دسته بندی های موجود در بخش"حکایت ها"

مطالب موجود در بخش "حکایت ها"

وفای به عهد از جوانمردی است

وفای به عهد از جوانمردی است

عباس رئیس شهربانی مأمون (صاحب شرطه) گفت روزی وارد خدمت خلیفه شدم. مردی را نزد او به زنجیرهای گران بسته دیدم. مأمون گفت عباس این مرد را ببر، کاملا مواظب او باش، مبادا از دست تو فرار نماید

ادامه مطلب
قراردادهای خود را بنویسید

قراردادهای خود را بنویسید

صدوق نقل کرده از حضرت باقر (علیه السلام) که فرمود خداوند اسامی و عمرهای پیمبران را بر حضرت آدم نمود. آدم آنها را خواند تا به اسم داود (علیه السلام) رسید. عرض کرد پروردگارا چقدر عمر داود کم است و عمر من زیاد، او بیش از چهل سال زندگی نمی کند من از عمر خود ...

ادامه مطلب
توجه ائمه علیهم السلام به نذر و پیمان دوستان

توجه ائمه علیهم السلام به نذر و پیمان دوستان

در تذکره دولتشاهی می نویسد: مولی حسن کاشی از شعراء بزرگ و مادحین ائمه (علیهم السلام) است و در غیر مدح این خانواده شعر نسروده. هنگامی که از زیارت قبر پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و طواف خانه خدا برمی گشت قصد عراق عرب را نموده به زیارت حضرت امیر المؤمنین (علیه ...

ادامه مطلب
وفاداری عربی بادیه نشین

وفاداری عربی بادیه نشین

روزی نعمان بن منذر که از پادشاهان عرب در زمان ساسانیان محسوب می شد به شکار رفته بود. در پی گوری اسب تاخت از لشکر خود جدا ماند. روز بیگاه شد در میان بیابان یک سیاهی به چشمش رسید. به آنطرف روانه گردید، خیمه ای پلاسین مشاهده کرد که صاحب آن مردی از قبیله بنی ...

ادامه مطلب
وفای زن و غریزه جنسی

وفای زن و غریزه جنسی

یکی از سلاطین بنام اساطرون در شهری کنار فرات سلطنت می کرد. در اداره امور کشور خویش به اندازه ای قدرت به خرج داده بود که شاپور ذوالاکتاف پاس او را داشت. وقتی که شاپور با دولت روم صلح کرد در فکر تسخیر شهر اساطرون افتاد. سپاهی مجهز حرکت داد و گرداگرد شهر را گرفت ...

ادامه مطلب
پیمان صفوان بن یحیی

پیمان صفوان بن یحیی

پیمان صفوان بن یحیی شیخ طوسی می گوید که صفوان بن یحیی از تمام اهل زمان خود بیشتر مورد اعتماد و وثوق بود. در هر شبانه روز صدوپنجاه رکعت نماز می گزارد و هر سال سه ماه روزه می گرفت. سه دفعه زکات مال می داد. این اعمال به واسطه آن بود که با عبدالله ...

ادامه مطلب
از پذیرائی میهمان سرپیچی نکنید

از پذیرائی میهمان سرپیچی نکنید

میهمان ارجمندتر است یا میزبان؟ در کافی اس که حسین ابن نعیم گفت حضرت صادق (علیه السلام) به من فرمود آیا برادران خود را دوست داری. عرض کردم بلی. به فقراء و تنگدستانشان نفع می رسانی؟ جواب دادم آری. فرمود متوجه باش که لازم است ایشان را دوست بداری. آیا آنها را به منزل خود ...

ادامه مطلب
بادیه نشینان چه می کنند

بادیه نشینان چه می کنند

در جلد دوم دارالسلام نوری، ص ۱۴۴ می نویسد که تاجری نصرانی در بصره بود و سرمایه زیادی داشت. از نظر معاملات تجارتی، بصره گنجایش سرمایه او را نداشت. شریکهایش از بغداد نوشتند سزاوار نیست با این سرمایه شما در بصره بمانید، خوب است وسیله حرکت خود را به بغداد فراهم کنید زیرا اینجا توسعه ...

ادامه مطلب
مهمان را چگونه پذیرائی کنیم

مهمان را چگونه پذیرائی کنیم

مهمان را چگونه پذیرائی کنیم حکم سعدالدین نزاری معاصر با شیخ مصلح الدین، سعدی شیرازی بوده. این دو بزرگ با یکدیگر رفت و آمد و آمیزش مخصوصی داشتند به طوری که شیخ سعدی دوبار برای دیدن شیخ به شیراز رفت. سعدی در مقام تجلیل و پذیرائی او بر آمد به اندازه ای در تشریفات مهمانداری ...

ادامه مطلب
داستانی شگفت

داستانی شگفت

نویسنده:محمد تقی تستری امیرالمومنین علیه السلام به وشاء فرمود: به محلتان برو! زن و مردی را بر در مسجد می بینی با هم نزاع می کنند آنان را به نزد من بیاور، وشاء می گوید بر در مسجد رفتم دیدم زن و مردی با هم مخاصمه می کنند، نزدیک رفتم و به آنان گفتم امیرالمومنین ...

ادامه مطلب