کمک به بچه ها در درس خواندن

کمک به بچه ها در درس خواندن

شما با استفاده از 10 راهکاري که در زير آمده است مي توانيد به کودکانتان کمک کنيد تا در مدرسه موفق باشند :

1- بر روي تکاليف خانه تمرکز کنيد :
براي هر درس، خواه به کودکانتان تکليف خانه داده شده باشد يا نه، بايد مطمئن شويد که جزوه و دروسشان را مرور مي کنند. اين بدان معني است که وقتي يک امتحان بزرگ يا امتحانات پايان ترم فرا مي رسد، بچه ها آماده خواهند بود. تمرکز کردن بر روي تکاليف خانه به بچه هاي شما کمک مي کند تا براي قسمت بعدي درس آماده باشند و براي هر سؤالي که احتمالاً برايشان پيش آمده است، آمادگي پرسيدن آن از معلم يا هر کس ديگر را داشته باشند.

2- دفترها و جزوات خود را تميز نگه داريد :
بچه ها در همان زمان که راهکار اول را به کار مي برند، مي توانند با افزايش کيفيت دفاتر و جزوه هايشان با يک تير دو نشان بزنند.
بايد مطمئن شويد که جزوه هاي بچه هايتان همه ي مطالبي را که لازم است بدانند، شامل شوند. از آنها بخواهيد مهم ترين نکات را مشخص کنند يا زير آنها خط بکشند. جزوه هايي که زياد دچار غلط گيري شده و يا زياد خط خوردگي داشته باشند بايد همگي از نو نوشته شوند.

3- کيف مدرسه تان را تر و تميز نگه داريد :
حداقل يک بار در هفته از بچه هايتان بخواهيد که کيف مدرسه شان را خالي کنند تا آن را تروتميز کنند. از چيزهايي که در کيف شان پيدا خواهد شد، شگفت زده خواهيد شد. اغلب مواقع ياداشت ها و جزوه هاي گمشده يا تکاليف خانه گمشده نزديک موعد و سررسيدشان پيدا مي شوند. به همين دليل بهترين کار اين است که از بچه هايتان بخواهيد که اين کار را در وسط هفته انجام دهند. پس از مدت کمي بچه هايتان به صورت طبيعي منظم تر خواهند شد.

4- از زمانتان به طور مؤثر استفاده کنيد :
اگر بچه هايتان در قسمت خاصي از تکليف خانه گير افتادند، از آنها بخواهيد که دست از آن بردارند و به قسمت بعدي بروند. در غير اين صورت نااميدي شان بالاتر مي رود و مشکل بدتر مي شود. پس از مدتي که گذشت، از بچه هايتان بخواهيد دوباره به آن قسمتي که رها کرده بودند برگردند. در آن زمان ممکن است، موضوع واضح تر و گوياتر باشد.

5- هميشه رو به آينده نگاه کنيد :
بچه هايتان بايد از برنامه ي مدرسه يا برنامه درسي شان استفاده کنند تا کارهايي که لازم است در آينده انجام دهند، را پيش بيني کنند. حتي وقتي که به نظر مي آيد تکاليف يک روزشان را انجام داده اند، آنها را تشويق کنيد تا مقداري بيشتر تکاليف شان را انجام دهند (فقط مقدار خيلي کمي). اگر امتحاني در راه است، مطمئن شويد که بچه هايتان تا آخرين لحظه دست از مطالعه برندارند.

6- عاقلانه تحقيق را انجام دهيد :
اگر تحقيقي با يک پروژه سروکار دارد، مراقب بچه هايتان باشيد که چگونه از اينترنت استفاده مي کنند، اينترنت منبع ارزشمندي است اما مي تواند خيلي هم حواس پرت کننده باشد. ممکن است بچه هايتان از مسير اصلي منحرف شوند و از يک عنوان (و مطلب) به عنوان و مطلب ديگري بروند. هر از گاهي بچه هايتان را به کتابخانه ببريد تا تحقيق هاشان را آن جا انجام دهند. آنها اطلاعات ارزشمندي را خواهند يافت و مهارت مفيد تحقيق را ياد خواهند گرفت.

7- از تکنولوژي استفاده کنيد :
به بچه هايتان کمک کنيد تا استفاده از کامپيوتر را به طور مؤثر ياد بگيرند تا از آن در کارهاي مدرسه اي شان استفاده کنند. اجازه دهيد برنامه هايي مثل پاور پوينت و ورد (power point و word) را آزمايش کنند. به آنها کمک کنيد تا تايپ کردن را به صورت خوبي ياد بگيرند و از برنامه word به طور صحيح استفاده کنند.

8- راه تان را پيدا کنيد :
در ابتدا اين کار به صورت سعي و خطا خواهد بود اما براي هر موضوع درسي و تکليف محوله در خانه بچه هايتان بايد بدانند که چه چيز براي آنها بهتر جواب مي دهد. اگر نتايج مثبتي به دست نيامد، يک قسمتي از کاري که آنها انجام مي دهند، غلط است. برخي بچه ها بايد يک مطلب را دوباره بنويسند تا به خاطر بسپارند، برخي بايد آنها را با صداي بلند بخوانند، در حالي که برخي ديگر بايد به صورت عملي کار کنند يا يک چيزي بسازند. به محض آن که راه درست پيدا شد، يادگيري بهبود خواهد يافت.

9- کارهايي که حتما بايد انجام شود را اولويت بندي کنيد :
بچه هايتان بايد ياد بگيرند کارهايي که لازم است بکنند را اولويت بندي کنند. کارهاي مدرسه و فعاليت هاي فوق برنامه بايد اول بيايند. اين کار را براي کودکانتان کاملاً روشن کنيد و به آنها کمک کنيد تا به برنامه شان پايبند باشند.

10- با معلمان ارتباط برقرار کنيد :
اين کار علاوه بر بچه هايتان، به شما به عنوان والدين هم مربوط مي شود. اگر در مورد تکليفي شک داريد، با معلم تماس بگيريد. بچه هايتان را تشويق کنيد که اگر چيزي برايشان نامفوهم است، آن را از معلم شان بپرسند. بچه هايتان اين کار را پس از کلاس يا در روز بعد مي توانند انجام دهند. همچنين انجام چنين کاري به بچه هايتان کمک مي کند که به مهارت هاي مهم ارتباطي دست يابند و اعتماد به نفس خود را شکل دهند.
اين مقاله به کمک فلورنس برنارد ، مشاور والدين تهيه شده بود.

نويسنده : دکتر منگروم ، دکتر استري چارت
مترجم : محمود کريمي شروداني
منبع انگليسي مقاله : How-to-Study.com

مطالب مشابه