راهی برای زندگی مرفه و لذت بخش!

راهی برای زندگی مرفه و لذت بخش!

آثار خوش‌خلقی در گفتار امامان

مرد عربی بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و عبای پیامبر را محکم کشید به طوری که اثر آن در گردن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باقی ماند و گفت به من کمک کنید پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با تبسم به او کمک فراوانی کرد. سفینه البحار / 2 / 682

و انس گوید: من مدت ده سال خدمتگزار پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بودم. هرگز به من افّ نگفت و برای کارهایی که انجام می‌دادم نمی‌فرمود چرا انجام می‌دادی و برای کارهایی که ترک می‌کردم به من اعتراض نمی‌کرد. سفینه البحار / 2 / 692

1 حسن خلق نشانه کمال ایمان

قال الباقر علیه السلام: اکمل المؤ منین ایمانا احسنهم خلقا. کافی / 2 / 99

کاملترین مومنان از لحاظ ایمان خوش‌خلق‌ترین آنهاست.

2 اهمیت حسن خلق

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله:ما من شی ء اثقل فی المیزان من خلق حسن.بحار/71/383

هیچ چیز در ترازوی قیامت سنگینتر از اخلاق خوب نیست.

3 حسن خلق کلید همه ی نیکی‌ها

قال علی علیه السلام: حسن الخلق رأس کلّ برّ. غرر الحکم /4 857

سرآمد تمام خوبیها خوش‌خلقی است.

4 حسن خلق بهترین نیکویی

قال الحسن علیه السلام: انّ احسن الحسن الخلق الحسن. خصال /2 9

زیباترین زیباها، اخلاق خوب و زیباست

5 نشانه حسن خلق

قال علی علیه السلام: حسن الخلق فی ثلاث اجتناب المحارم و طلب الحلال و التوسّع علی العیال. بحار / 71 / 394

خوبی و حسن خُلق در گرو سه چیز است: دوری از کارهای حرام، جستجوی چیزهای حلال، و آسان‌گیری بر خانواده

6 حسن خلق و زندگی گوارا

قال الصادق علیه السلام: لا عیش اهنأ من حسن الخلق. علل الشرایع /5 60

زندگی گواراتر از زیستن همراه با خوش خلقی نیست

7- حسن خلق و شباهت به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: اشبهکم بی احسنکم خلقا. بحار / 71 / 387

پیامبر فرمودند: شبیه‌ترین شما بر من،‌خوش خلق‌ترین شماست

8- راه خلاصی از سوء خلق

قال علی علیه السلام:  من سأ خلقه فاذنّوا فی اُذنه. بحار / 62 / 277

کسی که اخلاقش بد است در گوشش اذان بگویید.

آثار حسن خلق

1 لذت روحی؛ قال الحسن علیه السلام: لا عیش الذّ من حسن الخلق.کافی /2 / 57

عیشی لذیذتر از اخلاق نیکو نیست

2 جلب دوستی؛ قال رسول الله : حسن الخلق یثبت المودّه و یحسن البشر و یذهب بالسخیمه. بحار / 77 / 148

خوش خلقی دوستی‌ها را پایدار  می‌کند چهره را باز می‌کند و کینه را از میان می‌برد.

3 نابودی گناهان؛ قال رسول الله : ان الخلق الحسن یذیب الذنوب کما تذیب الشمس الجمد. عیون اخبار الرضا / 2 / 37

اخلاق خوب و نیکو چون آفتاب که یخ را آب می‌کند، گناهان را ذوب می‌کند.

4 افزایش رزق؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: حسن الخلق من الدین و هو یزید فی الرزق.تحف العقول / 275

خوش‌خلقی جزو دین است و روزی را زیاد می‌کند.

5 آبادانی شهرها و طول عمر؛ عن ابی عبدالله : البرّ و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار. کافی / 2 / 100

نیکوکاری و خوش‌خلقی سرزمینها از آباد می‌کند و عنرها را میفزاید.

6 پاداش شایسته؛ قال رسول الله : ان العبد لینال بحسن خلقه درجه الصائم القائم. کافی / 2 / 100

انسان بواسه حسن خلقش به مقام روزه داری که مدام در حال عبادت است می‌رسد.

آثار سوء خلق

1 مایه فشار قبر و عذاب روح؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: عند ما دفن سعد بن معاذ قد اصابته ضمّه فسئل عن ذلک فقال انّه کان فی خلقه مع اهله سوء. امالی صدوق / 315

وقتی که سعد بن معاذ دفن شد [پیامبر فرمودند که هم‌اکنون] فشاری او را در گرفت، [از سوی مردم] از علت آن سوال شد. پیامبر فرمودند: او با خانواده‌اش بداخلاق بود.

تذکر: با این که درتشییع جنازه اوپیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله وهفتادهزارفرشته شرکت کرده بودند.

2 سختی زندگی؛ قال علی علیه السلام: “سوء الخلق نکد العیش ‍ و عذاب النفس “.غررالحکم /5639

بدخلقی موجب سختی زندگی و عذاب درونی شخص است.

3 فساد ایمان و عمل؛ قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: الخلق السیّی ء یفسد العمل کما یفسدالخّل العسل. بحار / 73 / 297

اخلاق بد همچون سرکه که عسل را از بین می‌برد،‌ عمل نیک شخص را فاسد می‌کند.

4 دوام ناراحتی؛ سئل عن علی علیه السلام من ادوم الناس غما؟ قال : اسؤ هم خلقا.مستدرک / /3 328

از امیر مومنان پرسیده شد که چه کسی است که غم و اندوهش همیشگی است؟ ایشان فرمودند: بدخلق‌ترین مردم غمگین‌ترین مردم است.

5 عذاب نفس؛ قال علی علیه السلام: من سأ خلقه عذّب نفسه. بحار / 78 / 246

کسی که اخلاقش بد باشد خودش را عذاب می‌دهد.

6 دوری از مردم؛ قال علی علیه السلام: سوء الخلق یوحش القریب و ینفرالبعید.غررالحکم / 5593

بدخلقی همراه و همنشین انسان را به وحشت [از همنشینی] می‌اندازد و آنکه دور است را به نفرت می‌کشد.

7 کمیاب شدن دوست؛ قال علی علیه السلام: من سأ خلقه اعوزه الصدیق و الرفیق.غرر الحکم / 9187

کسی که خلقش بد باشد او ار از بابت دوست و رفیق به فقر  می‌کشد.

8 ورود به جهنم؛ قال رسول الله : ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک جهنم.محجه البیضأ / 5 / 93

انسان به خاطر بدخلقی‌اش به پایین‌ترین قسمت جهنم می‌رسد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید