حجاب و مبارزه با منافق، استکبار و شياطين در وصاياي شهدا (2)

حجاب و مبارزه با منافق، استکبار و شياطين در وصاياي شهدا (2)

نويسنده: مهدي دادجو

شهيد ابراهيم حيدرعربي ( 1363- 1339 تهران )
خواهران حجابشان را رعايت کنند تا مشت محکمي بر دهان ابرقدرتها و دشمنان اسلام بزنيم.

شهيد عباس خاني بروجني ( 1362-1344 بروجن )
… و شما اي خواهرانم، حجاب خود را فراموش نکنيد و ادامه دهنده راه همه شهدا باشيد که حجاب شما مشت محکمي است بر دهان ياوه گويان شرق و غرب. و زينب گونه و استوار باشيد و فرزندان خود را علي اکبر گونه تربيت کنيد تا بتوانند در آينده براي اسلام و مسلمين مفيد واقع شوند.

شهيد صحبت الله خزايي ( 1364- 1341 نهاوند )
… و اما شما (1) اي خواهرانم، شما نيز در اين راه مقدس وظيفه تان چيزي از ديگران کم نيست و سعي کنيد با رعايت حجاب مشت محکم خود را در ادامه راه شهدا بر دهان دشمنان بزنيد.

شهيد عباس خسروي ( 1362-1343 کاشان )
خواهرم، حجاب تو مشت محکمي است بر دهان ابرقدرتها. حجابت را حفظ کن که باعث خوشحالي من است.

شهيد فرزندعلي خليلي ( 1365-1346 رزن )
… اي خواهرانم شماها با حجاب خود مشت محکمي بر دهان شرق و غرب بزنيد.

شهيد احمد خنجرنژاد ( 1365-1346 کوهدشت )
… و خواهرانم، بايد بدانيد که تنها سلاح شما حفظ حجاب است و [ با ] حفظ حجاب خود مشت محکمي بر دهان ياوه گويان بزنيد و اين شعر را هميشه مد نظر داشته باشيد:

اي زن از فاطمه به تو اينگونه خطاب است *** ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است

شهيد سيد مصطفي خوشرو ( 1366-1345 قم )
به خواهرانم سفارشي که دارم، از آنها تقاضا دارم که با حجاب خود زينب وار مشت محکمي به ياوه گويان و ابرقدرتها بزنند.

شهيد سيد حسن درويش نيا ( 1362-1327 ايلام )
[ خواهرم ] اگر نمي تواني پرچم از دست افتاده مرا برداري لااقل مي تواني با حجابت از خون من دفاع کني. و يک پيام به خواهران خودم و خواهران عزيز انقلابي و مسلمان که در سنگر دانش و در سنگر انقلاب مشغول خدمت هستند، تنها چيزي که آمريکاي جنايتکار را به وحشت مي اندازد حجاب توست، با حجابت مشت محکمي بر دهان دولتهاي غربي و شرقي بزن و با حفظ حجابت خون مرا که به زمين مي ريزد حفظ کن.

شهيد فرشاد درويشي ( 1366-1344 اهواز )
… و خواهرانم با حجاب زينب وار خود مشتي بر دهان امريکا و اياديش زنند که آن مفسدين مي خواهند از راه بي حجابي جامعه انقلابي مان را منحرف کنند و به فساد بکشانند.

شهيد شمسعلي دريکوند ( 1366-1317 خرم آباد )
… و اما خانواده عزيزم و همسرم و خواهرم و برادران، وصيت مي کنم که از اسلام دفاع کنيد، با دفاع مسلحانه و يا با قلم و يا با حجاب مشت محکمي بر دهان ياوه گويان شرق تجاوزگر و حزب جنايتکار بکوبيد. به اسلام که (2) دين کامل و تنها راه سعادت عالم بشريت است، پاي بند باشيد و هميشه به خدا توکل کنيد.

شهيد علي محمد دهقان بنادکي ( 1360-1343 يزد )
… و تو اي خواهر، حجاب، عفت و پاکدامني را بيش از هر چيز مورد اهميت قرار بده چون حجاب تو مشت محکمي به دهان يزيديان است.

شهيد شاکر دهقاني ( 1365-1346 کازرون )
از خواهران تقاضا دارم که حجاب خود را کاملاً رعايت کنند، چون شما با حجابتان مي توانيد مشت محکمي بر دهان دشمنان اسلام بزنيد.

شهيد غلام ديوسوار ( 1364-1351 دهدشت )
… و از خواهرانم مي خواهم که همانند زينب و زينب زمان باشند و حجابشان را حفظ کنند که مشت محکم و سنگر مهمي عليه کافران و از خدا بي خبران باشد.

شهيد عليرضا رباني ( 1362-1346 اصفهان )
خواهران عزيزم، وقار شما در حجاب شماست. شما مي توانيد با حجاب خود ادامه دهنده راه من باشيد و اين عمل شما مشت محکمي است بر دهان دشمنان داخلي و خارجي.

شهيد داود ربيعي سيرايي ( 1365-1348 کرج )
خواهرهاي عزيزم، حجابتان را رعايت کنيد که حجاب شما مشتي در دهان دشمنان اسلام است.
… خدمت زن داداشهاي عزيزم سلام، اميدوارم که حجابتان را رعايت کنيد، براي اينکه دشمن از حجاب شما دلاوران مي ترسد.

شهيد عليرضا رجايي هرندي ( 1365-1350 کوهپايه )
وصيتي به خواهرانم دارم، خواهرانم اميدوارم که حجاب اسلامي خود را حفظ بکنيد که اين حجاب شما مشت محکمي است بر دهان استکبار جهاني. خواهرانم پيامبر خون شهدا باشيد؛ زينب، پيامبر خون شهداي کربلا بود و شما هم مانند او باشيد و چون کوه استقامت کنيد.

شهيد رحمت الهم رضايي ( 1361-1344 اصفهان )
به خواهر و برادرانم بگوييد که خواهر راه زينب (سلام الله عليه) و برادرانم راه حسين بن علي (عليه السلام) را ادامه بدهند و بجاست که در رابطه با اين گفته خود پيامي به شما خواهران خود بدهم و پيام اين است که شما خواهران با حجاب کامل اسلامي خود مشت محکمي بر دهان دشمنان داخلي و ابرقدرتهاي شرق و غرب فرود آوريد.

شهيد طارق رضايي ( 1361-1342 اراک )
… و شما اي خواهرانم بايد الگو باشيد چون زينب (سلام الله عليه) و هميشه در حفظ حجاب خود کوشا باشيد و با حجاب خود مشت محکمي بر دهان دشمنان اسلام بزنيد و انسان بودن زن در حجاب اوست.

شهيد فاضل رضايي ( 1363-1346 رودبار )
… و شما اي خواهرانم، حجابتان را رعايت کنيد که با اين کار مشت محکمي بر دهان ياوه گويان مي زنيد و اي نرا نيز بدانيد که رعايت کردن حجابتان بيشتر از خون شهيدان کمر دشمن را به خاک مي مالد.

شهيد رضا رعيتي خوراسگاني ( 1362-1346 اصفهان )
خواهرانم، حجاب خود را رعايت کنيد تا اينکه با رعايت کردن حجاب خود مشت محکمي بزنيد به متجاوزين.

شهيد عليرضا رفويي شهر کهنه ( 1366-1348 بجنورد )
پيام من به خواهران شهرم اين است که با حفظ حجاب خود مشت محکمي بر دهان ايادي شرق و غرب بزنند و هميشه در زندگي سيره حضرت فاطمه (سلام الله عليه) را سرمشق زندگي خود قرار دهند.

شهيد عبدالله رنجبر ( 1362-1341 رودبار )
… و اي خواهرانم شما هم زينب زمان باشيد و حجابتان را حفظ کنيد که حجاب مشت محکمي و سنگر مهمي عليه کافران و فداييان مي باشيد.

شهيد عيدي محمد زابل زاده باغبان ( 1363-1335 شوشتر )
… و تو اي خواهر زينب وار پيام برادرانت را به گوش امت مظلوم ايران و جهانيان برسان و حجاب خود را حفظ کن و با حجاب خود مشت محکمي به دهان بيگانگان بزن.

شهيد سيدعلي زارع مهرآبادي ( 1367-1314 ابرکوه )
… و در پايان شما را به حجاب اسلامي دعوت مي نمايم، که همان حجاب اسلامي است که خود مشت محکمي در دهان منافقان مي باشد و کاري نکنيم که دشمنان شاد گردند.

شهيد عين الله زارعي ( 1362-1342 اقليد )
… و اي خواهرانم، شما بايد حجاب خود را حفظ کنيد و هميشه براي رضاي خدا قدم برداريد و در راه خدا و اسلام خدمت کنيد و بهترين خدمت شما همين حجاب است که مشتي محکم بر دهان آمريکا مي باشد.

شهيد عباس زارعي اسفندآبادي ( 1365-1345 ابرکوه )
… و با حفظ حجاب مشت محکمي بر دهان منافقين و ضد انقلابيون و ابرجنايتکاران شرق و غرب بزنيد.

شهيد عباس زرگر ( 1363-1347 تهران )
… و از خواهران اين تقاضا را دارم که هميشه حجاب اسلامي خود را رعايت کنند و با حجاب خود مشت محکمي به دهان تمامي ضدانقلابيون بزنند.

شهيد عبدالحر سابوته ( 1361-1345 تهران )
خواهرم، تو با حجابت مشت محکمي بر دهان ياوه گويان شرق و غرب مي زني.

شهيد عيسي سامانلو ( 1364-1343 تهران )
خواهران مهربانم! حجابتان را حفظ کنيد، با حجابتان مشت محکمي به دهان دشمنان اسلام بزنيد.

شهيد فرامرز سبحاني ( 1365-1342 تهران )
اولين وصيتم به شما شش خواهرم و مادرم و همسرم اين مي باشد که همچون گذشته تقوي و حجاب اسلامي را به نحو احسن رعايت کنيد تا با حجاب خود مشت محکمي بر پيکر پوسيده بي حجابان بزنيد و با حجاب خود پاسدار خون شهيدان باشيد.

دومين وصيتم به شما پدر و سه برادرم، از شما مي خواهم که با تقوي و حجاب دلهايتان و رفتارتان مشت محکمي بر دهان ياوه گويان و بي تعهدهاي سر چهار راه ها بزنيد. (3) خانواده عزيزم را به حجاب چشم که نگاه نکردن به نامحرم، و حجاب گوش که گوش نکردن به غيبت، و حجاب زبان که غيبت کردن و تهمت نزدن مي باشد دعوت مي کنم و ان شاء الله که با اجراي اين وصيت روح مرا شاد خواهيد کرد.

شهيد عليرضا سلمان ( 1365-1348 داراب )
اما اي خواهرم، حجاب تو مشت محکمي است به دهان ياوه گويان.
… خواهرم اسلحه من حفظ حجاب تو است. اين بار هم به تو مي گويم

اي زن از فاطمه به تو اينگونه خطاب است *** ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است

شهيد غلامرضا سليماني ( 1362-1344 کاشمر )
… و تو خواهرم، حجاب و عفت و پاکدامني را بيش از هر چيز مورد اهميت قرار بده چون حجاب تو مشت محکمي بر دهان يزيديان است.

شهيد علي سنايي ( 1367-1348 بجنورد )
… و خواهرم حجاب را نگهدار که همانا حجاب تو سنگر توست و با حجابت مشت محکمي بر دهان آن بي حجاب بزن که با اين عملت قلب حضرت زهرا (سلام الله عليه) را از خودت خشنود خواهي کرد.

شهيد علي شاداب زاده ( 1360-1339 نيشابور )
… و اما شما خواهران عزيزم از خداوند متعال خواهانم شما نيز با حجاب پاکتان بتوانيد رهرو راه شهيدان بوده و مشت محکمي بر دهان ابرقدرتها بزنيد و به آنها بگوييد حجاب مصونيت است نه محدوديت.

شهيد عليرضا شرقي ( 1360-1341 نيشابور )
… و اما شما خواهران عزيزم از خداوند متعال خواهانم که شما نيز با حجاب پاکتان بتوانيد رهرو راه شهيدان بوده و مشت محکمي بر دهان ابرقدرتها بزنيد و به آنها بگوييد حجاب مصونيت است نه محدوديت.

شهيد عزت الله شعبانلو ( 1366-1339 همدان )
اي خواهران عزيز از شما مي خواهم که پيام اين حقير را با دل و جان بپذيريد و اينک برنده ترين سلاح براي تو اي خواهر حفظ حجاب توست. اميدوارم که شما به پيروي از حضرت زينب کبري (عليه السلام) دستورات و فرامين قرآن را اجرا نماييد. از خواهران خودم نيز مي خواهم که با حفظ حجاب خود مشتي محکم بر دهان منافقين بکوبند و هميشه به فرامين و رهنمودهاي امام امت گوش فرا دهند.

پي‌نوشت‌ها:

1- در اصل وصيت: تو
2- در اصل وصيت: که اسلام
3- در اصل وصيت نامه: برسيد
منبع مقاله :
دادجو، مهدي؛ (1390)، گزيده موضوعي وصيت نامه شهدا 2، تهران: نشر شاهد، چاپ اول

مطالب مشابه