یک جرعه آفتاب

یک جرعه آفتاب

سیمای امام حسین (علیه السلام) در احادیث پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)
-«الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؛ حسن و حسین، سید جوانان اهل بهشتند».
-«حسین منی و أنا من حسین؛ حسین از من است و من از حسینم».
-«انا سلم سالمتم و حرب لمن حاربتم؛ من با هر کس که با شما (حسن و حسین(علیه السلام)) در صلح باشد، در صلح و سازشم و با هر کس با شما در جنگ باشد، در جنگم.»(۱)
-حسین منی و أنا من حسین أحب الله من أحب حسیناً، حسین سبط من الأسباط.(۲)
حسین از من است و من از حسینم. خدا دوست دارد کسی که حسین را دوست دارد. حسین سبطی از اسباط است.
-«من أحبنی فلیحب هذین؛ هر کس مرا دوست دارد، باید این دو را (حسن و حسین(علیه السلام))را دوست بدارد».

فضیلت دوستی امام حسین(علیه السلام) و نکوهش دشمنی با آن حضرت
-الحسن و الحسین من أحبهما ففی الجنه و من أبعضهما ففی النار.(۳)
هر کس حسن و حسین را دوست بدارد، در بهشت است و هر کس آنها را دشمن بدارد، در آتش است.
-أنا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین یوم القیامه فی قبه تحت العرش.(۴)
من، علی، فاطمه، حسن و حسین روز قیامت در یک قبه زیر عرش هستیم.
-پیامبر، حسن را بر ران راست و حسین را بر ران چپ نشاند، سپس دست بر سر آنها گذارد و فرمود: «اللهم انی استودعهما ایاک و صالح المومنین؛ (خدایا، من این دو صالح المومنین (علی (علیه السلام)) را نزد تو به ودیعه سپردم.(۵)

احادیث امام حسین (علیه السلام)
-ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن واماند وبخیل ترین مردم کسی است که در سلام دادن بخل ورزد.(۶)
-هرگاه آشفتگی و بلا به عاقلی روی آورد، اندوه خود را با دور اندیشی می زداید و برای چاره جویی، در خانه عقل را می کوبد.(۷)
-عقل جز از راه پیروی حق، به کمال نمی رسد.(۸)
-هر کس این پنج چیز را نداشته باشد، (از زندگی خود)بهره چندانی نمی برد: عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقی.(۹)
-شریف ترین مردم کسی است که پیش از اندرز دیگران پند گیرد و پیش از بیدارباش دیگران، خود بیدار شود.(۱۰)
-امام حسین (علیه السلام) در تعریف برترین عبادت می فرماید:
جمعی، خدا را از شوق بهشت می پرستند؛ این عبادت سوداگران است. گروهی خدا را از بیم دوزخ می پرستند؛ این عبادت بردگان است و برخی خدا را از روی شکر و قدر شناسی می پرستند که این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است. (۱۱)
-از امام حسین(علیه السلام) پرسیدند: «ادب چیست؟» فرمود: «این است که از خانه خود بیرون آیی و با هر کس برخورد نکنی، مگر آنکه او را برتر از خود بینی».(۱۲)
-آن کس که بخشش تو را پذیرد، تو را در جوانمردی کمک کرده است. (۱۳)
-شکر گزاری تو بر نعمت پیشین، نعمت تازه را سبب می شود.
-هر کس از تدبیر بازماند و از چاره ها ناتوان گردد، مدارا، کلید (گره گشای مشکلات) اوست.(۱۴)
-امام رضا (علیه السلام) از امام حسین (علیه السلام) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «هر کس دوست دارد اجل او تأخیر افتد و روزی اش فزونی یابد، باید صله رحم انجام دهد».(۱۵)
-سیدالشهدا(علیه السلام) می فرماید: «ای فرزند آدم! تو همانند روزها هستی؛ هر روز که بگذرد، بخشی از تو رفته است».(۱۶)
-«بدترین اوصاف زمامداران، ترس از دشمنان و بی رحمی بر ناتوانان و خودداری هنگام بخشش است».(۱۷)
-«هر کس خدا را آن گونه که حق پرستش اوست، بپرستد، خدا به او بالاتر از آرزوها وکفایتش ارزانی می کند».(۱۸)

پی نوشت :

۱-سنن ترمذی، ج۱۳، ص ۲۴۸.
۲-کنزالعمال، ج۶، ص ۲۲۳، ح۳۹۵۳.(سبط به معنای جماعت و قبیله است و شاید معنی حدیث این است که حسین در رفعت مقام، مرتبه یک امت را دارد).
۳-سنن ابن ماجه، ج۱، ص ۵۶.
۴-کنزالعمال،ج۶،ص۲۱۷،ح۳۷۹۸.
۵-تذکرهالخواص،ص۲۶۷؛کنزالعمال،ج۶،ص۲۲۱.
۶-بحارالانوار، ج۹۳،ص۲۹۴،ح۲۳.
۷-فرهنگ جامع سخنان امام حسین(علیه السلام)، ص ۸۱۵.
۸-بحارالانوار،ج۷۸،ص ۱۲۷، ح۱۱.
۹-فرهنگ جامع سخنان امام حسین(علیه السلام)، ص ۸۱۶.
۱۰-تحف العقول،ص۱۷۵.
۱۱-احقاق الحق،ج۱۱،ح۵۹۰.
۱۲-فرهنگ جامع، ص ۸۲۴.
۱۳-بحارالانوار، ج۷۱،ص ۳۵۷،ح۲۱.
۱۴-بحارالانوار، ج۷۸،ص۱۲۸،ح۱۱.
۱۵-عیون اخبارالرضا،ج۲،ص۴۸،ح۱۵۷.
۱۶-ارشاد القلوب، ص ۴۰.
۱۷-بحارالانوار،ج۴۴،ص۱۸۹،ح۲.
۱۸-همان،ج۷۱،ص۱۸۴،ذیل حدیث۴۴.
منبع:اشارات شماره ۱۲۳

مطالب مشابه