دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

نقش قناعت در بهره مندی از زندگی (۲)

نقش قناعت در بهره مندی از زندگی (۲)

نویسنده:علی حسین زاده*     آثار قناعت در زندگی مهم ترین نتایج ارزشمند قناعت، که در زندگی اجتماعی سایه می گسترد، عبارت است از: ۱. آسایش، راحتی و رضایتمندی انسان به صورت فطری طالب راحتی و آسایش است. گاهی به اشتباه مصداق رفاه و آسایش را تشخیص می دهد. برای اینکه اشتباه نکند و حریص ...

ادامه مطلب
نقش قناعت در بهره مندی از زندگی (۳)

نقش قناعت در بهره مندی از زندگی (۳)

نویسنده:علی حسین زاده*     فنون دستیابی به قناعت در زندگی برای دستیابی به قناعت، لازم است نیازهای واقعی خود را از نیازهای کاذب بازشناسی کنیم. باید برای رسیدن به خواسته های حقیقی، تلاش کنیم و از درخواست های نا به جا صرف نظر کنیم. این هدف را می توان از طریق فنون زیر تحقق ...

ادامه مطلب
اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان (۱)

اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان (۱)

نویسند گان :علی نقی امیری* محمد همتی** مهدی مبینی***     چکیده یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر ...

ادامه مطلب
اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان (۲)

اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان (۲)

نویسند گان :علی نقی امیری* محمد همتی ** مهدی مبینی ***     نظام های اخلاقی عمده اخلاق حرفه ای در تفکر سنتی، کم و بیش بر نظام ارسطویی استوار بوده است؛ اما امروزه نظام های دیگری نیز کانون توجه است. در حال حاضر، بیشتر از پنج نظام عمده اخلاقی در بیان اخلاق حرفه ای ...

ادامه مطلب
اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان (۳)

اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان (۳)

نویسند گان :علی نقی امیری* محمد همتی** مهدی مبینی***     ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان توسعه سازمانی تلاشی پی گیر، منسجم و کاملاً برنامه ریزی شده است که به منظور بهبود و نوسازی نظم صورت می گیرد.(۱) هدف از توسعه سازمانی، هم بهبود زندگی (شغلی) فرد و هم بهبود کارکرد سازمان است.(۲) ...

ادامه مطلب
اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان (۴)

اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان (۴)

نویسند گان :علی نقی امیری* محمد همتی** مهدی مبینی***     مشکلات و موانع اخلاق حرفه ای ارزش مداری به جای مسئله محوری بسیاری از مشکلات، ناشی از نگرش سنتی ما به اخلاق است. ما در نگرش سنتی خود به معضلات اخلاقی صرفاً فضیلت محور یا ارزش مدار هستیم نه مسئله محور؛(۱) جهت گیری ما ...

ادامه مطلب
آشتی، الفت و صله رحم (۱)

آشتی، الفت و صله رحم (۱)

  ضد قهر و دوری از برادران مؤمن، آشتی و الفت با ایشان است. و این از اوصاف جمیله و اعمال فاضله است. و ثواب آن بی حد، و فایده آن بی نهایت است. فضیلت دیدار مسلمانان از حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله مروی است که: «جبرئیل خبر داد مرا که خدای ...

ادامه مطلب
آشتی، الفت و صله رحم (۲)

آشتی، الفت و صله رحم (۲)

  قطع صله رحم و اسباب آن و به اجماع علما، قطع صله رحم از جمله محرمات عظیمه و گناهان شدیده است، و موجب عذاب آخرت و بلاهای دنیاست. و از اخبار مستفاد می شود و به تجربه ثابت است که قطع رحم، موجب فقر و پریشانی و کوتاهی عمر می گردد. و به این ...

ادامه مطلب
آداب مزاح و خنده

آداب مزاح و خنده

اين صفت مذموم است که آدمي پيوسته تُرشرو باشد که مردم از او متنفر باشند. بلکه مؤمن مي بايد گشاده رو و متبسم باشد. و خوش طبيعي و مزاح، قدري از آن مطلوب است.

ادامه مطلب
تکریم بندگان خداوند و کمک به همنوع

تکریم بندگان خداوند و کمک به همنوع

این صفت اکرام و تعظیم و احترام داشتن بندگان خدا بوده باشد که از شرایف اعمال، و فضایل افعال است. و در حدیث قدسی وارد شده است که: «حق ــ سبحانه و تعالی ــ فرمود که: باید ایمن شود از غضب من هر که اکرام کند بنده مؤمن مرا».(۱) و از حضرت رسول صلی الله ...

ادامه مطلب