هديه اي از جامه هاي سندس سبز

هديه اي از جامه هاي سندس سبز

شب زفاف دختر جوان و والاي پيغمبر – سلام الله عليهما- فرا رسيده بود. بنا بود که بانوي بزرگ اسلام را به خانه همسرش اميرالمؤمنين – عليه السلام – ببرند. رسول اکرم – صلي الله عليه و آله – پيراهني تازه و نوين براي شب زفاف و عروسي حضرت فاطمه – سلام الله عليها – فراهم کرده بود زيرا آن بانو، پيش از اين، در خانه پدر پيراهني وصله دار به تن داشت. اتفاقا آن شب سائلي بر درب خانه حضرت فاطمه – سلام الله عليها – اظهار تنگدستي و گرفتاري کرد و گفت:
از بيت نبوت پيراهني کهنه مي خواهم. حضرت فاطمه – سلام الله عليها – در آغاز تصميم گرفت همان پيراهن وصله دار خود را به او بدهد؛ ناگهان به ياد اين فرموده خداوند افتاد: لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. از اين روي پيراهن نو و زيباي خود را به آن مستمند داد و باز همان پيراهن کهنه و پيشين را به تن کرد. و هنگام زفاف که فرا رسيد، جبرئيل فرود آمد و به پيغمبر – صلي الله عليه و آله – عرض کرد:
خداوند به تو سلام مي رساند و به من امر فرموده که به فاطمه – سلام الله عليها – سلام کنم. و به وسيله من، هديه اي از جامه هاي سندس سبز براي حضرت فاطمه – سلام الله عليها – فرستاده است.
پيامبر – صلي الله و عليه و آله – سلام خداوند را به فاطمه – سلام الله عليها – ابلاغ نمود و آن گاه جامه اي را که جبرئيل آورده بود بر تن او کرد.

پي نوشت :

خصائص فاطميه، ص 379 .
منبع:ماهنامه ي خلق شماره ي دوم

مطالب مشابه