خودنمایی ;چرا و چگونه؟

خودنمایی ;چرا و چگونه؟

نویسنده: ملیحه رتبه اى

بدحجابى یکى از مسائل و چالش هاى جدى در حوزه اخلاق اجتماعى محسوب مى شود. در این مطلب به ریشه یابى تعدادى از علل بدحجابى در جامعه و عوامل اخلاقى آن پرداخته ایم.

کسب موقعیت
انسان، موقعیت طلب است و همواره مى خواهد در میان مردم از جایگاهى درخور توجه برخوردار باشد. چنین جایگاهى به دو صورت حقیقى و کاذب محقق مى شود. موقعیت حقیقى در اثر تحصیل علم و فضایل اخلاقى به دست مى آید، اما برخى زنان که فاقد این ارزش ها هستند با نمایش زیبایى ها و جاذبه هاى طبیعى و ساختگى زنانه خود سعى در جلب توجه دیگران مى کنند تا به کمبودهاى باطنى خود پاسخ دهند. غافل از آنکه هرگز کسى نمایش زیبایى هاى زنانه را دلیل بر شخصیت و جایگاه ارزشى او نمى گیرد. بى حجابى، زن را صاحب فضیلت نمى کند، بلکه از او عروسکى مى سازد که با رشد و تعالى فاصله ها دارد.

ضعف ایمان
بى حجابى، فقر فرهنگ دینى است. بنابراین کسانى که از اعتقاد به خداوند در شک و تردید به سر مى برند و قلب آنها از ایمان به خداوند و محاسبه روز جزا به مقام اطمینان نرسیده است در عمل به دستورات الهى تسامح مى ورزند و تا زمانى که این مشکل اعتقادى برطرف نشود بهبودى حاصل نمى شود؛ چرا که ایمان به خدا مادر ارزش هاست.

دگرآزارى
ریشه خودنمایى و بدحجابى بسیارى از زنان، عقده دگرآزارى است. برانگیختن تمایلات دیگرى همراه با محروم کردن او، یک بیمارى دگر آزارى است. دگرآزارى جنسى نیز به این است که زنى خود را بیاراید و در معرض دید دیگران قرار دهد تا تمایلات او برانگیخته شود و بدون پاسخ بماند. اگرچه این حرکت، مردان جامعه را عقده مند مى کند، اما زنان بیمار از حرکت خود لذت مى برند. باید به چنین زنانى گفت آزار دادن مردان جز اینکه گناهى بر گناه خودنمایى آنها مى افزاید اثر دیگرى ندارد، ضمن اینکه آزار دیگران با هیچ منطق و وجدانى سازگار نیست. چه اینکه تبدیل مردان و جوانان سالم جامعه به انسان هاى عقده اى، با شرافت یک زن سازگارى ندارد.

غربزدگى
تقلید از غرب یکى از مشکلات دیرینه تعدادى از زنان بوده است که بدون کمترین تفکر و تحلیلى از زندگى زن غربى، به سبک زندگى او اظهار تمایل کرده اند. خمیرمایه اصلى این تقلید را جهل و هوس تشکیل مى دهد. ترسیم گوشه اى از آنچه بر زن غربى مى گذرد، مى تواند پرده تاریک جهل فریب خوردگان جوامع غربى را پاره کند تا به خود آیند.

زیبایى طلبى
برخى دختران و زنان میل دارند به صورتى زیبا نزد دیگران حضور یابند و با توجه به اینکه حجاب دینى زیبایى هاى آنها را پوشش مى دهد سعى در ناقص کردن حجاب خود دارند. به همین منظور بخشى از موى سر و یا گردن خود را به نمایش مى گذارند و… و غافلند که سادگى زن، خود نوعى زیبایى ارزشى را به همراه دارد.
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: پوشیدگى براى زن سودمندتراست و زیبایى او را پایدارتر مى کند.

ازدواج
عده اى از دختران، خودنمایى و سپس ارتباط با نامحرم را پلى براى رسیدن به ازدواج مى پندارند. آنها گمان برده اند که اظهار زیبایى ها مى تواند جوانان را به آنها راغب کند. غافل از اینکه جوانان با همه خوشرویى هایى که با دختران دارند به ازدواج با آنها تن نخواهند داد. بى تقواترین مرد جامعه براى ازدواج خود به دنبال عفیف ترین دختر مى رود. همه جوانان دوست دارند دخترى را براى همسرى خود گزینش کنند که طرح دوستى و خوشگذرانى با جوان دیگرى نداشته است و اسرار و زیبایى هاى جسمانى خود را تابلوى نامحرمان نکرده باشد. جوانان بى تقوا از دختران خودنما براى لذت هاى موقتى و تفریحات زودگذر خود استقبال مى کنند. اما هیچ گاه آنها را به همسرى شرعى و قانونى خود نمى پذیرند و به تعبیرى دیگر، دختران خودنما در چشم ها جا دارند و زنان پوشیده در دل ها ماوا گرفته اند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید