دسته بندی های موجود در بخش"اخلاق و تربیت اسلامی"

مطالب موجود در بخش "اخلاق و تربیت اسلامی"

در جستجوی رحمت بی انتهای خداوند(۲)

در جستجوی رحمت بی انتهای خداوند(۲)

نویسنده: آیت الله محمد تقی مصباح     ادب گفت و گوی اولیای خدا با معبود خویش نکته ی لطیفی که بیانگر رعایت ادب دعا از سوی حضرت می باشد این است که شقاوتمندی به خود بنده نسبت داده شده، با اینکه می توان شقاوتمندی بنده را به خداوند نیز نسبت داد و این فرجام ...

ادامه مطلب
بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۱)

بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۱)

نویسنده: محمد تقی سبحانی نیا     چکیده در میان نظریه های اخلاقی اندیشمندان غربی، نظریه سودگرایی جرمی بنتام از جمله نظریاتی است که با برخی گرایش ها و تمایل های بشر سازگاری زیادی دارد. به نظر می رسد که وی تلاش کرده است نظریه اخلاقی خود را با اتکا به تمایلات بشری سازگار سازد. ...

ادامه مطلب
بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۲)

بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۲)

نویسنده: محمد تقی سبحانی نیا     معیارهای بنتام بزرگ ترین مشکل نظریه بنتام عدم توجه آن به ماورای طبیعت و انحصار لذت و سود در لذت و سود مادی است . او با اینکه معیارهای هفت گانه مهمی را تبیین نموده، اما با محدود کردن در امور مادی و طبیعی، سطح نظریه خود را ...

ادامه مطلب
بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۳)

بررسی معیارهای هفت گانه جرمی بنتام با تکیه برآموزه های اسلامی(۳)

نویسنده: محمد تقی سبحانی نیا     معیار پنجم، باروری: بر اساس این معیار، لذت یا سودی که آبستن لذت و سود دیگری است و منفعت دیگری را در پی دارد، بر منافع عقیم مقدم خواهد شد. و نیز لذت و سودی که دوام بیشتری دارد بر لذت و منفعت زودگذر و فانی مقدم است. ...

ادامه مطلب
نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق(۱)

نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق(۱)

نویسنده: محمد تقی اسلامی     چکیده سخن گفتن از دانش یا نظام دانشی اخلاق، بدون غور و بررسی مبانی و زیرساخت های نظری اخلاق بی معنا است. این مهم در کنار نقشی که تأملات فلسفه اخلاق در نهادینه سازی اخلاق در بدنه علمی و فرهنگی، و حتی در میان آحاد جامعه ایفا می کند، ...

ادامه مطلب
نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق(۲)

نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق(۲)

نویسنده: محمد تقی اسلامی     چالش های فراروی این پیشنهاد چند انتقاد درباره ی این پیشنهاد قابل طرح است؛ برخی از این انتقادها برگرفته از چالش هایی است که فلسفه ی اخلاق پژوهان با مطالعات اخلاق کاربردی دارند که در اینجا به برخی از مهم ترین آنها توجه می کنیم(۹): ۱.اخلاق کاربردی نسبت به ...

ادامه مطلب
نقش عفت و حیا در رضایتمندی زن و شوهر (۲)

نقش عفت و حیا در رضایتمندی زن و شوهر (۲)

نویسنده: علی حسین زاده     آثار عفت و حیا در سازگاری همسران در اینجا آثار جنبه های گوناگون حیا و عفت را در سازگاری همسران و تحکیم خانواده مورد بررسی قرار می دهیم. این آثار عبارتند از: الف) وفاداری به همسر ویژگی عفت و حیا، همسر را در حفاظی قرار می دهد که او ...

ادامه مطلب
نقش عفت و حیا در رضایتمندی زن و شوهر (۳)

نقش عفت و حیا در رضایتمندی زن و شوهر (۳)

نویسنده: علی حسین زاده     مهارت های برخورداری از حیا الف)کنترل درونی افرادی که مسئولیت وقایعی را که برای آنها اتفاق می افتد می پذیرند، «درونی ها» نامیده می شوند؛ زیرا آنها دارای کانون کنترل درونی هستند. به عکس، کسانی که معتقدند بیشتر مسایلی که برایشان اتفاق می افتد، خارج از کنترل آنها است، ...

ادامه مطلب
ماهیت و حکم اخلاقی توریه(۱)

ماهیت و حکم اخلاقی توریه(۱)

نویسنده:حسین اترک(*)     چکیده «توریه» یعنی پنهان داشتن مقصود اصلی خود از طریق به کار بردن کلامی که معنای ظاهری اش خلاف معنای اراده شده متکلم است. برخی توریه را دروغ می دانند. بنابراین، به کار بردن آن را تنها در مواردی که دروغ جایز است، مجاز می شمارند. برخی دیگر، توریه را مطلقاً ...

ادامه مطلب