درمان بيماري ها با مكمل هاي غذايي (2)

درمان بيماري ها با مكمل هاي غذايي (2)

پريتونيت
ورم حاد يا مزمن پرده ي صفاق كه اكثر اوقات بر اثر آپانديسيت ايجاد مي شود. نياز به عمل جراحي در اين ارتباط قطعي است.

پلتور
وضعيت بيماري زايي كه بر اثر افزايش تمام عناصر موجود در خون به وجود مي آيد ( در اين حالت خون بيش از حد غني مي شود ) و اكثر اوقات عامل آن پرخوري است.

مكمل هاي غذايي:
جلبك ها.

گياهان:
باباآدم، آقطي و سير.

آب يا شربت:
قان، گل قاصد، گريپ فروت، كرفس، انگور، كلم، گوجه فرنگي و جعفري.

اسانس روغني:
ليمو و پياز.

پوست پرتقالي
ظاهر پوست به صورتي درمي آيد كه هنگامي كه آن را نيشگون مي گيريم متوجه شباهت آن با پوست پرتقال مي شويم. اين در حالي است كه سلوليت، بافت هاي زيرپوستي را فراگرفته باشد.
به قسمت سلوليت مراجعه كنيد.

پيري
ضعف بدن كه بر اثر پيري ايجاد مي شود.

مكمل هاي غذايي:
ژله ي رويال، گرده ي گل، عشقه، جوانه ي گندم، مخمر آبجو، مخمرهاي لاكتيك و جلبك ها.

عسل:
گاوزبان.

آب يا شربت:
هويج، پرتقال، ترب سياه و كلم.

اسانس روغني:
مريم گلي، پونه و اكليل كوهي.

پيوره ي لثه ها:
ناراحتي لثه اي همراه با ترشح عفونت و بوي بد دهان.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس و خاك رس.

گياهان:
ختمي و ترب دشتي.

آب يا شربت:
مورد و هويج.

اسانس روغني:
مريم گلي، شمعداني، پونه و ليمو.

تاكي كاردي
تشديد ضربان قلب كه باعث ايجاد تپش مي شود.
در اين رابطه حتماً به يك پزشك متخصص قلب مراجعه شود.
به قسمت بيماري هاي قلبي مراجعه كنيد.

تب
بالارفتن غيرطبيعي درجه ي حرارت بدن.

گياهان:
آقطي، گاوزبان، دارچين، شنگ، زيزفون، زبان گنجشك، سير، پياز و بنفشه.

آب يا شربت:
هويج، كلم، گريپ فروت، انگورفرنگي، اسفناج، جعفري، كرفس و گيلاس.

اسانس روغني:
اكاليپتوس، اسطوخودوس، ليمو و زنجبيل.

تب خال:
ظهور جوش هاي ريز ( كيسه هاي شفاف ) كه غالباً روي لب ها ظاهر مي شوند و علت ويروسي دارند.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس، مخمر آبجو و جوانه ي گندم.

روغن:
هويج و جگر ماهي فلتان.

گياهان:
باباآدم، شاه تره، بنفشه وحشي و بيدگياه.

آب يا شربت:
قان، گل قاصد، كرفس، آرتيشو و گزنه.

اسانس روغني:
اسطوخودوس، پونه، اكليل كوهي، شمعداني و مريم گلي.

تپش قلب
ضربان قلب شديد و سريع مي شود.
ضرورت مراجعه به پزشك متخصص حتمي است.
به قسمت بيماري هاي قلب مراجعه كنيد.

تجمع اوره در خون
مسموميت بدن بر اثر ماندن اوره ي بيش از حد در خون.

گياهان:
زبان گنجشك، شنگ و بيدگياه.

آب يا شربت:
گل قاصد، كرفس، آرتيشو، كلم، سير، انگور و گوجه فرنگي.

اسانس روغني:
ليمو، اكليل كوهي، درخت عرعر و مريم گلي.

تحليل رفتن قواي بدن
آسيب ديدگي عميق وضعيت كلي بدن كه بر اثر كندشدن تدريجي اعمال ارگانيكي در مرحله ي نهايي بيماري هاي خطرناك است.

مكمل هاي غذايي:
ژله ي رويال، جوانه ي گندم و عشقه.

تشنجات
دردهايي كه بر اثر انقباضات غيرايرادي و اسپاسمي بعضي عضلات به وجود مي آيند.

مكمل هاي غذايي:
كلرومنيزيم، جوانه ي گندم و مخمر آبجو.

گياهان:
بابونه و مرزنجوش.

اسانس روغني:
بادرنجبويه.

ترشحات سفيد
ريزش مخاطي كه غالباً بدبو و گاهي اوقات عفوني هستند از مجاري تناسلي.
به برونشيت مراجعه كنيد.

ترشح شير
جهت بهبود ترشح شير مادران.

گياهان:
رازك، سنبل ختايي، زيره ي سبز و آقطي.

آب يا شربت:
رازيانه، گزنه و هويج.

اسانس روغني:
انيسون، زيره ي سياه و وِروِن.

ترشي معده
احساس ناخوشايند ترشي و سوزش كه غالباً با بالاآمدن موارد خورد شده همراه است.

مكمل هاي غذايي:
زغال گياهي.

گياهان:
رازيانه.

آب يا شربت:
سيب زميني و هويج.

اسانس روغني:
نعناع، بابونه و ليمو.

ترميم شكستگي ها

مكمل هاي غذايي:
جلبك ها و گرده ي گل.

عسل:
گندم سياه.

روغن:
دانه هاي كدو، روغن جگر ماهي فلتان و مورو.

ساير مواد:
پودر استخوان و پودر صدف.

آب يا شربت:
ترب سياه، هويج، بولاغ اوتي، پرتقال، جعفري و اسفناج.

اسانس روغني:
ليمو.

ترومبوز
انسداد كمابيش كامل عروق خوني به دليل تشكيل دلمه هاي خون.
به قسمت التهاب سرخرگ مراجعه كنيد.

تعرق بيش از حد
ترشح غيرطبيعي عرق توسط غدد مولد عرق به ويژه در دست ها، پاها و زيربغل.

گياهان:
درخت عرعر.

اسانس روغني:
مريم گلي، سرو، پونه و اكاليپتوس.

تنبلي روده
به قسمت يبوست مراجعه كنيد.

تنبلي كبد
به قسمت نارسايي كبدي مراجعه كنيد.

تنبلي معده
به قسمت سوء هاضمه مراجعه كنيد.

توكسيكوز
ناراحتي حاد نوزادان كه بسيار شديد بوده و با حالت تهوع و اسهال و اسهال شديد همراه است.
ضرورت بستري شدن سريع كودك، در ضمن رساندن آب به بدن وي را فراموش نكنيد.

تنيا ( كرم كدو )
كرم تخت و بزرگي است كه در روده ي انسان قرار گرفته، به آن كرم كدو نيز گفته مي شود.
به قسمت انگل هاي روده اي مراجعه كنيد.

چاقي مفرط
تجمع بيش از حد چربي كه به علت پُرخوري طولاني ( بيش از نياز بدن ) ايجاد مي شود.

مكمل هاي غذايي:
جلبك ها، پروتئين هاي تغليظ شده و سبوس.

گياهان:
آناناس، ساقه هاي جوان زيزفون، باباآدم، بيدگياه، شنگ و آقطي.

آب يا شربت:
كرفس، قان، رازيانه، سرفوي، گيلاس، انگور فرنگي، سيب و انگور.

اسانس روغني:
ليمو، پياز، اسطوخودوس و ترخون.

حالت عصبي
حالت يك شخص عصبي كه چندان سرحال نبوده و مضطرب و نگران است.

مكمل هاي غذايي:
لسيتين سويا، جلبك ها، كلرور منيزيم، سدر، ژله ي رويال، گرده ي گل، مخمر آبجو، عشقه و جوانه ي گندم.

عسل:
درخت پرتقال، زيزفون و مرزنجوش.

روغن:
گاوزبان.

گياهان:
رازك، زيزفون، ريحان، ساقه هاي ترد زيزفون.

آب يا شربت:
سرفوي، بولاغ اوتي، جعفري، گل قاصد، كرفس، اسفناج و كلم.

اسانس روغني:
اسطوخودوس، بادرنجبويه، مرزنجوش، پرتقال، وِروِن و سرو.

حساسيت به شير گاو
عدم تحمل لاكتوز كه در شير گاو موجود است.

مكمل هاي غذايي:
محلول تصفيه ي شده ي سويا و شير بادام.

خستگي
اين حالت در صورت انجام دادن كارهاي شديد جسماني يا فكري به شخص دست مي دهد.

مكمل هاي غذايي:
عشقه، ژله ي رويال، گرده ي گل، جلبك ها، جوانه ي گندم، مخمر آبجو و آب دريا.

عسل:
پونه، آويشن و اكليل كوهي.

گياهان:
سير و ميوه ي نسترن.

آب يا شربت:
كلم، گزنه، پرتقال، سير و شلغم.

اسانس روغني:
اكليل كوهي، نعناع، زنجيل، مريم گلي و ريحان.

خستگي عصبي و جسماني بيش از حد
در اين حالت شخص از نظر عصبي و جسماني، به دليل كار بيش از حد، نگراني و مسئولت هايش دچار خستگي مي شود.
به قسمت حالت عصبي مراجعه كنيد.

خروج گاز از دهان
خروج گازي كه از معده مي آيد همراه با مقدار كمي از محتويات معده از طريق دهان.
به قسمت بلع هوا مراجعه كنيد.

خروج گاز معده از طريق گلو
خروج هوايي كه در معده جمع شده، از طريق دهان خارج مي شود.
به قسمت بلع هوا مراجعه كنيد.

خواب آلودگي
حالت نيمه ي خواب همراه با سستي بدن كه معمولاً پس از غذا خوردن ايجاد مي شود.
به قسمت هضم مشكل مراجعه كنيد.

دانش آموزان
مرحله ي آمادگي براي دوران امتحانات.

مكمل هاي غذايي:
لسيتين سويا، جلبك هاي دريايي، ژله ي رويال، گرده ي گل، جوانه ي گندم و عشقه.

گياهان:
مرزنجوش و رازك.

آب يا شربت:
پرتقال، هويج، سيب و انگور.

اسانس روغني:
اسطوخودوس، ريحان، مريم گلي، پونه و اكليل كوهي.

دارتر (1)
خشك و پوسته پوسته شدن پوست.

مكمل هاي غذايي:
مخمر آبجو، گرده ي گل و پروپوليس.

روغن:
هويج.

گياهان:
باباآدم و بنفشه ي وحشي.

آب يا شربت:
گل قاصد، آرتيشو، كرفس و كلم.

اسانس روغني:
شمعداني، اسطوخودوس و ليمو.

درد دندان
درد در دندان ها كه باعث تورم لثه در محل كرم خوردگي مي شود.
در اين ارتباط نياز به درمان از طريق آنتي بيوتيك است.
به كرم خوردگي دندان مراجعه كنيد.

درد عصبي
درد شديدي كه در طول مسير اعصاب حس مي شود.

مكمل هاي غذايي:
خاك رس.

گياهان:
وِروِن، بابونه، هوفاريقون، ريحان و شنگ.

آب يا شربت:
سيب و رازيانه.

اسانس روغني:
نعناع، بابونه، اسطوخودوس، بادرنجبويه و مرزنجوش.

درد معده
دردهاي شديد در معده ( تشنجات معده ).

مكمل هاي غذايي:
زغال گياهي و خاك رس.

گياهان:
ريحان و مرزنجوش.

آب يا شربت:
سيب زميني و كلم.

اسانس روغني:
باردنجبويه و اكليل كوهي.

دريازدگي ( و ساير ناراحتي هاي ناشي از سفر )
احساس تهوعي كه بر اثر تكان خوردن بدن در طول سفر ايجاد مي شود.

گياهان:
سنبل ختايي.

اسانس روغني:
بادرنجبويه و نعناع.

دوران نقاهت
مرحله ي بين دوره ي حاد بيماري ها و بازگشت سلامتي.

مكمل هاي غذايي:
ژله ي رويال، گرده ي گل، عشقه، جوانه ي گندم، آب دريا و شيره ي نيشكر.

عسل:
پونه و اكليل كوهي.

گياهان:
گندم سياه.

آب يا شربت:
اسفناج، بولاغ اوتي، چغندر، هويج و پرتقال.

اسانس روغني:
مريم گلي، پونه و اكليل كوهي.

ديابت
ناراحتي هايي كه بر اثر جذب گلوكوزيدها به خاطر نبود انسولين باعث افزايش قند خون مي شود.

مكمل هاي غذايي:
خاك رس و مخمر آبجو.

عسل:
اقاقيا ( براي آن گروه از افراد مبتلا به ديابت كه به انسولين نياز ندارند ).

گياهان:
برگ زيتون، شنبليله، باباآدم و پياز.

آب يا شربت:
مورد، كلم، سيب زميني، گزنه و بولاغ اوتي.

اسانس روغني:
شمعداني، درخت عرعر، اكاليپتوس و مريم گلي.

راشيتيسم
ناراحتي هايي در ارتباط با رشد كه غالباً به علت وضع نامناسب متابوليسم نمك هاي معدني بر اثر كمبود ويتامين D ايجاد مي شود.
به قسمت رشد مراجعه كنيد.

رشد
ناراحتي هاي رشدي و تأخير در رشد.

مكمل هاي غذايي:
جلبك، گرده ي گل، خاك رس و آب دريا.

عسل:
گندم سياه.

روغن:
جگر مورو و دانه هاي كدو.

آب يا شربت:
جعفري، پرتقال، هويج، كلم، اسفناج، ترب سياه و ترب دشتي.

اسانس روغني:
ليمو، پونه و اكليل كوهي.

رماتيسم ها
نامي كه به مجموعه ناراحتي هايي داده مي شود كه علامت مشخصه ي آن ها درد و تورم مفاصل است.

مكمل هاي غذايي:
جلبك ها.

روغن:
گل رنگ.

گياهان:
سير، شنگ، بيدگياه، ساقه هاي ترد زيزفون، زبان گنجشك، گزنه، گل قاصد، ژنسيان، آناناس، رازيانه، عرعر، آقطي و باباآدم.

آب يا شربت:
قان، كرفس، انگورفرنگي، گيلاس، گريپ فروت، ترب سياه، آرتيشو، سرفوي، بولاغ اوتي، شلغم، سيب زميني، گوجه فرنگي و جعفري.

اسانس روغني:
عرعر، نعناع، ليمو، سرو، اسطوخودوس، اكاليپتوس، اكليل كوهي، ترخون، پياز و زنجبيل.

ريزش موي سر
ريزش موي سر كه معمولاً اتفاقي يا مقطعي است و ممكن است ادامه يافته و به طاسي منجر شود.

مكمل هاي غذايي:
مخمر آبجو، گرده ي گل، جلبك ها، جوانه ي گندم.

گياهان:
گزنه، باباآدم، بنفشه فرنگي وحشي و گل گندم.

آب يا شربت:
بولاغ اوتي، جعفري يا كلم و ترب سياه.

اسانس روغني:
پونه، شمعداني، مريم گلي و درخت عرعر.

زخم معده
زخم مخاط معده كه با فرورفتن و گودشدن محل آن پيشروي مي كند.

مكمل هاي غذايي:
خاك رس و پروپوليس.

عسل:
پونه و آويشن.

گياهان:
پنيرك، گزنه، ختمي، بنفشه، بيدگياه، زيره ي سياه و گشنيز.

آب يا شربت:
سيب زميني، كلم، هويج و سيب.

اسانس روغني:
شمعداني، ليمو، پونه، بابونه، آويشن، نعناع و ترخون.

زردزخم
بيماري هاي عفوني پوست همراه با كورك و لكه هاي زردرنگ.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس، مخمر‌ آبجو، گرده ي گل و جوانه ي گندم.

آب يا شربت:
گل قاصد، گزنه، قان، آرتيشو و كرفس.

اسانس روغني:
پونه، اسطوخودوس، شمعداني، مريم گلي، ليمو و اكليل كوهي.

زردي
علامت مشترك بسياري از بيماري هايي ها كه شامل زردشدن پوست و مخاط بر اثر اشباع از مواد رنگي صفراوي است.
در صورتي كه عامل زردي، بيماري هپاتيت باشد ( كه اكثراً نيز همين گونه است ) به قسمت نارسايي كبدي مراجعه كنيد.

زكام
ناراحتي كه با ترشح بيني بر اثر تورم مخاط آن ايجاد مي شود ظاهر مي گردد.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس.

عسل:
اكاليپتوس.

گياهان:
كاج، سنبل ختايي، پنيرك، گاوزبان، ميوه ي نسترن، بارهنگ و آقطي.

آب يا شربت:
ترب سياه، كلم، سيب زميني، پرتقال، انگور فرنگي و بولاغ اوتي.

اسانس روغني:
كاج، پونه، نعناع، اكاليپتوس، آويشن، مريم گلي، اسطوخودوس.

زونا
ناراحتي ويروسي كه روي مسير برخي از اعصاب بروز مي كند.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس، جوانه ي گندم، مخمر آبجو و كلرور منيزيم.

گياهان:
باباآدم، گل قاصد و بنفشه وحشي.

آب يا شربت:
كلم، گل قاصد و گزنه.

اسانس روغني:
اسطوخودوس، شمعداني، مريم گلي، پونه، اكليل كوهي و پرتقال.

سبوره
افزايش ترشح غدد چربي در سر.
به قسمت موها مراجعه كنيد.

سرخجه
بيماري كودكان كه عفوني، مسري و اپيدميك و همراه با جوش و تب مي باشد و شبيه به سرخك است.
به قسمت سرخك مراجعه كنيد.

سرخك
بيماري كودكان كه عفوني، مسري و اپيدميك بوده و باعث ايجاد جوش و تب مي شود.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس، ژله ي رويال، جوانه ي گندم، گرده ي گل، مخمر آبجو و مخمرهاي لاكتيك.

عسل:
پونه، اكاليپتوس و اسطوخودوس.

گياهان:
ميوه ي نسترن، شنگ، آقطي، بنفشه، زيزفون، سير، باباآدم و بيدگياه.

آب يا شربت:
پرتقال، هويج، گيلاس، انگور فرنگي و گريپ فروت.

اسانس روغني:
دارچين، ميخك، پونه، اسطوخودوس و اكاليپتوس.

سرخي پوست
قرمزشدن پوست از هر نوع آن.

مكمل هاي غذايي:
مخمر آبجو، پروپوليس، گرده ي گل و خاك رس.

عسل:
اسطوخودوس.

روغن:
هويج، گاوزبان و جگرماهي فلتان.

گياهان:
باباآدم، شاه تره و بنفشه ي وحشي.

آب يا شربت:
گزنه، گل قاصد و آرتيشو.

اسانس روغني:
اسطوخودس، اكليل كوهي، پونه، شمعداني و عرعر.

سردرد
به قسمت ميگرن مراجعه كنيد.

سردمزاجي
نبود تمايل جنسي در زن و ناتواني به دست آوردن ارضاي جنسي.

مكمل هاي غذايي:
عشقه، جوانه ي گندم، ژله ي رويال و گرده ي گل.

عسل:
تره شير.

گياهان:
سير و بادرنجبويه.

آب يا شربت:
كرفس، كلم، گزنه و رازيانه.

اسانس روغني:
زنجبيل، نعناع، پياز، پونه، اكليل كوهي و دارچين.

سرطان
پيشگيري از سرطان يا مكملي براي درمان سرطان در مراحل اوليه ي آن.

مكمل هاي غذايي:
كلرور منيزيم، آب دريا و جلبك ها.

گياهان:
سير و پياز.

اسانس روغني:
شمعداني، مريم گلي، سرو، ترخون و ميخك.

سرفه
سرفه اي كه به دليل تورم مجراي تنفسي ايجاد مي شود.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس و عشقه.

عسل:
پونه، اكاليپتوس و آويشن.

گياهان:
بنفشه، پنيرك، ختمي، گاوزبان، سنبل ختايي، آقطي و هوفاريقون.

اسانس روغني:
اكاليپتوس، پونه، كاج، آويشن، اسطوخودوس، نعناع و مريم گلي.

آب يا شربت:
ترب سياه، سيب زميني، كلم، سرفوي، پرتقال وانگور فرنگي.

سرگيجه
اختلال در حفظ تعادل كه بر اثر دوران سر به وجود مي آيد.

گياهان:
زيزفون، بومادران و بابونه.

آب يا شربت:
پرتقال و انگورفرنگي.

اسانس روغني:
بادرنجبويه، نعناع، مريم گلي، وِروِن، اسطوخودوس، ريحان و اكليل كوهي.

سلوليت
ورم بافت هاي ملتحمه زيرپوست در سطح دِرم كه با تشكيل « پوست پرتقالي (2) » ظاهر مي شود.

مكمل هاي غذايي:
جلبك.

گياهان:
شنگ، ساقه هاي جوان زيزفون، باباآدم، مو ( انگور قرمز ) و آقطي.

آب يا شربت:
قان، گل قاصد، آرتيشو، بولاغ اوتي، كرفس و جعفري.

اسانس روغني:
سرو، پياز، ليمو، وِروِن و درخت عرعر.

سنگ هاي ادراري
وجود سنگ در كليه ها و ميزناي.

گياهان:
بيدگياه، ساقه هاي جوان زيزفون، زبان گنجشك، باباآدم، آقطي، ميوه ي نسترن، سير، رازيانه و گل قاصد.

آب يا شربت:
قان، كرفس، آرتيشو، كلم، سرفوي، انگورفرنگي، گيلاس، بولاغ اوتي، چغندر، سيب و انگور.

اسانس روغني:
درخت عرعر، ليمو و شمعداني.

سنگ هاي صفراوي
وجود سنگ در كيسه ي صفرا كه غالباً آن هايي كه در مجاري صفراوي قرار مي گيرند به حركت درمي آيند.

مكمل هاي غذايي:
سبوس.

عسل:
اكليل كوهي.

روغن:
زيتون.

گياهان:
گل قاصد، گزنه، ساقه هاي ترد زيزفون، باباآدم، بابونه، آقطي و گل گندم.

آب يا شربت:
ترب سياه، آرتيشو، قان، گيلاس، بولاغ اوتي، انگور و سيب زميني.

اسانس روغني:
اكليل كوهي، ليمو، عرعر، كاج و بابونه.

سوء هاضمه
اين نام در اين جا به مجموعه ي ناراحتي هاي گوارشي داده مي شود.

مكمل هاي غذايي:
مالت، زغال گياهي و لسيتين سويا.

عسل:
بادرنجبويه.

گياهان:
انيسون، سنبل ختايي، زيره ي سياه، زيره ي سبز و رازيانه، ژنسيان، گل گندم، درخت غار، دارچين، زنجبيل، ميخك و جوزبويا.

آب يا شربت:
آناناس، سيب زميني، كرفس، ترب سياه، انگور و جعفري.

اسانس روغني:
وِروِن، بادرنجبويه، نعناع، اكليل كوهي، بابونه، ريحان، بومادران، مرزنجوش، پونه و مريم گلي.

سوزاك
بيماري عفوني است كه از طريق رابطه ي جنسي انتقال مي يابد و توسط ميكروب گونوكوك ايجاد مي شود. درمان از طريق آنتي بيوتيك ضروري است.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس.

گياهان:
بيدگياه و باباآدم.

اسانس روغني:
كاج، اكاليپتوس، درخت عرعر و سرو.

سياتيك
درد شديدي كه تمام يا از ران تا قسمت پايين پا در مسير اعصاب سياتيك گسترش مي يابد.

مكمل هاي غذايي:
جلبك هاي دريايي.

گياهان:
ساقه هاي ترد زيزفون، سير، بيدگياه، زبان گنجشك، باباآدم، آقطي و شنگ.

اسانس روغني:
درخت عرعر، ليمو، پياز، نعناع، اسطوخودوس و اكاليپتوس.

آب يا شربت:
گل قاصد و گزنه.

سياه سرفه
سرفه هاي شديد همراه با تشنج.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس.

عسل:
كاليپتوس، پونه و اسطوخودوس.

گياهان:
پنيرك، سنبل ختايي، كاج، بارهنگ، بنفشه، پاخري، گاوزبان، هوفاريقون.

آب يا شربت:
كلم، ترب سياه، سيب زميني و شلغم.

اسانس روغني:
نعناع، ليمو، سرو، پونه، مريم گلي، آويشن و اكليل كوهي.

سينوزيت
ورم سينوس ها.

مكمل هاي غذايي:
پروپوليس، اكاليپتوس و پونه.

گياهان:
كاج، گاوزبان، بارهنگ، پاخري، بنفشه، پنيرك، سنبل ختايي و هوفاريقون.

آب يا شربت:
ترب سياه، سرفوي، كلم و پرتقال.

اسانس روغني:
نعناع، مريم گلي، پونه، آويشن، ميخك، كاج و اكاليپتوس.

شب ادراري
دفع غيرارادي در شب.

گياهان:
قيصوم.

اسانس روغني:
سرو و درخت عرعر.

شقاق
شيارها و پارگي هايي كه در پوست، دهان يا مقعد ايجاد مي شوند.

مكمل هاي غذايي:
مخمر آبجو، پروپوليس، گرده ي گل و جوانه ي گندم.

روغن:
هويج، گاو زبان و روغن جگر ماهي فلتان.

گياهان:
شاه توت و بنفشه وحشي.

آب يا شربت:
آرتيشو، گل قاصد و قان.

اسانس روغني:
اسطوخودوس، شمعداني، عرعر، مريم گلي، پونه، ليمو و اكليل كوهي.

شن كليه
ذرات ريزسنگ هاي كليوي كه تشكيل شن در ادرار را مي دهند.
به قسمت سنگ هاي ادراري مراجعه كنيد.

پي‌نوشت‌ها:

1. Dartres
2. peau de orange
منبع مقاله :
شارل، ايو. ج.، داريگل، ژان لوك؛ (1390)، تغذيه درماني ( راهنماي عملي رژيم غذايي خانواده )، ترجمه ي ساعد زمان، تهران: نشر ققنوس، چاپ پنجم

مطالب مشابه