تعداد کلی آیات، کلمات، حروف و حرکات قرآن

تعداد کلی آیات، کلمات، حروف و حرکات قرآن

نام تعداد
1. آیات 6236
2. کلمات 77701
3. حروف 323671
4. نقطه 10115030
5. فتحه 93243
6. کسره 39586
7. ضمه 4804
8.الف 48872
9. همزه 3272
10. تشدید 19253
11. مد 1771
12. محل وقف 5098

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید