لطفاً راههاي تقويت اراده را توضيح دهيد؟

لطفاً راههاي تقويت اراده را توضيح دهيد؟

داشتن ارادة قوي در تمامي مراحل زندگي به ويژه در دوران نوجواني كه حساس ترين دورة ‌زندگي انسان است، نقش اساسي در تعيين سرنوشت، هويت يابي و كمال و سعادت انسان دارد، روان‌شناسان معتقدند كه اراده مظهر شخصيت انسان است.[1] اگر فردي ارادة قوي داشته باشد، شخصيت او در نظر ديگران شخصيت استوار و شكست ناپذير بوده و در تحولات و طوفان هاي زندگي دچار تزلزل و شكست نخواهد شد.

راه‌هاي بدست آوردن ارادة قوي
براي اين‌كه بتوانيد ارادة قوي داشته باشيد، برنامه‌اي را كه در ذيل معرفي مي‌شود، اجرا نماييد:
1. استعدادها و توانايي‌هاي بالفعل و بالقوة خود را بشناسيد؛ موقعيت خانوادگي، اجتماعي، و شغلي، وضعيت جسماني و حالات رواني و به طور كلي شرايط زندگي و شخصيت خويش را به دقت مورد ارزيابي و مطالعه قرار دهيد. و سپس كارهاي مورد علاقة خود را طبق توانايي هاي خود انتخاب كنيد، و بر آن عمل نماييد.
2. هدف‌هاي دراز مدت خود را مشخص كنيد؛ از خود بپرسيد: مي‌خواهم چه نوع زندگي داشته باشم؟» دوست داريد زندگي شما در ده سال آينده چگونه باشد؟ زندگي خانوادگي، اجتماعي، هدفهاي شغلي و علاقمندي‌هاي خود را مورد توجه قرار دهيد.[2] 3. هدف‌هاي فرعي و كوتاه مدت را نيز تعيين كنيد؛ اگر هدف دراز مدت را بدون هدفهاي فرعي يا جزيي‌تر انتخاب كنيد، نمي‌توانيد تصميم بگيريد و لذا نااميد مي‌شويد. وقتي اهداف جزيي و فرعي شما مشخص شد، به ترتيب اولويت به آن‌ها بپردازيد، پس از مدتي وقتي شاهد پيشرفت خود بوديد، انگيزه در شما ايجاد مي‌شود كه برنامة خويش را ادامه دهيد، و با اين روش مي‌توانيد هم ارادة قوي داشته باشيد و هم ارادة خويش را تقويت كنيد. اگر اهداف جزيي را در نظر نگيريد، نمي‌دانيد كه كار را از كجا شروع كنيد، لذا هيچ وقت نمي‌توانيد تصميم بگيريد كه آن كار را شروع كنيد و به مرور زمان ارادة شما نسبت به آن كار از بين مي‌رود.
4. تصميم‌گيري؛ پس از آن‌كه اهداف و توان‌مندي‌هاي خويش را مورد مقايسه و ارزيابي قرار داديد، و برنامه‌اي را در نظر گرفتيد كه شما را به اهداف‌تان نزديك مي‌كند‌، در اجراي آن تصميم و قاطعيت داشته باشيد. عدّه‌اي از افراد، در اتخاذ تصميم، دچار وسواس و ترديد مي‌گردند، در نتيجه اينگونه افراد دچار وسوسه و خيالات واهي شده از گرفتن تصميم كه يكي از مقدمات اراده است، باز مي‌مانند. در برابر اين عده، گروه ديگري وجود دارند كه دچار شتاب‌زدگي در تصميم هستند، اين اشخاص در اتخاذ هر نوع تصميمي بي‌مطالعه و دقت و بدون تعيين اهداف و شناخت توان‌مندي‌هاي خود، فوراً تصميم مي‌گيرند، زود اراده كرده و زود هم پشيمان مي‌شوند،‌عيب اين عده اين است كه گيچ و بي فكر بوده هيچ نوع تفكر و تاملي در كارشان وجود ندارد.
علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «عليك بالفكر فانه رشدٌ من الضلال و مصلح الاعمال»[3]؛ «به فكر و تامل خوكن، زيرا تو را از گمراهي نجات داده، كردار و رفتارت را سامان مي‌بخشد.» در مورد ديگر مي‌فرمايد: «العجول مخطي وان ملك»[4]؛ «شتاب كنندة در كارها خطا مي‌كند،‌گرچه زمام آن كار به دست او باشد.»
پس يكي از گام‌هاي اساسي در داشتن ارادة قوي و موفقيت در زندگي اين است كه انسان در ابتداي هر كار تفكر و تامل ‌كند، اهداف خويش را معين كند، توانايي‌هايش را با ديد واقع بينانه شناسايي ‌نمايد و آنگاه بدون ترديد و وسواس بيش از حدّ، تصميم‌گيري كند.
البته بايد توجه داشت كه: چه بسا خود شما به تنهايي نتوانيد اهداف و توانايي‌هاي خود را بشناسيد، در اينصورت مي‌بايست از پدر و مادر يا افراد با تجربه و متخصص مشورت بگيريد.
5. نظارت برخود؛ از روش مشارطه، مراقبه و محاسبه و معاقبه براي نظارت بر خورد استفاده كنيد.[5] در اول روز با خود شرط كنيد كه اين كار را بايد انجام دهم(مشارط)؛ در طول روز مراقب اعمال و رفتار خود باشيد تا طبق شرط خود عمل نماييد(مراقبه)؛ و در آخر شب اعمال و رفتار خودرا مورد ارزيابي ومحاسبه قرار دهيد (محاسبه) اگر موفق بوديد، خود را تشويق كنيد، و اگر موفق نبوديد، خود را تنبيه كنيد(معاقبه).
6. اعتماد به نفس؛ اعتماد به نفس امري اكتسابي است[6] انسان‌هاي مؤفق تنها با همِت خويش آن اطمينان خاطر و اعتماد به نفس را ذره ذره اندوخته اند.
7. استواري و پايداري در تصميم؛  يكي از مراحل اساسي دستيابي به ارادة قوي، استواري و پايداري در تصميم است، سعي كنيد در هر كاري كه تصميم مي‌گيريد پايدار باشيد، البته اين نياز به تمرين دارد،[7] ابتدا از كارهاي كوچك و جزيي شروع نماييد، مثلاً تصميم بگيريد در طول يك هفته هر روز مسيري را كه چندان طولاني هم نيست، پياده برويد.
8. .تمركز بخشيدن به فعاليت‌هاي :يكي از اموري كه در تقويت ارادة مؤثر است،  تمركز بخشيدن به فعاليت‌هاي گوناگون زندگي است؛ بايد از پراكنده كاري‌هايي كه موجب به هدر رفتن نيروهاي شما مي‌شود جداً بپرهيزيد. و سعي كنيد كاري را كه شروع كرديد، به اتمام رسانيد، و پس كار ديگري را شروع كنيد.
9. تلقين به نفس :شيوه ديگري كه در تقويت و استحكام اراده مؤثر است، تلقين به نفس است، به خود تلقين نماييد كه اراده و توان اين كار را داريد، در اين صورت شكست مفهومي ندارد.[8] و از جملات مثبت تأكيدي استفاده كنيد و باخود بگوييد: من مي توانيم چون كه اراده دارم و…

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ناصر خياباني، مهارتهاي بهتر زيستن، سپند، چاپ اوّل، 1380.
2. تكنولوژي و مهندس فكر، محمد علي حقيقي، انتشارات فراوان، 1382.
3. هربرت فنسترهايم، آموزش قاطعيت، ترجمه عباس چيني، نشر البرز، چاپ اوّل، 1373.
4. اعتماد به نفس برتر، گيل لنيدن فيلد، ترجمه حميد و نگار اسغري پور، جوانه رشد.

پي نوشت ها:
[1] . رشيد‌پور، مجيد، چگونه بايد بود، انجمن اوليا و مربيان، چاپ دوّم، 1369، ص 14.
[2] . براي مطالعه بيشتر: بيابانگر، اسماعيل، روان شناس نوجوانان، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اوّل، 1376، فصل 11.
[3] . درآمدي بر غرر الحكم، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1373، ج 4، ص 294.
[4] . همان، ج 1، ص321.
[5]. نراقي، احمد، معراج السعاده، انتشارات كشف العظاء، 1382، ص123.
[6]. شرفي، محمدرضا، جوان و نيروي چهارم زندگي، سروش، 1380، ص14.
[7] . براي مطالعه بيشتر ر.ك: پل زاكو، غلبه بر كمرويي، ترجمه: حسين بني احمد، ققنوس، چاپ سوم، 1380، فصل پنجم (ارادة استوار)
[8] . براي مطالعه بيشتر: شرفي، محمد رضا، دنياي نوجوان، انتشارات تربيت، چاپ چهارم، 1376، ص250 به بعد.

مطالب مشابه