حضرت فاطمه (سلام الله علیها) الگوی برتر

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) الگوی برتر

نویسنده: فاطیما اونارشان از ترکیه

هر جامعه هر انسان و هر اندیشه ای مجبور به خلق شخصیت هایی برای الگو گرفتن از آنهاست .بدون الگو و تمثیل هدف مشخص نمی شود و ادعاها در مرحله ی تئوری باقی می ماند .ایمان و هدف مشخص نشده هم فقط در قلمرو و آرزوها و رویاها باقی می ماند .
هر جامعه و انسانی از گذشته خودالگو می گیرد و برای داشتن الگویی کامل در تاریخ سیر می کند تا الگویی را پیدا کند او نمی تواند الگویی را که پیدا کرده است در همان عصر نگه دارد و با انتقال این الگو به زمان خودش می تواند در گرفتن الگو موفق باشد .
اسلام آخرین دین است و الگوهای عرضه شده در این دین آخرین الگوها و ارزشها هستند .ارزشهایی که در طول تاریخ باقی می مانند اگر بتوان این ارزشهای محو شده در تاریخ را در زندگی خود زنده کنیم اهمیت و ارزش پیدا می کنند .
الگوی من شخصیتی فوق العاده است که در 14 قرن پیش در دامان پیامبر (ص) بزرگ شد و در قرن 21 در استانبول زندگی می کند یعنی حضرت فاطمه (سلام الله علیها).دین زنده است پیامبر زنده امام زنده و فاطمه نیز زنده است …
اگر حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در استانبول زندگی می کرد چطور فاطمه می شد ؟
این سوالی نیست که از کنارش بتوان راحت گذشت و یا آن را بی اهمیت انگاشت .کسی که نتواند به این سوال جواب دهد نمی تواند حضرت فاطمه را برای خود الگو بگیرد .الگوی من فاطمه باید در این شهر در کوچه های این شهر بگردد ، در مسجدش نماز بخواند . اگر امروز با حضرت علی (ع) ازدواج می کرد برای جهیزیه چه می خواست ؟ و …
فاطمه الگوی من باید بتواند نه تنها در مقابل زن جنگ جمل بلکه در مقابل زنان جمل امروز نیز مقاومت کند و ارزش واقعی زن را نشان دهد باید فاطمه های زمان باشند تا با فرهنگ فاطمه انسانهایی را به جامعه تحویل دهند . اما فاطمه های زمان ما کجایند ؟ فاطمه یکبار زندگی کرد و شهید شد اکنون او زنده نیست تا با ارزشهای امروز زندگی کند . اما ما بدون معرفت و شناخت او چگونه می توانیم او را از مکه و مدینه دوباره زنده کنیم ؟
اگر ما سیره حضرت فاطمه را در زمان خودمان زنده نکنیم دشمنان ما الگوهای خود را به عصر ما خواهند آورد و حتی زنانی که اسمشان فاطمه است را از بین خواهند برد و البته آن روز دیگر برای همه ما خیلی دیر خواهد شد . اگر خواهان پیروزی باشیم باید با زنان غربی به مقابله برخیزیم اگر توسط زنان غربی ارزشهای اسلامی از بین برود این زنان با ایمان هستند که باید بتوانند پاسخ دهند .
اگر امروز مدنیت غرب و فرهنگ غرب ارزش ، احترام ، حیثیت و عزت یک زن را از بین می برد ،این عزت و حیثیت و ارزشهای از بین رفته را یک زن می تواند به جامعه بازگرداند .در تمدن اسلامی نیز در مقابل زن باید زن قرار گیرد ولی برای انجام این تنها یک راه داریم و آن :
“سیره ی حضرت فاطمه (سلام الله علیها)را در زمان خود زنده کنیم “.
منبع:مجله ی راه قرآن(ش 21)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید