دعايي به پاس عمل

دعايي به پاس عمل

عمروبن حمق از اصحاب پيامبر(ص) و از ياران شجاع و مخلص علي (ع) بود كه سرانجام توسط دژخيمان معاويه دستگير شده و در حصن موصل زنداني گرديد، سرش را بريدند و نزد معاويه به هديه بردند. او هنگام جواني براي پيامبر(ص ( آب برد، پيامبر(ص) آن را آشاميد و سپس ‍ اين دعا را در حق او كرد اللهم امتعه بشبابه :خدايا او را از جواني بهره مند كن . اين دعا آنچنان در حق او به استجابت رسيد، كه هشتاد سال از عمرش ‍ گذشت در عين حال موي سفيد در سر و صورت او ديده نشد. او روزي به حضور امام علي (ع) آمد، امام ديد چهره او زرد شده ، پرسيد: اين زردي چيست ؟ او عرض كرد: بر اثر بيماري است كه به آن مبتلا شده ام . امام علي (ع) به او فرمود : مااز خوشحالي شما خوشحاليم ، و هنگام اندوه شما، غمگين هستيم ، و براي بيماري شما بيمار مي شويم و براي شما دعا مي كنيم.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه