دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۴)

دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۴)

نویسندگان:‌ ابراهیم میرشاه جعفری افسانه کلباسی     چگونگی تلفیق اخلاق در برنامه درسی برنامه ریزی درسی، یکی از اساسی ترین پایه های آموزش و پرورش هر کشوری را تشکیل می دهد. در این مرحله از فرایند آموزش است که اهداف مورد نظر نظام آموزشی قالب ریزی می شود و در چهار چوبی سازمان یافته ...

ادامه مطلب
انسان شناسی(۱)

انسان شناسی(۱)

نکته: بدان اي پسر! که سه صفت از صفات نيک در آدمي هست که هيچ کس به نداشتن آنها اعتراف نمي کند. اين سه ويژگي يک خرد است و دوم راستي و سوم انسانيت.

ادامه مطلب
انسان شناسی(۲ )

انسان شناسی(۲ )

  خودشناسی اهمیت خودشناسی نکته: هیچ لذت چون لذّت دریافتن نفس خود نیست. و دلیل بر این سخن آن است که تو هرکس را دوست داری بدان سبب دوست داری که با تو مناسبتی دارد. نبینی که هرکس در خو و دانش با تو مناسبت بیشتر دارد چگونه او را دوست تر داری از کسی ...

ادامه مطلب
انسان شناسی( ۳ )

انسان شناسی( ۳ )

  مسئولیت انسان اراده و اختیار انسان تمثیل: اگر کسی بخواهد آسیایی بسازد ابتدا درباره فایده (کاربرد) آسیا فکر می کند. آنگاه با چرخ و سنگ و آب، آسیا را بنا می کند، سنگ آسیا را به گردش در می آورد و آرد به دست می آید. پس این کار سه مرحله دارد.اول، اندیشه در ...

ادامه مطلب
انسان شناسی( ۴ )

انسان شناسی( ۴ )

  راه معنابخشی به زندگی توصیه: بدان ای عزیز، که زندگانی تو بر مرگ وقتی ترجیح دارد که این ده چیز را به جای آری: اول صداقت با حضرت حق، دوم انصاف با خلق، سوم سخت گیری بر نفس، چهارم نگاهداشتن عزت نزد بزرگتر از خود، پنجم شفقت با کوچکتر از خود، ششم خیرخواهی دوستان، ...

ادامه مطلب
حسن خلق در تبلیغ (قسمت اول)

حسن خلق در تبلیغ (قسمت اول)

گسترده ترین ارتباط انسان ، ارتباط و تعامل با افراد جامعه خویش است و در این تعامل، انسان ها دائما در حال تاثیر پذیری ویا تاثیرگذاری می باشندودر این میان مبلغان دینی که نقش عمدهای در تاثیر گذاری درفرهنگ جامعه دارند،برای گسترش ونشر افکار آسمانی و آگاه ساختن مردم به آموزه های دینی ،نیازمند ابزار مهمی همچون حسن خلق در امر تبلیغ می باشند .

ادامه مطلب
حسن خلق در تبلیغ (قسمت دوم)

حسن خلق در تبلیغ (قسمت دوم)

نویسنده:مرتضی فدایی منبع : راسخون   سیره اخلاقی پیامبراکرم در برابر مخاطبان خویش رسول خدا صلی الله علیه و آله به حرفهای دیگران گوش می‌داد، حتی به سخن آنان که بیمار دل بودند و روی اغراض شوم، حرفهایی می‌زدند، پیامبر (ص) دو گوش شنوا برای آنان بود؛ تا حدی که آنان به ستوه می‌آمدند و ...

ادامه مطلب
نگاهی به چشم انداز دل نشین ادب در آموزه های اهلبیت (ع)

نگاهی به چشم انداز دل نشین ادب در آموزه های اهلبیت (ع)

  فرق در جنس بنی‌آدم و حیوان، ادب است۱ ———————————————— در واقع، در نخستین برخورد، آنچه از انسان انتظار می‌رود، ظاهری شایسته و رفتاری مؤدبانه است. چه‌بسا آن رفتار شایسته یا گفتار مؤدبانه از ده‌ها پند و اندرز مؤثرتر باشد. البته شاید برخی آداب، به ظاهر ساده و جزئی به نظر رسند، ولی باید توجه ...

ادامه مطلب
خوشبختی چه شکلی است ؟

خوشبختی چه شکلی است ؟

  تا حدود زیادی شما همانی هستید که فکر می کنید و می توانید آنچه را که فکر می کنید از عهده شما ساخته نیست انجام دهید ، این طرز فکر شماست که شما را به عرش می رساند و یا در غیر این صورت در دریای نومیدی غرق می سازد . این تصویر ذهنی ...

ادامه مطلب
نگرشی لغوی – ادبی بر چند مفهوم اخلاقی

نگرشی لغوی – ادبی بر چند مفهوم اخلاقی

نویسنده:علیرضا نوری منبع :  راسخون   از منظر دو مفسر قرآن کریم، (علامه طباطبایی¬(ره) و شیخ طبرسی¬(ره)) چکیده: ما در این مقاله سعی نمودیم تا تعریف اخلاق را از بین سخنان شیخ (ره) و علامه طباطبایی (ره) بدست آوریم و سپس به مقایسه سخن آنها پیرامون تعریف پرداختیم تا تعریف اخلاق را از دیدگاه این ...

ادامه مطلب