مطالب موجود در دسته بندی "حکایت های آموزنده"

پیمان صفوان بن یحیی

پیمان صفوان بن یحیی

پیمان صفوان بن یحیی شیخ طوسی می گوید که صفوان بن یحیی از تمام اهل زمان خود بیشتر مورد اعتماد و وثوق بود. در هر شبانه روز صدوپنجاه رکعت نماز می گزارد و هر سال سه ماه روزه می گرفت. سه دفعه زکات مال می داد. این اعمال به واسطه آن بود که با عبدالله ...

ادامه مطلب
از پذیرائی میهمان سرپیچی نکنید

از پذیرائی میهمان سرپیچی نکنید

میهمان ارجمندتر است یا میزبان؟ در کافی اس که حسین ابن نعیم گفت حضرت صادق (علیه السلام) به من فرمود آیا برادران خود را دوست داری. عرض کردم بلی. به فقراء و تنگدستانشان نفع می رسانی؟ جواب دادم آری. فرمود متوجه باش که لازم است ایشان را دوست بداری. آیا آنها را به منزل خود ...

ادامه مطلب
بادیه نشینان چه می کنند

بادیه نشینان چه می کنند

در جلد دوم دارالسلام نوری، ص ۱۴۴ می نویسد که تاجری نصرانی در بصره بود و سرمایه زیادی داشت. از نظر معاملات تجارتی، بصره گنجایش سرمایه او را نداشت. شریکهایش از بغداد نوشتند سزاوار نیست با این سرمایه شما در بصره بمانید، خوب است وسیله حرکت خود را به بغداد فراهم کنید زیرا اینجا توسعه ...

ادامه مطلب
مهمان را چگونه پذیرائی کنیم

مهمان را چگونه پذیرائی کنیم

مهمان را چگونه پذیرائی کنیم حکم سعدالدین نزاری معاصر با شیخ مصلح الدین، سعدی شیرازی بوده. این دو بزرگ با یکدیگر رفت و آمد و آمیزش مخصوصی داشتند به طوری که شیخ سعدی دوبار برای دیدن شیخ به شیراز رفت. سعدی در مقام تجلیل و پذیرائی او بر آمد به اندازه ای در تشریفات مهمانداری ...

ادامه مطلب
مهمان بودن چند روز است

مهمان بودن چند روز است

از کسانی که در زمان حکومت هارون الرشید فراری شد و خون را پنهان نمود. قاسم ابن موسی ابن جعفر (علیه السلام) است که از ترس جان خویش به طرف شرق متواری گشت. روزی در کنار فرات راه می رفت چشمش به دو دختر کوچک افتاد که با یکدیگر بازی می کردند. یکی از آنها ...

ادامه مطلب
بلند همتی درباره مهمان

بلند همتی درباره مهمان

حجاج ابن یوسف ثقفی، یزید ابن مهلب را زندانی کرد. از او مال زیادی خواست. یزید زندانبان را فریفته، با هم به طرف شام فرار کردند. پیش سلیمان ابن عبدالملک رفتند. سلیمان مقدم یزید را گرامی داشت و احترامات شایانی نسبت به او به عمل آورد. حجاج به ولید ابن عبدالملک که در آن وقت ...

ادامه مطلب
لباس مهمان را ملاک پذیرائی قرار ندهید

لباس مهمان را ملاک پذیرائی قرار ندهید

کمال الدین، میثم بحرانی که درباره شخصیت او خواجه نصیرالدین طوسی این جملات را گفته (استادبشر، عقل حادی عشر، سیدالمحققین) دارای صفات زیادی است از آن جمله شرح نهج البلاغه. در احوال او صاحب مجالس المومنین می نویسد که در اوائل امر گوشه نشینی را اختیار کرده بود. عده ای از فضلای عراق و حله ...

ادامه مطلب
ورقی از تاریخ در بی ارزشی دنیا

ورقی از تاریخ در بی ارزشی دنیا

مردی گفت من در مسجد جامع منصوری بغداد نماز می خواندم. ناگاه شخص نابینائی را دیدم. جبه ای مندرس در بر، که از کهنگی روی آن رفته و فقط آسترش با قدری پنبه باقی مانده بود می گفت. مردم بر من تصدق بدهید همانا من دیروز امیر المؤمنین بودم ولی امروز از فقرای مسلمین می ...

ادامه مطلب
احترام مهمان بر هر شخصی لازم است

احترام مهمان بر هر شخصی لازم است

احترام مهمان بر هر شخصی لازم است حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود دو نفر که یکی پدر و دیگری پسر او بود به عنوان مهمانی به خانه علی (علیه السلام) آمدند. حضرت از جای خویش برای آنها حرکت کرد. ایشان را در بالای مجلس نشانید و خود در مقابل آنها نشست. آنگاه دستور ...

ادامه مطلب
بی نیازی ابوذر از درهم و دینار

بی نیازی ابوذر از درهم و دینار

حضرت باقر (علیه السلام) فرمود عثمان دویست دینار به وسیله دو غلام خود برای اباذر فرستاد. گفت بگوئید عثمان تو را سلام رسانده می گوید این دویست دینار را صرف در احتیاجات خود کن. وقتی آن دو غلام به عرض اباذر رسانیدند. پرسید آیا به هر یک از مسلمین همین مقدار داده. جواب دادند نه. ...

ادامه مطلب