شخصیتمان ساختمان محکم و قابل اعتمادی داشته باشد، درستکاری برایمان اساسی می ...

ادامه مطلب
یادی از مرحوم شیخ بهایی (ق.س) و عنایت امام رضا (ع)

یادی از مرحوم شیخ بهایی (ق.س) و عنایت امام رضا (ع)

نویسنده: محمد لک علی آبادی در بین شیعیان همواره چهره های شاخص علمی و مذهبی فراوانی وجود دارد که همگی از شاگردان و مریدان مکتب اهل بیت (ع) هستند و مورد عنایت آن بزرگواران قرار دارند. عالم بزرگ، شیخ بهایی (قدس سره) که مزارش در صحن آزادی آستان مقدس و ملکوتی حضرت علی بن موسی ...

ادامه مطلب
خوشبختی و بدبختی از شکم مادر

خوشبختی و بدبختی از شکم مادر

تلخیص : مهدی گردالی پیامبر خدا(ص) فرمود: شقی کسی است که در شکم مادر شقی باشد و سعادتمند کسی است که در شکم مادر سعادتمند باشد. ادیان و مکاتب گوناگونی که در میان بشر حاکمیت دارند همگی مدعی آن هستند که بشر را به سوی سعادت و خوشبختی میخوانند و سعی دارند که او را ...

ادامه مطلب
زیست سعادتمندانه

زیست سعادتمندانه

نویسند ه: دکتر مصطفی دلشاد تهرانی حرکت به سمت جامعه اخلاقی، هد ف اصلی زند گی بشری در همه اعصار بود ه و تمامی جوامع برای رسید ن به آن نیازمند پیداکرد ن یک مد ل مشخص هستند. هر جامعه ای با توجه به پارادایم های حاکم بر آن، شیوه ای مخصوص به خود را ...

ادامه مطلب
هستی شناسی (۱)

هستی شناسی (۱)

بدان اي پسر! که خداوند جهان را براي برآوردن نياز خويش نيافريده و بيهوده هم نيافريده است، بلکه آن را براساس عدل آفريده و بر مبناي حکمت: آراسته است او چون مي دانست که هستي بهتر از نيستي و افزوني بهتر از کاستي است و خوبي بهتر از زشتي است و بر آفرينش هر دو توانا و دانا بود

ادامه مطلب
هستی شناسی (۲)

هستی شناسی (۲)

  خلقت جمادات نکته: هنگامی که اثرات تابش نور این ستارگان در جوانب عناصر موجود در زمین تأثیر گذاشت و از آن نقطه فرضی در مرکز زمین، منعکس شد، از درون خاک و آب، به کمک باد و آتش، «جمادات» (۱) به وجود آمد که عبارتند از: کوه ها، سنگ های معدنی، ابر، برف، باران، ...

ادامه مطلب
هستی شناسی (۳)

هستی شناسی (۳)

  شناخت دنیا معنای دنیا نکته: هرچه دل در بند آن باشد، و بدان نظر دارد، و تو را از خدای عزوجل باز دارد، آن دنیای توست. و هرچه دل در بند آن نیست- گرچه در میان آن باشی- آن دنیا نیست؛ زیرا دنیا در عالم، بسیار است، چون کسی در بند آن نباشد، و ...

ادامه مطلب
هستی شناسی(۴)

هستی شناسی(۴)

  زشتی دنیا تمثیل: اگر به چشم ظاهر در وی نگری، خوب می نماید. (۱) و چون به چشم عقل در وی نگاه کنی به غایت زشت می نماید. مانند زنی پیر که تازگی جوانی از وی رفته است و جز پوستی بر استخوان کشیده ندارد، خود را به جامه های رنگین آراسته بود، و ...

ادامه مطلب
هستی شناسی(۵)

هستی شناسی(۵)

  ترک کامل دنیا یا برخورداری از آن؟ پرسش و پاسخ: اگر کسی گوید که بسیاری از مشایخ بوده اند که در ظاهر به جان و مال مشغول بوده اند، و به دل و جان، دوستی حضرت حق تعالی کرده اند، چگونه ایشان را مشغولی ظاهر به دنیا زیان نداشته است؟ جواب او آن است ...

ادامه مطلب