روش نهي از منكر

روش نهي از منكر

از قول مرحوم آية اللّه العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي مؤسس حوزه مقدّسه علميّه قم نقل شده كه فرمودند: پيرمردي بود كه به نماز جماعت حاضر مي شد و آدم خوبي بود ولي صورتش را مي تراشيد. من دنبال فرصتي مي گشتم تا او را از اين منكر نهي كنم . روزي كنار درب حرم مطهّر حضرت معصومه عليها السلام با يكديگر روبرو شديم . به او گفتم : من دوست دارم صورت شما را ببوسم ! آن مرد صورت خود را نزديك آورد. صورتش را بوسيدم و در همين حال آهسته در گوشش گفتم : جاي بوسه من پيرمرد را نتراش !
گفت : چشم . از آن پس ديگر محاسنش را نتراشيد.
داستانهايي از علما/عليرضا حاتمي

مطالب مشابه