آیا نماز جمعه مسافر صحیح است؟

آیا نماز جمعه مسافر صحیح است؟

سوال: اگر کسی نتوانست خطبه های نماز جمعه را درک کند و فقط به نماز جمعه برسد و اقتدا کند آیا از نماز ظهر کفایت می کند؟ کفایت می کند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

سوال: کسی که در نماز جمعه شرکت نکرده، آیا نمازی را که در منزل می‌خواند باید پس از تمام‌ شدن نماز جمعه اقامه کند؟

نظر مراجع تقلید در این‌باره مختلف است؛ عده‌ای (آیات عظام خامنه‌ای، صافی گلپایگانی و نوری همدانی) تأخیر انداختن نماز را لازم نمی‌دانند. برخی (آیه الله هادوی تهرانی دام ظله) آن‌را بنابر احتیاط، مستحب شمرده و برخی (آیه الله مکارم شیرازی دام ظله) می‌گویند، بنابر احتیاط واجب، تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادا ترک شود.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:
حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

در فرض مذکور در ظهر روز جمعه صبر کردن و تأخیر انداختن نماز ظهر لازم نیست.

حضرت آیه الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

لازم نیست تأخیر بیندازد.

حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

احتیاط آن است که تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادی ترک شود.

حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

احتیاط مذکور لازم نیست.

سوال: کیفیت خواندن نماز جمعه چگونه است؟

جواب: نماز جمعه دو رکعت است که قنوت رکعت اول قبل از رکوع و قنوت رکعت دوم بعد از رکوع می باشد. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 877)

سوال: اینکه می گویند نماز جمعه واجب تخییری است یعنی چه؟

جواب: یعنی شخص می تواند نماز جمعه بخواند و یا بجای آن نماز ظهر بخواند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 887)

سوال: اگر امام جمعه گفتارش با عملش یکی نباشد اقتدا کردن به او در نماز جمعه باز واجب است؟

جواب: یکی از شرایط اقتدا به امام جماعت و جمعه عدالت او است. بنابراین اگر او را عادل می دانستید و اکنون شک در عدالت او دارید اقتدا جایز است و اگر یقین به عدم عدالت او دارید نمی توانید اقتدا نمائید. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 873)

سوال: آیا نماز جمعه مسافر صحیح است؟

جواب: بلی، صحیح است. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 874)

سوال: اگر کسی نتوانست خطبه های نماز جمعه را درک کند و فقط به نماز جمعه برسد و اقتدا کند آیا از نماز ظهر کفایت می کند؟

جواب: کفایت می کند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

سوال: اگر کسی به یکی یا دو خطبه نماز جمعه نرسد و یا در آنجا باشد و متوجه خطبه ها نشود و یا در بین خطبه ها حرف بزند، آیا باید نماز ظهر را هم بخواند؟

جواب: اگر به نماز جمعه اقتدا کرده و آن را بجا آورده لازم نیست نماز ظهر را بخواند. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

سوال: در نماز جمعه، وقتی که امام مشغول خطبه خواندن است، برگشتن به چپ و راست، یا حرف زدن در بین خطبه چه حکمی دارد؟

جواب: مانعی ندارد ولی نباید موجب فوات فایده خطبه شود. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

چند استفتاء از آیه الله خامنه ای دام ظله:

سوال: آیا خواندن نماز واجب یا مستحبى بین خطبه‌ها و اقامه نماز جمعه جایز است؟

جواب: مانعى ندارد.

سوال: آیا باید حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه را بلند خواند؟

جواب: مستحب است حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه، بلند خوانده شود.

سوال: بلند خواندن قرائت حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه چه حکمی دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سوال: اگر در رکعت دوم نماز جمعه برسیم حکم چیست؟

جواب: رکعت اول را با رکعت دوم امام جمعه بخوانید و رکعت دوم را فرادا بخوانید.

سوال: اگر خطیب جمعه مقدارى از خطبه اول را بعد از دخول وقت ایراد کند, بدون اینکه تحمید وصلوه را اعاده نماید و بعد نماز جمعه را اقامه کند, نماز باین صورت از ظهر مجزى است؟

جواب: در فرض مزبور هم نماز جمعه مجزى از نماز ظهر است.

سوال: آیا مى‌شود در نماز جمعه یک نفر خطبه نماز جمعه را بخواند و نفر دیگرى نماز جمعه را بخواند؟

جواب: صحیح و مجزى نیست، بلکه باید خطیب و امام هر دو یکى باشند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید