ارزشهای انسانی

ارزشهای انسانی

جمعی از اسیران دشمن را به حضور پیامبر(ص) آوردند، پیامبر (ص) یکی از دستورات در مورد اسیران را که قتل است برای آنها صلاح دانست و دستوراعدام آنها را صادر کرد، ولی در میان اسیران یک نفر از آنها را آزاد نمود. او پرسید: چرا مرا آزاد کردی ؟ پیامبر (ص) فرمود: جبرئیل به من خبر داد که تو دارای پنچ خصلت هستی که خدا و رسولش ، آن پنچ خصلت را دوست دارند، و آن پنچ خصلت عبارت است از: 1 غیرت محکم نسبت به همسرت داری 2 سخاوت 3 نیک خلقی 4 راستگوئی 5 شجاعت وقتی که آن اسیر، این مطلب را شنید به حقانیت اسلام پی برد و قبول اسلام کرد، و از مسلمین در سطح بالا گردید و در یکی از جنگهای اسلامی ، همراه رسول خدا (ص) با دشمن جنگید و به شهادت رسید.
داستان دوستان/محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید