دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

داستان حضرت هود (علیه السلام) در آیات قرآن

داستان حضرت هود (علیه السلام) در آیات قرآن

خداوند متعال خطاب به حضرت نوح (علیه السلام) می‌فرماید: (ای نوح! به سلامت و برکاتی که بر تو و آنها که همراه توند ارزانی داشته‌ایم، فرود آی و امتهایی هستند که به زودی برخوردارشان می‌کنیم، آن‌گاه از جانب ما عذابی دردناک به آنان می‌رسد.)

ادامه مطلب
اسلوب معجزه آسای قرآن

اسلوب معجزه آسای قرآن

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب جلوه‌های فصاحت و بلاغت در قرآن کریم به حدی است که عقل بشری از درک آن عاجز است. این ویژگیها در اسلوب معجزه آسای آن به قدری روشن، قدرتمند و زیباست که هر انسان سخنور بلیغی را به حیرت وا می‌دارد. ...

ادامه مطلب
قرآن همان سبع المثانی است

قرآن همان سبع المثانی است

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب خداوند متعال در آیه ۸۷ سوره حجر می‌فرماید: ( و به راستی به تو سبع المثانی [سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را عطا کردیم.) مثانی؛ یعنی کل قرآن به این دلیل مثانی نامیده شده است که اخبار، عبرتها و داستانها در‌آن ...

ادامه مطلب
حضرت ابراهیم (علیه السلام)

حضرت ابراهیم (علیه السلام)

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب حضرت نوح (علیه السلام) پس از طوفان به ترویج رسالت توحید پرداخت و پس از او مؤمنان مسئولیت پاسداری از آن را بر عهده گرفتند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت و پیدایش جوامع جدید، روابط افراد به دلیل نیازهایی که ...

ادامه مطلب
حضرت صالح (علیه السلام)

حضرت صالح (علیه السلام)

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب خداوند متعال می‌فرماید: (اما قوم ثمود، پس آنان را راهبری کردیم، ولی‌ آنها کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند. پس به کیفر آنچه مرتکب شدند، صاعقه‌ی عذاب خفت‌آور آنان را فرو گرفت. و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ...

ادامه مطلب
ابراهیم و پیامبری

ابراهیم و پیامبری

خداوند سبحان به ابراهیم رشد عطا فرمود و در سایه‌ی همین رشد بود که او به قدرت آفریننده‌ی بزرگ عالم هستی پی برد و دریافت که این عالم بزرگ آیتی بر وجود ذات اقدس الهی است.

ادامه مطلب
ابراهیم و قوم مشرک او

ابراهیم و قوم مشرک او

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب ابراهیم(علیه السلام) پس از آن تجربه‌ی تلخ با آزر، غریبانه در خانه به زندگی ادامه داد. اما آیا این مسئله مانع آن می‌شد تا دعوتش را ادامه دهد؟ و آیا با وجود آن که او مکلّف و موظف شده بود که ...

ادامه مطلب
شکستن بت‌ها توسط ابراهیم

شکستن بت‌ها توسط ابراهیم

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب بیداری عقلی که ابراهیم (علیه السلام) در مردم و در ارتباط با ستاره‌پرستی ایجاد کرده بود، مفید واقع نشد و آن حضرت نتوانست میل فطری ایمان به خدا را در آنها بیدار کند. حضرت ابراهیم دریافت که این تکان ذهنی آن ...

ادامه مطلب
معجزه‌ی الهی در گلستان شدن آتش

معجزه‌ی الهی در گلستان شدن آتش

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب پشته های هیزم به سرعت روی هم انباشته شد و کوهی از هیزم فراهم آمد و آماده‌ی آتش شد. سپس جارچیان در میان مردم جار زدند که برای برگزاری مراسم سوزاندن ابراهیم (علیه السلام) حاضر شوند. پیرامون محل آتش سوزی را ...

ادامه مطلب
هجرت ابراهیم از شام به فلسطین

هجرت ابراهیم از شام به فلسطین

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب مدتی حضرت ابراهیم (علیه السلام) با وضع سختی زندگی کرد و تمام تلاش خود را به کار برد تا قوم خود را به راه راست هدایت کند، اما تمام تلاشهای او با شکست مواجه شد. لذا او تصمیم گرفت از بابل ...

ادامه مطلب