نعمت خدا بر بشریت

نعمت خدا بر بشریت

«انالله و ملائکته یصلون علی النبی یا أیها الذین ءامنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» (1)؛ «خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید».
سلام بر تو که هستی ات، نعمت خدا بود بر بشریت و منت آفریدگار بر آدمیان!
سلام بر تو که خدا خواست تا بیایی تا جاهلیت از صحنه زندگی ها بگریزد!
سلام بر تو که در بیان و اجرای حق کوتاهی نکردی و پا از آن فراتر ننهادی، میانه رو بودی و دور از افراط و تفریط!
سلام بر تو که با خلق عظیمت، بشیر روشنی ، و نذیر از خطر پرتگاه ها و دام گسترده ی وسوسه ها، بودی و هستی و خواهی بود!
سلام بر تو که یادمان دادی بکوشیم برای کسب روزی و درگوشمان خواندی هماره، که راه درست اقتصادی را گم نکنیم و آلوده نشدن به حرام را فرا چشم و گوشمان قرار دهیم.
سلام بر تو که به ما آموختی که پاکیزه ترین درآمد، کسب تاجرانی است که هرگاه سخن می گویند، دروغ نمی گویند؛ و هر که زمان امینشان قرار دهند، خیانت نمی ورزند؛ و اگر وعده دهند، تخلف نمی کنند؛ و زمانی که می خواهند چیزی بخرند، برای ارزان خرید از آن کالا بد نمی گویند؛ و هنگامی که بخواهند بفروشند، آن کالا را بیش از اندازه نمی ستایند؛ برای تحویل کالا یا بدهکاری خود معطل نمی کنند؛ و زمانی که طلب کارند، بدهکار خود را در تنگنا قرار نمی دهند. (2)
سلام بر تو که به ما آموختی هر گاه کاری انجام می دهیم، آن را محکم و استوار انجام دهیم. (3)
سلام بر تو که به ما آموختی که در ترازوی عمل کسی در روز قیامت؛ چیزی بهتر از خوش خلقی گذاشته نمی شود. (4)
سلام بر تو که به ما آموختی با تن آسایی مبارزه کنیم و جسم و روحمان را به کار پرورش دهیم آن گاه که فرمودی : «مردی که برای تأمین معاش و بی نیازی از دیگران کار می کند، یا هدف او پذیرایی از پدر و مادر ناتوان خود است، یا مقصود او سر و سامان دادن به خانواده و فرزندانش است، در همه حالت ، انگیزه او مقدس و کار او در راه خداست». (5)
سلام بر تو که یادمان دادی تا دین باور باشیم، بسیار آگاه و امانت دار، کم لغزش و با متانت ، سپاسگزار و کم گو، پاک دامن و بزرگوار، خوش برخورد و نیرومند که ایمانمان سخت تر از صخره باشد و در سخنانمان زیبایی و ژرفایی ؛ دین باور باشیم که نه سخن چینی کنیم و نه تنگ چشم مباشیم و نه دشنام گو؛ که درجست و جوی والاترین هدف ها باشیم و کم کینه . (6)
سلام بر تو که یادمان دادی گره از مشکلات هم نوع مان باز کنیم؛ آن گاه که فرمودی : «خداوند بندگانی دارد که آنان را برای رفع نیاز مردمان آفریده است. مردمان به آن ها پناه می آورند و آنان در روز رستاخیز از عذاب خداوندی در امان اند . (7)
سلام بر تو که به ما آموختی تا پاسخ بدی را جز با نیکی ندهیم و با مهربانی و حوصله بسیار، اشتباه دیگران را اصلاح کنیم .
سلام بر تو که به ما آموختی گشاده دست باشیم و گشاده رو.
سلام بر تو که به ما آموختی تا میهمانان را اکرام کنیم و همسایه مان را نیازاریم و به یتیمان مهر بورزیم.
سلام بر تو که به ما آموختی آرامش در آشوب ها، شکیبایی در ناگواری ها، سپاسگذاری در آسایش، قناعت به آنچه خدایی والا روزی امان کرده؛ ستم نکردن بر دشمنان، تحمیل نکردن بر دوستان و رعایت آسایش مردمان؛ سرلوحه زندگی مان باشد. (8)
سلام بر تو که خلقتت، خلقت دوباره انسان بود تا انسانیت نفسی تازه کند. سلام بر تو که ستوده برگزیده ای ؛ و دلیل آفرینش!
سلام خدا و ملائک بر تو باد ای خاتم المرسلین!

پی نوشت ها :

1. الأحزاب (33): 65.
2. سیوطی، جامع الصغیر، ج 1، ص 336.
3. محمد بن الفتال نیشابوری، روضه الواعظین، ص 460.
4. علامه مجلسی قدس سره، بحار الأنوار، ج 7، ص 249.
5. المحجه البیضاء، ج 3، ص 140.
6. همان، ج 64، ص 310.
7. متقی هندی، کنز العمال، ج 6، ص 444.
8. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 354.
منبع: مجله نامه ی جامعه

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید