ارزشهاي انساني

ارزشهاي انساني

جمعي از اسيران دشمن را به حضور پيامبر(ص) آوردند، پيامبر (ص) يكي از دستورات در مورد اسيران را كه قتل است براي آنها صلاح دانست و دستوراعدام آنها را صادر كرد، ولي در ميان اسيران يك نفر از آنها را آزاد نمود. او پرسيد: چرا مرا آزاد كردي ؟ پيامبر (ص) فرمود: جبرئيل به من خبر داد كه تو داراي پنچ خصلت هستي كه خدا و رسولش ، آن پنچ خصلت را دوست دارند، و آن پنچ خصلت عبارت است از: 1 غيرت محكم نسبت به همسرت داري 2 سخاوت 3 نيك خلقي 4 راستگوئي 5 شجاعت وقتي كه آن اسير، اين مطلب را شنيد به حقانيت اسلام پي برد و قبول اسلام كرد، و از مسلمين در سطح بالا گرديد و در يكي از جنگهاي اسلامي ، همراه رسول خدا (ص) با دشمن جنگيد و به شهادت رسيد.
داستان دوستان/محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه