یک لحظه تأمل

یک لحظه تأمل

نويسنده:دكتر محمدجواد سلمان پور

بعد از خداوند متعال، پيامبر اكرم(ص)، فاطمه زهرا(ع) را به كمال و تمام مي شناخت و براساس آن آگاهي، با زهرا(ع) رفتار مي نمود و درباره او سخن مي گفت، آنچنان رفتار و گفتاري رمزآلود كه حامل پيام مهمي براي صحابه و مسلمين بود. پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) داراي چهار دختر به نام زينب، رقيه، ام كلثوم و فاطمه زهرا(ع) بود.
رفتار و گفتار پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به فاطمه(ع) با آنكه كوچكترين آنها بود، كاملا متفاوت بودتفاوت به حدي ظاهر و آشكار بود كه تعجب اصحاب را برمي انگيخت و براي آنان جاي سؤال بود. جابربن عبدالله مي گويد: از پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال كردم كه: اي رسول خدا شما صورت و دهان فاطمه را مي بوسيد و بيشتر ملازم او هستيد و او را به خود نزديكتر كرده ايد، با او رفتاري غير از آنچه با ديگر دخترانتان مي كنيد، داريد؟! حضرت پاسخ دادند: جبرائيل سيبي از بهشت براي من آورد، چون آن را خورردم تبديل به نطفه فاطمه گرديد و لذا من از فاطمه بوي بهشت را استشمام مي كنم.
بدون ترديد در باطن و وراي كلمات و رفتار پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) درباره فاطمه(ع) سر و رازي نهفته است كه در راستاي رسالت الهي پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ابلاغ رسالات الله مي باشد. كشف اين پيام و راز، بسياري از حقايق را آشكار مي كند و راه نجات را مي نماياند و مي تواند بسياري از اختلافات شيعه و سني را پايان بخشد. قبل از پرداختن به تحليل پيام رفتار و گفتار پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به نمونه هايي از آنها اشاره مي شود.
پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) از قبل ازولادت زهراي مرضيه(ع) و تا آخرين لحظات حيات خودشان، كلمات شگفتي در موقعيتهاي مختلف و در هر فرصت كه به دست مي آمد، در شأن و شخصيت فاطمه(ع) ابراز مي كردند. گويا آن حضرت(صلی الله علیه و آله و سلم) بالاتر از عشق به زهرا(ع) و تكليف الهي در معرفي او، از آينده نگران بودند و تلاش مي كردند با اين كلمات جلوي وقايعي كه خود و خدا خبر داشتند بگيرند.
الف) صد نمونه از كلمات پيامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم) درباره فاطمه(علیها السلام)
1-فاطمه از نور وجود خدا خلق شد.
2-نطفه فاطمه از بهشت است.
3-فاطمه بوي بهشت مي دهد.
4-فاطمه گل است .
5-نور فاطمه، آسمانها و زمين هاي هفتگانه را روشن مي سازد.
6-اسم فاطمه از يكي از اسماي خدا مشتق شده است.
7-اسم او در زمين فاطمه و در آسمان منصوره است.
8-خداوند پيامبران را از درختان مختلفي آفريد اما مرا از درخت واحدي آفريد كه ريشه آن من و علي شاخه هاي آن و فاطمه لقاح و پيوند آن و حسن و حسين ثمره و ميوه آن هستند.
9-وقتي فاطمه در محرابش به نماز مي ايستاد، نور او براي فرشتگان آسمان مي درخشيد همانگونه كه نور ستارگان براي اهل زمين مي درخشد.
10-فاطمه پاكدامن است و خداوند آتش جهنم را بر او و اولادش حرام كرده است.
11-فاطمه بتول است و هرگز خون زنانه نمي بيند.
12-شيعيان و دوستداران فاطمه وارد جهنم نمي شوند.
13-فاطمه از اهل بيت است و مصادق آيه تطهير.
14-فاطمه برترين زن زمين است.
15-او برترين دختر آدم است.
16-فاطمه برترين زنان بهشت است.
17-فاطمه برترين زنان امت است.
18-فاطمه برتر از تمام زنان جهان از اولين تا آخرين است.
19-فاطمه اولين شخص از زنان است كه وارد بهشت مي شود.
20-بهشت مشتاق فاطمه است.
21-هرگاه من مشتاق بهشت مي شوم، فاطمه را مي بويم .
22-خداوند قلب فاطمه را پر از يقين و اعضايش را پر از ايمان نمود.
23-خداوند امر نمود تا فاطمه را به عقد علي درآورم .
24-خداوند در شب ازدواج فاطمه با علي براي فاطمه در بهشت قصري از جواهر و عطريات ساخت.
25-در قيامت فرشته اي ندا مي دهد تا مردم چشمان خود را به زمين بدوزند تا فاطمه از پل صراط عبور كند.
26-او اولين اهل بيت من است كه به من ملحق مي شود.
27-فرشتگان مأمور خدمت و كمك به فاطمه اند.
28-من پدر فاطمه ام و احدي در جهان مانند من نيست.
29-علي شوهر فاطمه است و اگر علي نبود كفو (هم شأن)، براي فاطمه نبود.
30-خداوند حسن و حسين را به فاطمه عطا كرد كه در جهان مثل آن دو جوان بهشتي و سبط انبياء وجود ندارد.
31-فاطمه پاره تن من است.
32-فاطمه قلب و روح من است.
33-فاطمه سرور و بهجت قلب من است.
34-فاطمه حوريه اي به صورت انسان است .
35-فاطمه شعبه و سنبل من است.
36-او ميوه و حاصل قلب من است.
37-او نور چشم من است.
38-فاطمه عزيزترين مردم نزد من است.
39- او محبوبترين زن نزد من است.
40- فاطمه عزيزترين مخلوقات نزد من است.
41- فاطمه نمود (شعره) من است.
42- او مادر پدرش هست.
43- هركس او را خشنود سازد، مرا خشنود نموده است.
44- هركس او را خشمگين سازد مرا خشمگين ساخته است.
45- هركس به او بدي برساند در حقيقت به من بدي رسانده است.
46- هركس او را اذيت كند، گويا مرا اذيت كرده است.
47- آنچه فاطمه را راضي نمايد، مرا راضي مي كند.
48- آنچه فاطمه را غضبناك سازد، مرا غضبناك مي كند.
49- هرچه فاطمه را ناراحت كند، مرا ناراحت مي كند.
50- هرچيز فاطمه را مسرور سازد، مرا مسرور مي كند.
51- هركس در او ترديد كند، نسبت به من ترديد كرده است.
52- هركس فاطمه را زيارت كند، مرا زيارت كرده است.
53- هركس علي را زيارت كند، فاطمه را زيارت كرده است.
54- هركس دو فرزند فاطمه، حسن و حسين را زيارت كند، علي را زيارت كرده است.
55- هركس ذريه فاطمه را زيارت كند، حسن و حسين را زيارت كرده است.
56-فاطمه برگزيده خدا است.
57- خداوند خشنود مي شود به خشنودي فاطمه.
58- خداوند خشمگين مي شود به خشم فاطمه .
59- فرشتگان از غضب فاطمه غضبناك مي شوند.
60-فرشتگان از رضايت فاطمه خشنود مي شوند.
61- هركس بر فاطمه درود و صلوات فرستد خداوند او را بخشيده و او را در بهشت به من ملحق مي نمايد.
62- هركس نور فاطمه را دريافت كند، به ولايت آل محمد هدايت مي شود.
63- هركس نور فاطمه را درك نكند، از ولايت آل محمد گمراه مي شود.
64- هر زني نماز يوميه را بخواند، روزه ماه رمضان را بگيرد ، حج واجب را بجاي آورد، زكات مالش را بدهد، شوهرش را اطاعت كند و ولايت علي را بپذيرد، به وسيله شفاعت دخترم فاطمه وارد بهشت مي شود.
65- قبر فاطمه باغي از باغهاي بهشت و گلزاري از گلزار بهشت است.
66- فاطمه انساني كامل است.
67- گوئي دخترم را مي بينم كه بعد از من به وي ظلم مي شود و هرچه فرياد برمي آورد، كسي به فرياد او نمي رسد.
68- گوئي فاطمه را مي بينم كه بعداز عزت يافتن در زمان پدر، به ذلت و خواري پس از من دچار مي شود.
69- فاطمه دخترم در قيامت محشور مي شود در حاليكه لباسي آغشته به خون با اوست، آن را بر يكي از پايه هاي عرش آويزان مي كند و خطاب به خداوند مي گويد: اي عدل؛ اينك بين من و قاتلين فرزندم (حسين) حكم نما.
70- اي فاطمه ترا به ازدواج بهترين امتم، عالمترين امتم، صالحترين امتم و پيش قدم ترين امتم در پذيرفتن اسلام درآوردم.
71- اي فاطمه ترا به ازدواج با اخلاق ترين مسلمين، صبورترين و پرحوصله ترين مردم درآوردم.
72- اي فاطمه پدرت فداي تو باد.
73- اي فاطمه هر كه به تو بپيوندد، به من پيوسته و هر كه از تو ببرد، از من بريده است.
74- اي فاطمه بشارت باد بر تو اي دختر محمد زيرا كه تو به سرعت به من مي پيوندي.
75- اي فاطمه به تو پنج كلمه ياد مي دهم كه جبرئيل آنرا به من ياد داد و آن عبارت است از يا رب العالمين و الاخرين يا ذوالقوه المتين يا راحم المساكين و يا ارحم الرحمين.
76- اي فاطمه، دختر جانم! تلخي و سختي دنيا را پيشاپيش بچش تا شيريني آخرت را پس از آن دريابي.
77- اي فاطمه هر كس سه روز بر من يا تو سلام فرستد، خدا بهشت را بر او واجب مي كند.
78- اي فاطمه خدا به غضب تو غضبناك و به رضايت تو راضي مي شود و هر كه اين نكته را دانست تو را شناخته است.
79- اي فاطمه آيا راضي هستي كه سيد زنان مؤمنه باشي.
80- اي فاطمه تو از مني و من از تو هستم.
81- فاطمه جان! به من بگو: «پدر»، زيرا كه اين كلمه تو قلبم را احيا كرده و خدا را راضي مي گرداند.
82- شبي كه به معراج رفتم ديدم بر در بهشت نوشته شده لااله الا الله، علي حبيب الله و الحسن و الحسين صفوه الله (برگزيده خدا) و فاطمه خيره الله (بهترين بانو در پيشگاه خدا)، لعنت خدا بر كسانيكه مورد غضب آنان واقع شوند.
83- فاطمه همواره رضاي خدا را بر رضاي خود مقدم مي شمارد.
84- واي بر كسي كه دخترم فاطمه را مورد ستم قرار دهد.
85- واي بر كسي كه حرمت دخترم را بشكند.
86- فاطمه، علي و دو پسران آنان قربي در آيه لا اسئلكم عليه اجرا الا الموده في القربي هستند.
87- خداوند پاداش و اجر مرا بر شما مسلمين، مهرورزي، رحمت و محبت به اهل بيتم فاطمه، علي، حسن و حسين(ع) قرارداد و من در فرداي قيامت نسبت به محبت و مودت شما با آنان مورد سؤالتان قرار خواهم داد.
88- اي علي، خداوند فاطمه را به عقد تو درآورد در حاليكه مهريه اش را زمين قرارداد، پس هر كسي كه بر روي زمين راه برود در حاليكه به تو بغض مي ورزد، به حرام راه رفته است.
89- يا علي فاطمه وديعه خدا در نزد توست.
90- يا علي فاطمه وديعه رسول خدا، محمد، در نزد توست.
91- يا علي حفظ خدا و رسول او به حفظ فاطمه است.
92-يا علي سوگند به خدا دخترم فاطمه سرور زنان بهشت است.
93-يا علي اگر فاطمه را شبيه و مانندي باشد، مريم دختر عمران است.
94-يا علي او مريم كبري است.
95-يا علي من به اين مقام نرسيدم مگر آنچه از خدا براي فاطمه و تو خواستم، به من عطا نمود.
96-يا علي هرچه فاطمه مي گويد انجام بده چون آنچه او مي گويد جبرئيل امر كرده است.
97- يا علي واي بر كسي كه حق فاطمه را به ناحق بگيرد.
98-يا علي واي بر كسي كه حرمت او را هتك كند.
99-يا علي واي بر كسي كه دخترم را مورد ظلم و ستم قرار دهد.
100-يا علي من از آن كس راضيم كه فاطمه از او راضي باشد زيرا رضايت او رضايت خدا و ملائكه است.
ب)- نمونه هايي از رفتار ويژه پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) با فاطمه زهرا(سلام الله علیها) .
1-تعريف و تمجيد بسيار از فاطمه(علیها السلام) و بيان عظمت او نزد خدا و رسول خدا در هر مناسبت كه دست مي داد، به ويژه مواقعي كه موجب مي شد ديگران از آن تمجيدها مطلع شوند، و نيز سخناني كه در بحث قبل از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل گرديد، بهترين دليل و شاهد بر اين ادعا است.
2-او را زياد مي بوسيد، گاهي بين دو چشمان و گاهي دستهاي او و گاهي عرض صورت او را مي بوسيد.
3-شبها پيامبر به بستر خواب نمي رفت مگر آنكه سراغ فاطمه مي رفت، او را مي بوسيد و برايش دعا مي كرد.
4-وقتي پيامبر براي نماز در مسجد از در خانه فاطمه عبور مي كرد، مي ايستاد و رو به خانه فاطمه مي كرد و به او سلام مي داد و مي گفت: السلام عليكم اهل البيت و رحمه الله و بركاته.
5-هنگامي كه فاطمه نزد پيامبر گريه مي كرد، به صورت او دست مي كشيد و اشكهاي او را پاك مي كرد.
6-هنگامي كه فاطمه بر پدر وارد مي شد، پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) جلو او مي ايستاد او را مي بوسيد و فاطمه را در جاي خود مي نشاند.
7-به فاطمه اظهار محبت زياد مي نمود و از شوق مي گريست.
8-پيامبر هنگام سفر، آخرين كسي كه توديع مي نمود، فاطمه بود لذا تمام سفرهاي پيامبر از خانه فاطمه شروع مي شد.
9-پيامبر هنگام بازگشت از سفر پيش از همه به ديدار فاطمه مي رفت و به او سلام مي داد لذا تمام سفرهاي پيامبر به خانه فاطمه ختم مي شد.
10-از جنگها كه برمي گشت اول سراغ فاطمه مي گرفت و او را مي بوسيد.
11-هنگامي كه به ديدار فاطمه مي رفت ملاقات با او را طول مي داد.
12- هنگام هجرت از مكه، بيشتر از همه نگران فاطمه زهرا بود.
13-فاطمه سنگ صبور پيامبر بود و در سختيها، فاطمه از پدر دلجوئي مي طلبيد.
14-پيامبر از سختيهايي كه به فاطمه مي رسيد متأثر مي شد و مي گريست.
15-پيامبر در هنگام ورود به منزل فاطمه، در مي زد و اجازه مي گرفت و او را تعظيم مي نمود.
16-هنگام احوال پرسي از او، بر سر او دست مي كشيد و با تلطف تمام از او احوال پرسي مي نمود.
17-فاطمه زهرا را كه مي ديد فرحناك و خوشحال مي شد.
18-پيامبر تحمل ناراحتي و گريه فاطمه را نداشت و همواره دنبال مسروركردن فاطمه بود.
19-در عين نداري فاطمه، فقرا را به در خانه فاطمه مي فرستاد و آن بانو نيز فقير را نااميد بر نمي گردانيد.
20-پيامبر(ص)، فاطمه را ضرب المثل براي نزديكترين فرد به خود و يا نمونه اعلاء قرار مي داد.
21-دستان او را مي گرفت و خطاب به مردم مي گفت: هركس او را مي شناسد كه مي شناسد و هركس او را نمي شناسد، اين فاطمه دختر محمد است، پاره تن من و قلب و روح و روان من است، هركس او را اذيت كند مرا اذيت كرده و هركس مرا اذيت كند خدا را اذيت نموده است.
22-در امر ازدواج گرچه به امر الهي بود، در عين حال براي تعظيم فاطمه زهرا با او مشورت مي نمايد و از او كسب رضايت مي كند.
23-پيامبر امر به بزرگداشت عروسي فاطمه مي دهد.
24-در شب عروسي، خود دست فاطمه(ع) را در دست علي(ع) مي گذارد و براي آنان دعا مي كند و مي فرمايد اي علي بارك الله في ابنه رسول الله.
25-به مناسبت ازدواج فاطمه زهرا به منبر مي رود و براي مردم خطبه مي خواند.
26-پيامبر تمام دربهاي خانه صحابه را كه به مسجد گشوده مي شد، به جز در خانه فاطمه زهرا و علي(ع) را بست.
27-پيامبر در آخرين لحظات حيات، دست فاطمه را مي گيرد و مي فشرد و براي مصائبي كه بر فاطمه زهرا خواهد آمد، آنقدر گريه مي كند تا از هوش مي رود.
28-در آخرين لحظات، فاطمه را به خود مي چسباند و در حالي كه دست او را در دست علي(ع) مي گذارد، به علي سفارش مؤكد فاطمه را مي نمايد.
آنچه گذشت فقط چند نمونه از سخنان و رفتار پيامبر نسبت به فاطمه زهرا(ع) بود.
ج)-پيام و راز نهفته در سخنان و رفتار پيامبر(ع) نسبت به فاطمه(ع)
بدون ترديد چنان كلمات و رفتاري نمي تواند فقط ناشي از رابطه پدري با يك دختر باشد، در صورتي كه خود پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از تفاوت گذاشتن پدر بين فرزندان نهي كرده است، بلكه اين نوع رفتار ناشي از پيامبري پدر نسبت به موجودي الهي، و وليه الله مي باشد و حكايت از وسعت و عمق شناخت پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از فاطمه زهرا(ع) و عظمت آن بانو نزد خداوند و جايگاه رفيع آن مقدس در عالم خلقت دارد.
از طرف ديگر در وراي اين سخنان و رفتار، سر و راز ديگر نهفته است. پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از آنچه در پيش است، كاملاً آگاهي دارد و تمام كساني را كه سبب مصائب صديقه زهرا(ع) هستند، مي شناسد و هر روز آنان را مي بيند، اما رسالت پيامبري او اجازه نمي دهد پيشاپيش، آنان را مجازات يا قصاص كند لذا به دنبال اقدامي است كه آنان را از كارهاي هولناك و دردناك باز دارد و چه اقدامي بهتر و بازدارنده تر از اصرار گفتاري و رفتاري بر عظمت فاطمه زهرا(ع)!؟
1- فاطمه(ع) مقدس ترين زن عالم
پيام پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) براي بشريت تا قيامت، قداست فاطمه زهرا(ع) است. رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) با آن گفتار و رفتار درصدد بود تا در بين بشريت، قداست فاطمه زهرا(ع) منتشر شود و تثبيت گردد و فاطمه مقدس(ع)، ضرب المثل براي زن پاك و مطهر و مقرب دو عالم قرار گيرد.
نبي اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مي خواست فاطمه مقدس را نماد اسلام در بزرگداشت زن قرار دهد تا مبادا دشمنان اسلام روزي بر ضد اسلام و يا مسلمين بهانه جويي كنند كه اسلام براي زن ارزشي قائل نيست و زن را پائين و كمتر از مرد مي شمارد. مسيحيان در طول تاريخ و به خصوص امروزه، بر زن بسيار جفا كرده و مي كنند، و او را در حد يك ابزار براي سلطه و يا فروش و مصرف كالاهاي مصرفي تنزل داده اند اما چون مريم را مقدس مي شمارند تمام كوتاهي هاي خود نسبت به زن را با مقدس شمردن مريم پوشش مي دهند.
خداوند، در قرآن، علاوه بر مريم، سه بانوي بزرگ خداشناس و با ايمان را نمونه معرفي مي كند. پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) با اعلام تقدس فاطمه به بشريت، به دنبال اعلام عظمت و احترام اسلام به زن بود و در پي ساختن پوشش نبود، بلكه مي خواست با قداست فاطمه(ع) اعلام كند كه بايد جايگاه زن در بين مسلمين، بلكه بشريت، جايگاهي چون فاطمه زهرا باشد.
اما افسوس و صدافسوس كه كينه ها، حقدها، قدرت طلبي ها و هواپرستي ها نه تنها نگذاشت تقدس مورد نظر پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) منتشر شود، بلكه تقدس زهرا(ع) را نيز كتمان كرد.
2- فاطمه(ع) معيار ايمان و حب و بغض خدا
اما پيام كلمات و رفتار پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به مسلمين اين بود كه فاطمه معيار ايمان و حب و بغض خدا است. نبي گرامي(صلی الله علیه و آله و سلم) در صدد بود كه فاطمه زهرا(ع) را معياري براي سنجش ايمان و عشق دروني مسلمين نسبت به خدا، رسول، و اسلام معرفي كند تا هر مسلماني خواست ميزان ايمان خود به خدا و رسول و قدر عشق خود به خدا و رسول و ميزان تعهد و پايبندي خويش به دين اسلام را محك بزند، به ميزان ايمان. عشق و تعهد خود به فاطمه زهرا(ع) بنگرد.

منبع: ماهنامه مكتب اسلام ش 4

مطالب مشابه