احکام حج (مستحبات احرام تا وقوف بر عرفات)

احکام حج (مستحبات احرام تا وقوف بر عرفات)

مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات (1)
مسئله 955-

اموری  که در احرام عمره مستحب بود در احرام حج نیز مستحب است و پس از اینکه شخص ، احرام بسته و از مکه بیرون آمد همین که بر ابطح مشرف شود به آواز بلند تلبیه بگوید، و چون متوجه منی می شود بگوید: اللهم ایاک ارجو و ایاک ادعو فبلغنی املی و اصلح لی  عملی . و با تن و دل ارام با تسبیح و ذکر حق تعالی برود و چون به منی رسید بگوید: الحمد لله الذی اقدمنیها صالحا فی عافیه و بلغنی هذا المکان . پس بگوید: اللهم هذه منی و هی مما مننت به علینا من المناسک فاسالک ان تمن علی  بما مننت علی انبیائک فانما انا عبدک و فی  قبضتک . و مستحب است (2) شب عرفه را در منی بوده و به اطاعت الهی مشغول باشد، و بهتر آن است که عبادات و خصوصا نمازها را در مسجد خیف بجا آورد، و چون نماز صبح را خواند تا طلوع آفتاب تعقیب گفته پس به عرفات روانه شود، و اگر خواسته باشد بعد از طلوع صبح روانه شود مانعی ندارد، ولی سنت (3) آن است که تا آفتاب طلوع نکرده و از وادی  محسر رد نشود و روانه شدن پیش از صبح مکروه (4) است و چون به عرفات متوجه شود این دعا را بخواند:

اللهم الیک صمدک و ایاک اعتمدت و وجهک اردت اسالک ان تبارک لی فی  رحلتی و ان تقضی لی  حاجتی و ان تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو افضل منی .

1- آیه الله مکارم : این مستحبات را بقصد رجاء بجا آورد.

2- آیه الله مکارم : انجام بعضی از این مستحبات در حال حاضر ممکن نیست یا مشکل است بنابراین نباید اصراری بر آن داشته باشد و دردسر برای خود و دیگران ایجاد کند هرگاه نیتش انجام آن باشد خداوند به فضل خود به او ثواب می دهد.

3- آیه الله گلپایگانی ، آیه الله صافی : بلکه احوط.

4- آیه الله گلپایگانی ، آیه الله صافی : بلکه  خلاف احتیاط است مگر از جهت ضرورتی مثل بیمار و یا خائف از ازدحام . (مناسک فارسی ، مسأله 144) .

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید