تعقیبات نماز

تعقیبات نماز

مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب یعنی خواندن ذکر ودعا و قرآن شود و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند و وضو و غسل و تیمم او باطل شود رو به قبله تعقیب را بخواند و لازم نیست تعقیب به عربی باشد ولی بهتر است چیزهایی را که در کتاب های دعا دستور داده اند بخواند.

از تعقیب هایی که خیلی سفارش شده است تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها است که باید به این ترتیب گفته شود:

34مرتبه “الله اکبر”، بعد 33مرتبه “الحمد لله “، بعد از آن 33مرتبه “سبحان الله ” و می شود “سبحان الله ” را پیش از “الحمد الله ” گفت ولی بهتر است بعد از “الحمد الله ” گفته شود.

مستحب است بعد از نماز سجده شکر نماید و همین قدر که پیشانی را به قصد شکر بر زمین بگذارد کافی است ، ولی بهتر است صد مرتبه یا سه مرتبه یا یک مرتبه “شکرا لله ” یا “شکرا” یا “عفوا” بگوید و نیز مستحب است هر وقت نعمتی به انسان می رسد یا بلائی از او دور می شود سجده ی  شکر به جا آورد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید