مطالب موجود در دسته بندی "طب سنتی و گیاهی"

خواص دارویی گیاه عناب

خواص دارویی گیاه عناب

به کوشش: محمد کمالی نژاد عنوان: نام رایج: عُناب نام عربی: عناب ماهیت: ثمر درختی است معروف قریب به درخت کنار و زیتون در بلندی و برگ آن اندک ضخیم تر و طولانی تر از برگ کنار و یک روی آن مزغب و پوست درخت آن سرخ رنگ و چوب آن نیز سرخ رنگ. بهترین ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه زردچوبه

خواص دارویی گیاه زردچوبه

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: زردچوبه عروق الصفر نام های دیگر: حشیشته الصفرا، عروق الزعفران، عروق الصباغین، بردوره (عربی)، بقله الخطاطیف، کرکم، ساری کک (ترکی) ماهیت: ریشه گیاهی است، ساق آن بقدر ذرعی باریک، شعبات آن پُر شعبه و پُربرگ، گل او مابین سفیدی و زردی، برگ آن مایل به سرخی و ثمر ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه خرفه

خواص دارویی گیاه خرفه

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: خرفه نام عربی: فرفخ، بقله الحمقاء نام های دیگر: ارغیالم (عبرانی)، پرپهن، فرفین، پرپین، فرفهن، فرفخ (عربی)، رجله، بقله الیله، بقله المبارکه، بقله الفاطمه، بقله الزاهراء، تورک (فارسی). ماهیت: گیاهی است ساق آن به قدر ضخامت انگشت بسیار نازک و شکننده برگش ریزه و مایل به تدویر (دایره ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه خاکشیر

خواص دارویی گیاه خاکشیر

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: خاکشی – خاکشیر نام عربی: خُبه نام های دیگر: شفترک (شیرازی)، خاکشی (اصفهانی)، سلم بی، یا شلم بی (مازندرانی)، شیوران (ترکی) ماهیت: تخمی ریزه و اندک طولانی و دو نوع می باشد یکی ریزه و رنگ آن مایل به سرخی و طعم آن اندک مایل به تلخی و ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه تاجریزی

خواص دارویی گیاه تاجریزی

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: تاجریزی نام عربی: عنب الثعلب نام های دیگر: سگ انگور، انگور روباه، انگور توره، خرس انگور، قوش ازومی (ترکی)، انکورک، انگیرک، روباه تربک، روباه تورک، شکر انگور ماهیت: نباتی است مابین شجر و گیاه پر شاخ و برگش مایل به سیاهی و عریض تر از برگ ریحان، دانه ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه کبر

خواص دارویی گیاه کبر

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: کبر نام عربی: کبر نام های دیگر: اثونیطس (یونانی)، کورک (شیرازی)، میوه آن به ترکی ایلان یارپوزی نام دارد. ماهیت: ثمر نباتی است خار دار و پر شاخ و اکثر شاخهای آن منبسط بر روی زمین و برگ آن اندک پهن و گل آن در غلافی سبز به ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه بومادران

خواص دارویی گیاه بومادران

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: بومادران نام عربی: برنجاسف نام های دیگر: برتراسک (شیرازی)، گل مروارید، وستار، گل بوی مادران، گل ماران، هزار برگ. ماهیت: نباتی است، ساق آن قریب به ذرعی و شاخهای آن باریک و برگ آن ریزه و گل آن مانند شبت چتردار و زرد و سفید و مایل به ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه خارخاسک

خواص دارویی گیاه خارخاسک

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: خارخاسک نام عربی: حسک یا خسک نام های دیگر: شکوهنج، شکرهنج، خارسوهک(شیرازی)، خار سه گوش، خارکوهک، سه کوهک، خشک دانه، خارسک (اصفهان). ماهیت: بری و بستانی می باشد، بری آن در خرابه ها و نزدیک آبها و بیشه ها می روید و مانند گیاه هندوانه روی زمین گسترده ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه خارشتر

خواص دارویی گیاه خارشتر

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: خارشتر نام عربی: حاج نام های دیگر: دوتیکانی (ترکی)، جواسا (هندی)، علف ترنجبین، خارعاقول. ماهیت: گیاهی است که ترنجبین بر آن در خراسان منعقد می گردد بغدادی نوشته اسم خارعاقول است. طبیعت: گرم و بسیار خشک افعال و خواص: رادع و مفتح و جالی و تریاق سموم و ...

ادامه مطلب