خواب خود را براي ديگران نقل مكن

خواب خود را براي ديگران نقل مكن

خوابي كه انسان مي‎بيند چه خواب خوب و چه بد نبايد آن را براي هر كسي نقل كند، بلكه بايد براي كسي نقل كند كه صلاحيّت داشته باشد، زيرا اگر انسان خواب خوب ببيند و آن را به نحوي نقل كند كه به گوش حسودان و دشمنانش برسد چه بسا بر حسد و دشمني آنان بيفزايد و ايشان براي انسان نقشه خطرناكي بكشند لذا در سوره يوسف آيه 5 مي‎خوانيم كه حضرت يعقوب به يوسف فرمود: خواب خود را براي برادرانت نقل مكن، مبادا نقشه بدي برايت بكشند و نيز خواب بدي كه انسان مي‎بيند نبايد براي هر كس بيان كند، چرا كه حسودان و دشمنان خوشحال مي‎شوند.
لذا جابر بن عبدالله انصاري مي‎گويد:
در آن هنگامي كه پيامبر (ص) مشغول سخنراني بود، مردي برخواست و گفت:
يا رسول الله من در عالم خواب ديدم كه گويا سرم قطع شده و هم چنان مي‎غلطد و من به دنبالش مي‎روم.
پيامبر (ص) فرمود: اين وسوسه شيطان است، آن را بيان مكن، بعداً فرمود:
هر گاه شيطان يكي از شما را در عالم خواب وسوسه كند (و خواب بد ببيند)‌خواب خود را براي احدي نقل نكند.
يكي از خلفاء در عالم خواب ديد كليه دندانهايش ريخته است هنگامي كه خواب خود را براي يكي از معبّرين نقل كرد او اينطور تعبير نمود، كه كليه خويشاوندان و اهل و عيالت قبل از تو خواهند مُرد و تو تنها خواهي ماند.
خليفه اين تعبير را شوم دانست و دستور داد تا كليه دندانهايش را كشيدند و تصميم گرفت آن شخص معبّر را به قتل برسانند، ولي گروهي شفيع شدند و نگذاشتند او را به قتل برسانند، بعداً خليفه خواب خود را براي معبّر ديگري نقل كرد. آن معبّر ديگري نقل كرد. آن معبّر گفت:
اي امير مژده باد تو را كه عمر تو از ساير خويشاوندانت بلندتر خواهد بود، خليفه از اين تعبير خوشحال شد و آن معبّر را احترام كرد و خلعت‎هاي گرانبهائي بر بدنش پوشانيد و پاداش فراواني به وي داد.

مطالب مشابه

یک دیدگاه

  1. حیدری
    1394-02-29 در 19:12 - پاسخ

    بیچاره معبر