دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

چـرا ایـن قـدر قـسـم می خـوریـم؟

چـرا ایـن قـدر قـسـم می خـوریـم؟

قسم یا واژه فارسی آنکه «سوگند»، به عملی گفته می شود که فرد برای اثبات درستی سخن یا ادعای خود به آن متوسل می شود و این کار را انجام می دهد تا طرف مقابل خود یا مدعیان را در یک موضوع خاص قانع و مجاب کند.

ادامه مطلب
از ریاضت شرعی تا ربوبیت عبودی

از ریاضت شرعی تا ربوبیت عبودی

نویسنده: رحمان حسین زاده     نگاهی به آداب و آثار خودسازی و تهذیب نفس در مقاله حاضر نویسنده به موضوع ریاضت و تهذیب نفس پرداخته و با بیان تفاوتهای میان ریاضت شرعی و ریاضت غیرشرعی، تفاوت رفتاری مرتاضان و عارفان را بیان کرده است. وی همچنین به آثار و ثمرات ریاضت شرعی و تربیت ...

ادامه مطلب
در جست و جوی رحمت بی انتهای خداوند(۱)

در جست و جوی رحمت بی انتهای خداوند(۱)

خوف و رجاء در آموزه هاي ديني همواره مقارن و در کنار يکديگر آمده است. خوف و ترس از عذاب الهي به عنوان يک ساز و کار تنبيهي و رجا و اميد به رحمت لا يزال الهي به عنوان يک سازوکار تشويقي، همواره سوق دهنده ي انسان به سوي رحمت و مغفرت الهي بوده است.

ادامه مطلب
در جستجوی رحمت بی انتهای خداوند(۲)

در جستجوی رحمت بی انتهای خداوند(۲)

نویسنده: آیت الله محمد تقی مصباح     ادب گفت و گوی اولیای خدا با معبود خویش نکته ی لطیفی که بیانگر رعایت ادب دعا از سوی حضرت می باشد این است که شقاوتمندی به خود بنده نسبت داده شده، با اینکه می توان شقاوتمندی بنده را به خداوند نیز نسبت داد و این فرجام ...

ادامه مطلب
بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۱)

بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۱)

نویسنده: محمد تقی سبحانی نیا     چکیده در میان نظریه های اخلاقی اندیشمندان غربی، نظریه سودگرایی جرمی بنتام از جمله نظریاتی است که با برخی گرایش ها و تمایل های بشر سازگاری زیادی دارد. به نظر می رسد که وی تلاش کرده است نظریه اخلاقی خود را با اتکا به تمایلات بشری سازگار سازد. ...

ادامه مطلب
بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۲)

بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۲)

نویسنده: محمد تقی سبحانی نیا     معیارهای بنتام بزرگ ترین مشکل نظریه بنتام عدم توجه آن به ماورای طبیعت و انحصار لذت و سود در لذت و سود مادی است . او با اینکه معیارهای هفت گانه مهمی را تبیین نموده، اما با محدود کردن در امور مادی و طبیعی، سطح نظریه خود را ...

ادامه مطلب
بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۳)

بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۳)

نویسنده: محمد تقی سبحانی نیا     معیار پنجم، باروری: بر اساس این معیار، لذت یا سودی که آبستن لذت و سود دیگری است و منفعت دیگری را در پی دارد، بر منافع عقیم مقدم خواهد شد. و نیز لذت و سودی که دوام بیشتری دارد بر لذت و منفعت زودگذر و فانی مقدم است. ...

ادامه مطلب
نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق(۱)

نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق(۱)

نویسنده: محمد تقی اسلامی     چکیده سخن گفتن از دانش یا نظام دانشی اخلاق، بدون غور و بررسی مبانی و زیرساخت های نظری اخلاق بی معنا است. این مهم در کنار نقشی که تأملات فلسفه اخلاق در نهادینه سازی اخلاق در بدنه علمی و فرهنگی، و حتی در میان آحاد جامعه ایفا می کند، ...

ادامه مطلب
نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق(۲)

نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق(۲)

نویسنده: محمد تقی اسلامی     چالش های فراروی این پیشنهاد چند انتقاد درباره ی این پیشنهاد قابل طرح است؛ برخی از این انتقادها برگرفته از چالش هایی است که فلسفه ی اخلاق پژوهان با مطالعات اخلاق کاربردی دارند که در اینجا به برخی از مهم ترین آنها توجه می کنیم(۹): ۱.اخلاق کاربردی نسبت به ...

ادامه مطلب