روز قدس از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

روز قدس از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه اى ، که مسأله فلسطین را یکى از مشکلات اساسى و عمدهء جهان اسلام مى دانند و نسبت به آن اهمیت فراوانى قائلند، در این رابطه در نماز جمعه تهران به مناسبت فرار رسیدن روز قدس فرمودند:

« امروز دو مشکل عمده در جهان اسلام ر، که به ملتهاى اسلامى مربوط است ، در این خطبه مورد توجه قرارمى دهیم :

مسألهء اول آن مشکل قدیمى و زخم کهنه فلسطین است که به وسیلهء صهیونیست ها و ایادى استکبار به وجودآمد و همچنان به وسیلهء دست هاى استکبار جهانى این زخم در پیکرهء نظام ، جامعه اسلامى و جهان اسلام ، روز به روز به روز عمیق تر شده است . حوادث اخیر خلیج فارس موجب شد دنیاى اسلامى اندکى از حوادث فلسطین غفلت کند، این غفلت صیهونیست ها را تشویق کرد که از فرصت استفاده کنند و فشار را بر مردم فلسطین بیشترکنند اولاً سیل مهاجرت بیگانگان از کشورهاى مختلف به سوى سرزمین مقدس و اسلامى فلسطین ، سرازیرشود. بلاى بزرگ این است که دولتها و ملتهاى اسلامى غافل شدند اگر چه (مردم ) غافل هم نمى شدند بسیارى از دولتها، شاید هیچ احساس وظیفه نمى کردند.

ثانیاً این مبارزین مخلص و صادق فلسطینى ، این مسلمانان مظلوم غریب که انتفاضه فلسطینى را در سه سال اخیر به وجود آورده اند در خانه شان زیر سخت ترین فشارهاقرار گرفتند. شب و روزى نیست که ضربتى به پیکر جامعهء اسلامى از راه فشار بر این مسلمانان مظلوم واردنشود. البته مبارزه ادامه دارد. آنچه مهم است این است که دنیاى اسلام از مسألهء فلسطین باید غفلت نکند وملتها مسألهء فلسطین را از یاد نبرند. آمریک، استکبار و پشتیبانان همیشگى صیهونیستها خواسته اند به مسلمین تحمیل کنند که مسألهء فلسطین را فراموش کنند ولى ملت اسلام و ملت ایران نباید بگذارد مسألهء فلسطین فراموش شود.

روز قدس ، روزى است که یادآور یکى از ابتکارهاى امام راحل عظیم الشأن ماست . این روز را دنیاى اسلام باید گرامى بدارد. توده هاى مسلمان نگذارند که بعضى از دولتهاى خود فروخته در فضاى آرام و سکوت مصنوعى که به وجود آورده اند فلسطین را ذره ذره و لحظه به لحظه ذوب کنند و قضیه را به دست فراموشى بسپارند.
خیانت دولتهایى که با رژیم غاصب ساختند و فلسطینیها را قربانى کردند، نباید از یاد برد و فراموش بشود.این یک قضیه کوچکى نیست ، بیش از چهل سال است که ملت اسلام نام فلسطین را مى آورد.

مسلمین ، متفکرین اسلامى ، نویسندگان و سیاستمداران ، هزاران بار گفته اند و هزارها نفر در این راه شهیدشده اند. مگر مى شود پاره تن جهان اسلامى را در اختیار دشمنان گذاشت که او را تصرف کنند و ملتى را از خانه خودش بیرون کنند! مگر چنین چیزى مى شود؟ مگر اسلام اجازه مى دهد؟ مگر ملتهاى اسلامى اجازه مى دهند؟
در فضاى عالم ، این جو آمادگى ، حضور، انتظار و طلب کارى نسبت به فلسطین باید روز به روز بیشتر شود.در داخل فلسطین هم باید این شعلهء مقدس روز به روز برافروخته شود. آن جوآنها آن زنان و مردان و جوانان وآن فداکارانى که در داخل فلسطین با رژیم غاصب مبارزه مى کنند، باید بدانند نقطهء اصلى همان جایى است که آنها بر روى آن انگشت گذاشتند، این ، آنجایى است که دشمن در آنجا شکست خواهد خورد. اینکه سازمانها درخارج از مرزهاى فلسطین پشت میهاى مذاکره بنشینند و یا به نام فلسطین در تریبونها خود نمایى کنند، مشکلى را حل نخواهد کرد. پشتیبانى عمومى دنیاى اسلام از بیرون و مبارزهء واقعى و محسوس ملت فلسطین در داخل ،این دو با هم مشکل را حل خواهد کرد و سر دشمن فلسطین را به سنگ خواهد کوبید.

روز قدس را گرامى بدارید و آن را بزرگ بشمارید، البته اگر تبلیغات جهانى منعکس نمى کنند، نکنند. آن کسانى که در زندانهاى فلسطینى هستند به ما گفته اند آنها از شعار و حضور شما و مشت گرده کردهء شم،که حاکى از نیت و عزم صادقانه شماست ، احساس قوت و قرت کرده و ایستادگى مى کنند. آن که در پشت دیوار زندان هاى فلسطین اشغالى است ، باید احساس تنهایى نکند تا بایستد. آن زن و مردى که در کوچه و خیاباانهاى بیت المقدس و نوار غزه وشهرهاى دیگر فلسطین اشغالى مورد تهاجم اراذل و اوباش صهیونیست است باید احساس کند شما از آنهاحمایت مى کنید، تا بتواند مقاومت کند. دولتها هم البته تکالیفى دارند، دولت جمهورى اسلامى هم وظایفى دارد، به این وظایف عمل مى کنند و باز هم خواهند کرد. مسألهء ملى و عمومى و مردمى نقش خاص خود رادارد که باید در جاى خود انجام بگیرد».

امید آنکه این روز جهانى ، تمام مسلمانان جهان را در صف واحد قرار داده و آرزوى دیرین امام راحل (ره ) براى رهایى قدس ، به زودى عملى گردد

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید