مكمل هاي غذايي عمومي (2)

مكمل هاي غذايي عمومي (2)

دارچين
پوست درخت دارچين چندين ماده ي مؤثر بسيار جالب از قبيل آنژنول، آلدئيد، سيناميك، بنزوات بنزيل، سينئول و لينالول را در خود حفظ مي كند.

‌خواص درماني آن:
تنظيم كننده ي عادت ماهانه، افزايش دهنده ي تعرق، محرك گردش خون، تقويت كننده ي معده.

موارد مصرف آن:
تنظيم عادت ماهانه، احساس سرما، تب، گريپ، ناراحتي هاي گردش خون، ناراحتي هاي روده ي بزرگ، سوء هاضمه، اسهال، ناتواني جنسي، بيماري هاي عفوني و التهاب رحم.

طريقه ي مصرف:
پوست خرد شده ( براي مصرف در آشپزخانه ) و اسانس روغني ( به صورت قطره ).

درخت زيتون ( پودر آن )
برگ هاي درخت زيتون به دليل تركيباتش دو خاصيت مهم دارد.

‌خواص درماني آن:
پايين آورنده ي فشار و قند خون.

موارد مصرف آن:
فشار خون بالا و ديابت.

طريقه ي مصرف:
پودر.

درخت سرو
اين گياه خواص بسياري دارد و براي افرادي كه گردش خون آن ها دچار اشكال شده مفيد است.

‌خواص درماني آن:
استحكام بخشيدن به عروق، ضد اسپاسم، متعادل كننده ي اعصاب، ضد رماتيسم، تقويت كننده ي حالت ارتجاعي وريدها و تحريك كننده ي گردش خون در وريدها.

موارد مصرف آن:
ناراحتي هاي گردش خون، واريس، بواسير، ناراحتي هاي يائسگي، رماتيسم، شب ادراري، تعرق، ورم مثانه، پيشگيري از سرطان، بيماري هاي آميزشي و سلوليت.

طريقه ي مصرف:
اسانس روغني.

درخت عرعر
ميوه هاي اين گياه چندين عنصر بسيار فعال دارد كه عبارتند از: ژوني پرين، بورنئول، پينن، كامفن و ترپينئول.

‌خواص درماني آن:
مدر، ضدعفوني كننده، مقوي، تقويت كننده ي معده، تصفيه كننده ي خون افزايش دهنده ي تعرق.

موارد مصرف آن:
ورم مثانه و سنگ هاي ادراري، كلي باسيلوز، رماتيسم، نقرس، آرتريت، عادت ماهانه دردناك، سوء هاضمه، تعرق، مسموميت غذايي و سمي، ورم پروستات، نازايي، گريپ، ديابت، تجمع مواد سمي در خون، ريزش موي سر، سنگ صفراوي، بيماري هاي آميزشي، نفريت، قولنج نفريتي.

طريقه ي مصرف:
به صوروت پودر و اسانس روغني.

درخت غار
مصرف گياه غار در مواد غذايي كاملاً شناخته شده است ولي خواص درماني آن با وجود جالب بودن هنوز هم گاهي ناديده گرفته مي شود.

‌خواص درماني آن:
تنظيم كننده ي عادت ماهانه، دفع كننده ي گاز شكم، تقويت كننده ي معده و اكسپكتورانت.

موارد مصرف آن:
عادت ماهانه دردناك، گاز شكم، نفخ شكم، تنبلي معده، رماتيسم، برونشيت و گريپ.

طريقه ي مصرف:
برگ آن ( براي مصارف آشپزي ) و پودر آن.

درخت مو ( انگور قرمز )
اين گياه يكي از فعال ترين گياهان براي تنظيم ناراحتي هاي گردش خون است.

‌خواص درماني آن:
تقويت كننده ي وريدها.

موارد مصرف آن:
اشكال در جريان خون، واريس، ورم جداره ي وريدها، بواسير، ناراحتي هاي دوران يائسگي.

طريقه ي مصرف:
پودر.

رازك
اين گياه منحصراً براي ساخت آبجو به كار مي رود. اين گياه هورمون هاي استروژن و يك آلكالوئيد دارد كه به صورت خاصي فعال است.

‌خواص درماني آن:
خواب آور، آرام بخش، و مُسكّن است. عادت ماهانه را نيز تنظيم مي كند. محرك اشتها و تصفيه كننده ي خون نيز است.

موارد مصرف آن:
بي خوابي، حالت عصبي، حساسيت شديد جنسي، عادت ماهانه نامنظم، كم اشتهايي، لنفاتيسم، ناراحتي هاي پوستي، شيردادن و اضطراب.

طريقه ي مصرف:
پودر.

رازيانه
گياهي از تيره ي چتريان است كه اسانس روغني بسيار مفيدي دارد.

‌خواص درماني آن:
مدر، مقوي، ضد انگل، افزايش دهنده ي ترشح شير، اشتهاآور، دفع كننده ي گاز شكم، و تنظيم كننده ي عادت ماهانه.

موارد مصرف آن:
شيردادن، بي اشتهايي، گاز شكم، بلع هوا، اسپاسم هاي گوارشي، نارسايي در عادت ماهانه، ضعف و بي حالي، انگل هاي روده اي، چاقي مفرط، ناراحتي هاي بينايي، ناتواني جنسي، سردمزاجي، سردرد، گريپ، ورم معده، سنگ ادراري و ورم مثانه.

طريقه ي مصرف:
گياه، اسانس روغني و آب آن.

روغن جگر ماهي فلتان (1)
از جگر اين ماهي روغني به دست مي آيد كه سرشار از ويتامين هاي محلول در چربي ( A و D ) است. به همين دليل، امروزه استفاده از آن در رژيم هاي غذايي بسيار زياد شده و به عنوان عنصري كه بعضي كمبودها را جبران مي كند مطرح است.

‌خواص درماني آن:
تثبيت كلسيم، محرك ماده ي رنگي پوست، تنظيم كننده ي مويرگ هاي شبكيه ي چشم.

موارد مصرف آن:
كمبود مواد معدني، كمبود كلسيم در بدن، راشيتيسم، ناراحتي هاي رشد، بارداري، شيردادن، ناراحتي هاي بينايي، ناراحتي هاي پوستي و تسريع در برنزه شدن پوست.

طريقه ي مصرف:
روغن.

روغن جگر ماهي مورو
در قديم اين روغن براي تسهيل در رشد به كودكان داده مي شد و امروزه با كپسول هايي ( كه مسلماً طعمي ندارند ) به صورت تجارتي ارائه مي شود. البته خواص آن به دليل مقدار زياد ويتامين A و D و يد در آن كاملاً آشكار است.

‌خواص درماني آن:
اصلاح كننده ي كمبود كلسيمي به علت عدم تثبيت كلسيم.

موارد مصرف آن:
خروج كلسيم از بافت هاي بدن، از بين رفتن مواد معدني، ناراحتي هاي رشدي، كمبودهاي كلسيمي ( بارداري و شيردادن )، راشيتيسم، ناراحتي هاي بينايي و تسريع در برنزه شدن پوست.

طريقه ي مصرف:
روغن.

روغن دانه هاي كدو
از دانه هاي كدو براي استخراج روغن بسيار مفيدي براي دفع انگل هاي روده اي استفاده مي شود.

‌خواص درماني آن:
دفع كننده ي انگل، داراي كلسيم و ساير مواد معدني.

موارد مصرف آن:
انگل هاي روده اي، كرم خوردگي دندان، محكم شدن شكستگي، كمبود كلسيم در بدن، از بين رفتن مواد معدني در بدن و رشد.

روغن كارتام ( گل رنگ )
اين گياه دانه هاي روغني دارد كه از نظر اسيدهاي چرب غيراشباعي غني است و امروزه در رژيم هاي غذايي به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد.

‌خواص درماني آن:
پايين آورنده ي كلسترول خون، ملين، دفع كننده سموم بدن، مسهل صفرا.

موارد مصرف آن:
كلسترول، آرترواسكلروز، يبوست، نارسايي كبدي، رماتيسم ها.

طريقه ي مصرف:
به صورت روغن.

روغن گاوزبان
به اين ماده « روغن جواني » نيز گفته مي شود. اين ماده قديمي ترين منبع اسيد گامالينولنيك است ( با 23% از آن كه درصد بالايي است ) كه پيشگام پروستاگلاندين ها محسوب مي شود و آثار آن بر روي متابوليسم هاي گردش خون و سيستم اعصاب بسيار سودمند است.

‌خواص درماني آن:
پايين آورنده ي فشار خون و كلسترول موجود در آن، تنظيم كننده ي سيستم اعصاب و متابوليسم عمومي.

موارد مصرف آن:
فشار خون بالا، وجود مقدار بيش از حد كلسترول، آنژين صدري، ورم جداره ي وريدها، آرتريت، واريس ها، بواسير، آرترواسكلروز، ناراحتي هاي مربوط به دوران پيري، عادت ماهانه نامنظم، بي خوابي، اضطراب، كار فكري بيش از حد، ناراحتي هاي پوستي، جلوگيري از پيري.

طريقه ي مصرف:
به صورت روغن.

ريحان
مصرف اين گياه در كشورهاي حوزه ي مديترانه رايج است و عناصر فعال زيادي در خود دارد.

‌خواص درماني آن:
ضدعفوني كننده، فعال كننده ي هضم، ضد اسپاسم، مقوي و تنظيم كننده ي عادت ماهانه.

موارد مصرف آن:
عفونت هاي روده اي، هضم مشكل، نفخ، بي خوابي، ناراحتي هاي عصبي و سرگيجه، كار فكري بيش از حد، خستگي، عادت ماهانه ناقص، ميگرن، برفك دهان.

طريقه ي مصرف:
اسانس روغني ( به صورت قطره ).

زبان گنجشك
گاهي به آن كنين اروپايي نيز گفته مي شود. كم تر ماده اي تا اين حد توانايي تسهيل در عمل دفع را دارد.

‌خواص درماني آن:
ملين، تصفيه كننده ي خون و مدر.

موارد مصرف آن:
يبوست، چاقي مفرط، سنگ ادراري، رماتيسم، نقرس، تب، تجمع مواد سمي در خون.

طريقه ي مصرف:
به صورت پودر.

زغال گياهي
پودر نرم زغال چوب تبريزي كه غيرقابل حل و جذب در بدن است سطح داخلي دستگاه گوارش را مي پوشاند.

‌خواص درماني آن:
ضد اسپاسم، ضدعفوني كننده، دفع كننده ي گاز شكم، قابض.

موارد مصرف آن:
ناراحتي هاي گوارشي، بلع هوا، نفخ شكم، گاز شكم، اسهال خوني، اسهال، مسموميت غذايي، ترش كردن و دردهاي معده ( زغال در اين حالت نقش « پانسمان معده » را ايفا مي كند )، مسموميت هاي اتفاقي و درد معده.

طريقه ي مصرف:
پودر و گرانول.

توجه:
اگر اين زغال با منگنز كربونيزه همراه باشد ديگر تأثير قابض نخواهد داشت.

زنجبيل
اين ادويه كه از قرون وسطي طرفداران بسياري دارد به ويژه در ارتباط با تقويت نيروي جنسي مورد توجه قرار گرفته است.

‌خواص درماني آن:
افزايش نيروي جنسي، مقوي، تقويت كننده ي معده، تب بر و هضم كننده ي غذا.

موارد مصرف آن:
ناتواني جنسي، سردمزاجي، كم اشتهايي، سوء هاضمه، نفخ شكم، خستگي، گريپ، تب و رماتيسم.

طريقه ي مصرف:
ريشه ي رنده شده آن ( در آشپزي )، پودر آن و در بعضي موارد اسانس روغني.

زيره ي سبز
خواص اين گياه به علت وجود ماده ي كومينول ( كه دفع كننده ي گاز شكم است ) در دانه هاي آن گياه است.

‌خواص درماني آن:
دافع گاز شكم، تقويت كننده ي معده، اشتهاآور و ضد اسپاسم.

موارد مصرف آن:
سوء هاضمه، بلع هوا، گاز شكم، نفخ، اسپاسم هاي گوارشي و شيردادن.

طريقه ي مصرف:
پودر و دانه.

زيره ي سياه
اين گياه كه به انيسون نزديك است از خانواده ي چتريان است و دانه هاي آن دو عنصر بسيار فعال يعني كاروُن و كاروِن دارد.

‌خواص درماني آن:
محرك اشتها، از بين برنده ي گاز شكم، هضم كننده و ضد انگل.

موارد مصرف آن:
سوء هاضمه، بلع هوا، نفخ شكم، گاز شكم، انگل هاي روده اي، كم اشتهايي، شيردادن.

طريقه ي مصرف:
پودر و دانه هاي آن ( مصارف آشپزي ).

زيزفون
اين گياه براي آن كه شب را به راحتي گذرانده، كودكان عصبي را آرام كنيد، بسيار مناسب است.

‌خواص درماني آن:
آرام بخش، مسكن و ضد اسپاسم.

موارد مصرف آن:
بي خوابي، اضطراب، نگراني، كار فكري بيش از حد، ناراحتي هاي عصبي، سرگيجه، آسم، سرفه، تب و اسپاسم.

طريقه ي مصرف:
پودر.

زيزفون (2) ( قسمت بين پوسته و مركز درخت )
قسمت هايي از چوب شاخه ها و تنه ي آن كه در زير پوسته اين گياه است به كار مي رود. براي مصارف دارويي از نوع وحشي آن استفاده مي شود.

‌خواص درماني آن:
تميزكردن كبد و مجاري ادرار، تصفيه ي خون، مدر، ضد رماتيسم.

موارد مصرف آن:
سنگ هاي صفراوي و ادراري، رماتيسم ها، چاقي مفرط، سلوليت، وجود آلبومين در ادرار، مقدار بيش از حد كلسترول در خون، قولنج هاي نفريتي.

طريقه ي مصرف:
پودر.

ژنسيان (3)
گياهي است كوهستاني كه ريشه هاي بزرگ آن داراي سه گلوكوزيد ( كه ژنسيوپيكرين يكي از آن هاست ) و خواص كاملاً منحصر به فردي هستند.

‌خواص درماني آن:
اشتهاآور، تسهيل در امر گوارش، تحريك ترشحات صفراوي، تصفيه كننده.

موارد مصرف آن:
بي اشتهايي، سوء هاضمه، نفخ شكم، نارسايي كبدي و نقرس.

طريقه ي مصرف:
به صورت پودر.

سدر
پودر ريشه ي اين گياه در طب سنتي چين به عنوان يك مرهم قديمي به كار مي رفت.

‌خواص درماني آن:
تقويت كننده، محرك اشتها و مجاري تنفسي، ضد كم خوني.

موارد مصرف آن:
ضعف و بي حالي، كم خوني، كم اشتهايي، خستگي عصبي، ناراحتي هاي ريوي.

طريقه ي مصرف:
پودر آن.

سرفوي
اين گياه از خانواده ي چتريان است و ويتامين، آهن و يك عنصر استروژن دارد.

‌خواص درماني آن:
اشتهاآور، كاهش دهنده ي مقدار شير و تقويت كننده ي معده، تصفيه كننده، مدر و مسهل صفرا.

موارد مصرف آن:
براي كاهش و توقف ترشح شير، نارسايي كبدي، رماتيسم، بي اشتهايي، سنگ كليه، برونشيت، چاقي مفرط، ناراحتي هاي بينايي و بيماري هاي عفوني.

طريقه ي مصرف:
به صورت پودر ( مصرف در آشپزي ) يا نوشيدن آب آن.

سنبل ختايي (4)
گياهي است از بذر آن در برخي موارد درماني استفاده مي شود.

‌خواص درماني آن:
محرك، مقوي، هضم را آسان ساخته، گازهاي معده را از بين مي برد، عادت ماهانه را تنظيم مي كند و دفع مخاط تنفسي را آسان مي سازد.

موارد مصرف آن:
خستگي عمومي، سوء هاضمه، نفخ شكم، بلع هوا، عادت ماهانه نامنظم و ناقص، برونشيت ها، زكام، دريازدگي، شيردادن به كودك، كم اشتهايي، تهوع.

طريقه ي مصرف:
پودر، شربت.

سيترونل ( نوعي بومادران )
اين گياه به نحو آشكاري براي هضم مفيد است اين گياه نوعي بومادران است كه بوي آن شبيه به بوي ليمو است.

‌خواص درماني آن:
محرك دستگاه گوارشي، ضدعفوني كننده و تقويت كننده ي قلب.

موارد مصرف آن:
سوء هاضمه، نفخ شكم، گاز شكم، عفونت هاي روده اي و ناراحتي هاي قلب.

طريقه ي مصرف:
اسانس روغني.

سير
اين گياه در آشپزي مصارف بسيار زيادي دارد و كاربردهاي درماني آن متعدد است كه بخشي از آن بر اثر فعاليت يك آنتي بيوتيك ( آليسين ) و يك گلوكلوزيد گوگرددار ايجاد مي شود.

‌خواص درماني آن:
ضدعفوني كننده ي روده و ريه ها، مقوي، محرك، اشتهاآور، پايين آورنده ي فشار خون، سيال كننده ي خون، حلال اسيداوريك، مدر، تقويت كننده ي معده، از بين برنده ي گاز شكم، ضد انگل و تقويت كننده ي نيروي جنسي.

موارد مصرف آن:
بيماري هاي عفوني، گريپ، برونشيت، ضعف و بي حالي عمومي، فشار خون بالا، انگل هاي روده اي ( آسكاريس، تنيا و كرمك )، بي اشتهايي، رماتيسم، نقرس، آرتريت، آرترواسكلروز، سنگ هاي ادراري، واريس ها، بواسير، خستگي جنسي، پيشگيري از سرطان، تب و ورم مثانه.

طريقه ي مصرف:
خيسانده در روغن، مصارف آشپزي، اسانس روغن.

شربت افرا
شيره ي ترشح شده افرا را جمع آوري مي كنند. اين شيره مايعي چسبنده و بسيار شيرين است كه به عنوان قند طبيعي از آن استفاده مي كنند و خصوصاً سرشار از ويتامين ها و نمك هاي معدني است.

‌خواص درماني آن:
سرشار از قندهاي گوارشي است كه به سادگي جذب بدن مي شوند.

موارد مصرف آن:
جانشين قند براي كودكان در دوران رشد.

طريقه ي مصرف:
مايع.

شمعداني
در اين جا منظور نوعي كه به عنوان گلي زينتي به كار مي رود نيست بلكه نوعي از آن به نام پلارگونيوم است كه اسانس آن دو ماده ي بسيار فعال به اسامي ژرانيول و سيترونلول دارد.

‌خواص درماني آن:
پايين آورنده ي قند خون و ضدعفوني كننده.

موارد مصرف آن:
ديابت، ورم معده، زخم معده، قولنج، اسهال، پيشگيري از سرطان، نازايي، سنگ ادراري، قولنج نفريتي، وضعيت نامناسب موها، برفك دهان، پيوره، بيماري هاي دهان و آنژين.

طريقه ي مصرف:
اسانس روغني.

شنبليله
هيچ چيز مانند شنبليله براي تحريك اشتها مفيد نيست.

‌خواص درماني آن:
پايين آورنده ي قند خون و محرك اشتها.

موارد مصرف آن:
ديابت، كم اشتهايي، لاغري و بي اشتهايي.

طريقه ي مصرف:
پودر آن.

شيره ي نيشكر
شيره ي ناخالص نيشكر كه به رنگ سياه است از ساير انواع قندها كه به صورت تجارتي ارائه مي شوند از هر نظر ارجحيت دارد، زيرا اين ماده محتوي تمام عناصر معدني و ويتامين هايي است كه در نيشكر در هنگام برداشت آن وجود دارند. به ويژه كلسيم، پتاسيم، منيزيم، آهن و ويتامين هاي B2 و B6.

‌خواص درماني آن:
داراي املاح معدني، تقويت كننده.

موارد مصرف آن:
كمبود مواد معدني، از بين رفتن كلسيم موجود در بدن، اشكالات رشدي، خستگي، كم خوني، ضعف و بي حالي، دوران نقاهت و ورزش.

طريقه ي مصرف:
به صورت مايع.

كتان
دانه هاي كتان سرشار از مواد لزج هستند كه تأثير مناسبي بر عبور مواد غذايي روده ها دارد و پيشرفت مواد دفعي را ضمن محافظت از مخاط روده تسهيل مي كند.

‌خواص درماني آن:
نرم كننده ي بافت ها و ملين.

موارد مصرف آن:
يبوست، قولنج، ورم معده و ورم روده.

طريقه ي مصرف:
دانه و روغن آن را به عنوان مواد غذايي مصرف مي كنند.

كرفس
ساقه و برگ هاي اين گياه خاصيت مدر بسياري دارد و در آشپزي مصرف مي كنند.

‌خواص درماني آن:
مدر، محرك، داراي املاح معدني، اشتهاآور، تقويت كننده ي معده و ضد خونريزي.

موارد مصرف آن:
چاقي مفرط، سلوليت، پرخوني در رگ ها، رماتيسم، نقرس، كمبود مواد معدني، ضعف و بي حالي، كار فكري بيش از حد، بي اشتهايي، سوء هاضمه، ناتواني جنسي، سردمزاجي، تب، وجود مقدار زيادي سموم در خون، سنگ هاي ادراري، قولنج نفريتي و آنژين.

طريقه ي مصرف:
آب اين سبزي و خود آن در آشپزي.

كفير شير
نوعي نوشابه ي قفقازي است كه از زمان بسيار قديم در اين منطقه رايج بوده است. اين نوشابه كه از شير به دست مي آيد ارزش بسيار بالايي از نظر غذايي دارد كه به علت شش مخمر مختلف به نام هاي لاكتوباسيلوس كاسيسوس، لاكتوباسيلوس کازي، استرپتوكوكوس لاكتيس، استرپتوكوكوس دي استيلاكتيس، لوكونوستوك سيترووروم و ساكاروميس كفير ايجاد مي شود. اين مخمرهاي لاكتيك مفيد، ارگانيسم هاي زنده اي را تكثير مي كنند كه متابوليسم را در لوله ي گوارش فعال مي سازند.

‌خواص درماني آن:
تنظيم كننده ي متابوليسم گوارشي و روده اي.

موارد مصرف آن:
سوء هاضمه، نفخ شكم، گاز شكم، يبوست مزمن، نارسايي كبدي، مسموميت غذايي و سمي.

طريقه ي مصرف:
پودر.

كلرومنيزيم
اين ماده از نظر بعضي از بيولوژيست ها به عنوان دارويي براي تمام دردها شناخته مي شود كه قادر است اختلالات متابوليكي بدن را تنظيم كند. گفته مي شود كلرور منيزيم حتي مي تواند از رشد بيماري هاي سرطاني پيشگيري كند.

‌خواص درماني آن:
تنظيم كننده ي متابوليسم.

موارد مصرف آن:
گرايش به تشنج، افسردگي عصبي، پيشگيري از سرطان و يبوست.

طريقه ي مصرف:
پودر ( كه در آب حل مي شود ).

كلم
اين سبزي همراه با سير و پياز و هويج بيش ترين خواص درماني را به دليل مجموعه ويتامين ها و مواد معدني كه به مقدار زيادي در آن ها وجود دارد به خود اختصاص داده است.

‌خواص درماني آن:
داراي املاح معدني، ضد كم خوني، نرم كننده ي زخم ها، آنتي بيوتيك، مدر، پايين آورنده ي قند خون، ضد انگل.

موارد مصرف آن:
كم خوني، ضعف و بي حالي، كمبود مواد معدني در بدن، رشد، گريپ، برونشيت، رماتيسم، نقرس، درد رماتيسمي، ناحيه ي كمر، انگل هاي روده اي، ديابت، پرخوني در رگ ها، قولنج، زخم معده، ورم، سنگ هاي ادراري، خستگي عمومي، كار فكري زياد، وجود آلبومين در ادرار، الكيسم، گرايش به تشنج، اسهال، پيوره، آنژين، ورم پروستات، پُركاري تيروئيد، تب، ناتواني جنسي، سرد مزاجي، ميگرن ها، كم اشتهايي، تجمع سموم در خون، التهاب رحم، نفريت، قولنج هاي نفريتي و وضعيت نامناسب موها.

طريقه ي مصرف:
آب كلم، پودر آن.

گزنه
گياه تصفيه كننده اي بهتر از گزنه ي سوزش آور وجود ندارد و به نظر ما هر كس بايد در بهار هر سال از اين گياه استفاده كند.

‌خواص درماني آن:
تصفيه كننده ي خون، مدر، پاك كننده ي كبد، پايين آورنده ي قندخون و ضد كم خوني.

موارد مصرف آن:
ناراحتي هاي پوستي، سنگ هاي صفراوي، نارسايي كبدي، ديابت، كم خوني، خستگي، ناراحتي هاي يائسگي، شيردادن، ناتواني جنسي، ريزش مو و زخم.

طريقه ي مصرف:
پودر و آب آن.

گشنيز
تخم اين گياه كه از خانواده ي چتريان است جزو چهار تخم دفع كننده ي گاز شكم ( همراه با انيسون، زيره و رازيانه ) است و به راستي از دوستان معده و لوله ي گوارش ما محسوب مي شود.

‌خواص درماني آن:
ضد اسپاسم، دفع كننده ي گاز شكم، محرك و تقويت كننده ي معده.

موارد مصرف آن:
سوء هاضمه، بلع هوا، نفخ شكم، گاز شكم، اسپاسم هاي گوارشي، كم اشتهايي.

طريقه ي مصرف:
به صورت دانه ( مصرف در آشپزي )، و اسانس روغني.

گل قاصد
سالاد اين گياه يكي از بهترين راه هاي دفع مواد سمي بدن است ( يا اين كه آب گياه نوشيده شود ).

‌خواص درماني آن:
مسهل صفرا، تصفيه كننده ي خون، اشتها آور، هضم كننده ي غذا، از بين برنده ي احتقان خون و مدر.

موارد مصرف آن:
نارسايي كبدي، سنگ صفراوي، چاقي مفرط، سلوليت، پرخوني رگ ها، ورم روده، كم خوني، رماتيسم، ناراحتي هاي پوستي، مقدار بيش از حد كلسترول، ناراحتي هاي بينايي، وضعيت نامناسب موها، گريپ، كم اشتهايي، تجمع سموم در خون، سنگ هاي ادراري و پيوره.

طريقه ي مصرف:
پودر و نوشيدن آب گياه.

گل گندم
سرشاخه هاي اين گياه كه به آن ژنتيان كوچك نيز گفته مي شود عنصر فعال اريتا اورين را دارد.

‌خواص درماني آن:
تب را پايين مي آورد، غذا را هضم و ترشحات صفراوي را تحريك مي كند.

موارد مصرف آن:
گريپ، بيماري هاي كودكان، سوء هاضمه، نفخ شكم، بلع هوا، سنگ صفرا، يبوست، نارسايي كبدي، وضعيت نامناسب موها.

طريقه ي مصرف:
به صورت پودر.

گلوتن
اين ماده از مالش دادن آرد گندم در آب به دست مي آيد. از اين طريق نشاسته ي آرد جدا شده و تنها گلوتن آن باقي مي ماند كه از آن به عنوان مكملي براي درمان استفاده مي شود.

‌خواص درماني آن:
تقويت كننده، ضد كم خوني.

موارد مصرف آن:
خستگي، فشار عصبي و كم خوني.

طريقه ي مصرف:
به صورت خمير.

گندم سياه
نوعي گندم است كه از نظر ماده ي روتين غني بوده و خاصيت نرم كنندگي عروق و حفاظت آن ها عليه پيري زودرس دارد كه منشأ اشكالات گردش خون است.

‌خواص درماني آن:
حفاظت از عروق، انرژي زا و مغذي.

موارد مصرف آن:
شكنندگي عروق، پيشگيري از ناراحتي هاي گردش خون، خستگي، دوران نقاهت و كم اشتهايي.

طريقه ي مصرف:
پودر.

گوي (5)
گياهي انگلي است كه روي شاخه هاي بعضي از درختان زندگي مي كند و آلكالوئيدي بسيار فعال دارد.

خواص درماني آن:
پايين آورنده ي فشار خون، متوقف كننده ي رشد غدد بدخيم، جلوگيري از تشكيل متاستاز.

موارد مصرف آن:
فشار خون بالا، به عنوان كمك درماني در مورد سرطان ها در مراحل اوليه ي آن.

طريقه ي مصرف:
پودر آن.

گياه شنگ
وجود مقدار زيادي اسيد ساليسيليك در اين گياه يك « آسپرين گياهي » از آن ساخته است.

‌خواص درماني آن:
ضد درد، مدر، ضد رماتيسم، مسهل صفرا، تب بر و آرام بخش.

موارد مصرف آن:
ميگرن ها، دردهاي عصبي، دردها به طور كلي، چاقي مفرط، سلوليت، رماتيسم ها، آرتريت، آرتروز، نقرس، اوره، نارسايي كبدي، تب، گريپ، بيخوابي، تجمع سموم در خون و نفريت.

ليمو
اين گياه از خانواده ي مركبات است و از نظر ويتامين ها ( A, C و گروه B )، مواد معدني و اسانس هاي مفيد ( سيترال و سيترونلول ) و اسيدها ( سيتريك و ماليك ) و قندهاي قابل جذب و غيره بسيار غني است.

‌خواص درماني آن:
ضدعفوني كننده، ضد اسكوربوت، داراي املاح معدني، مدر، ضد رماتيسم، تقويت كننده ي وريدها، تقويت كننده ي ترشح شيره ي معده و ترشحات كبدي، تصفيه كننده ي خون، برطرف كننده ي گاز شكم طراوت بخش.

موارد مصرف آن:
بيماري هاي عفوني، رماتيسم ها، نقرس، آرتريت، سنگ هاي صفراوي و ادراري، آرتواسكلروز، واريس ها، چاقي مفرط، سلوليت، پرخوني رگ ها، كمبود مواد معدني، اختلال در رشد، بي اشتهايي، كرمك، نارسايي كبدي، ضعف و بي حالي، گريپ، تب، فشار خون بالا، ورم معده، زخم، بلع هوا، تهوع، تجمع سموم در خون، التهاب رحم، قولنج هاي نفريتي، ورم مثانه، برفك دهان، پيوره، بيماري هاي دهان، كرم خوردگي ها و آنژين.

طريقه ي مصرف:
اسانس روغني، آب ميوه.

مالت
عمل مالتاژ به معناي جوانه زدن دانه هاي جو به صورت كنترل شده است كه به دنبال آن اين دانه هاي جوانه زده را بو مي دهند. در جريان جوانه زدن دياستازي به وجود مي آيد كه هضم نشاسته را ساده تر مي كند.

‌خواص درماني آن:
هضم كننده.

موارد مصرف آن:
هضم مشكل نشاسته و مواد آردي، نفخ و گاز شكم.

طريقه ي مصرف:
پودر يا دانه ي آن.

محلول تصفيه شده ي سويا
اين ماده در اكثر موارد به غلط شير سويا ناميده مي شود. اين ماده از دانه ي سويا به دست مي آيد. به اين طريق كه آن را خيس و خرد مي كنند و سپس آن را در آبي معادل ده برابر وزنش مي جوشانند. اين محلول را پس از جوشاندن صاف مي كنند. ماده اي كه از آن به دست مي آيد رنگ و غلظتي نزديك به شير حيوانات اهلي دارد و به همين دليل، به آن شير سويا گفته مي شود. اين محلول مواد غذايي سويا مانند اسيدهاي آمينه ي اساسي، ليستين و غيره را دارد.

‌خواص درماني آن:
اين ماده را مي توان جايگزين شير گاو كرد.

موارد مصرف آن:
حساسيت به شير گاو، عدم تحمل لاكتوز و مقدار بيش از حد كلسترول در خون.

طريقه ي مصرف:
به صورت مايع.

مخمر لاكتيك
اين مخمر را روي لاكتوسرم شير كه از ساخت پنيرها به دست مي آيد كشت مي كنند. گلوسيدي كه از آن استفاده مي شود لاكتوز است. پس از تخمير ( كه غالباً به عنوان مخمر غذايي از آن نام برده مي شود ) براي آن كه غشاي سلولي مخمر لاكتيك شكسته شود و تحليل و اثر درماني اش ظاهر شود، آن را پلاسموليزه مي كنند. مخمرهايي كه به اين منظور به كار مي روند ساكاروميس لاكتيس و ساكاروميس فراژيليس هستند. تركيبات اين ماده به تركيبات مخمر آبجو نزديك و به ويژه از نظر ويتامين هاي گروه B بسيار غني است.

خواص درماني آن و موارد مصرف آن:
به قسمت مخمر آبجو مراجعه كنيد.

طريقه ي مصرف:
پودر و اشكال ديگري كه در آشپزي از آن ها استفاده مي شود.

مخمرهاي لاكتيك ماست
مخمرهاي لاكتيك بهترين عناصر براي تقويت دفاع بدن هستند كه براي حفظ سلامتي بدن ضروري اند. اين ميكروارگانيسم هاي زنده مقاومت بدن را در برابر بيماري هاي عفوني افزايش مي دهند و باعث طولاني شدن عمر مي شوند. يك كوه نشين قفقازي يا بلغاري كه روزانه مرتباً ماست مصرف مي كند عمر بسيار زيادي دارد.

‌خواص درماني آن:
دفاع طبيعي بدن را تقويت و كار دستگاه گوارشي، عمل هضم و روده ها را تنظيم مي كند.

موارد مصرف آن:
پيشگيري از پيري، ناراحتي هاي گوارشي و روده اي، استفاده از آنتي بيوتيك يا ساير داروهايي كه فلوئور روده اي را مختل مي سازند، اسهال، ورم معده- روده اي، اسهال خوني، مسموميت سمي و غذايي و بيماري هاي عفوني.

طريقه ي مصرف:
به صورت پودر براي ريختن در شير.

مرزنجوش
اين گياه از نظر ماده ي كافور و بورنئول بسيار غني است.

خواص درماني آن:
ضد اسپاسم، تقويت كننده ي معده، آرام بخش، مسكن، و اكسپكتورانت.

موارد مصرف آن:
تهوع، بلع هوا، اسپاسم هاي گوارشي، ميگرن ها، بي خوابي، نفخ، ناراحتي هاي تنفسي، فشارخون بالا، حالت عصبي.

طريقه ي مصرف:
گياه خرد يا پودر شده و اسانس روغني آن.

مرواريد
هزاران سال قبل از دوران ما، مرواريد نقش مهمي در طب چين داشت. امروزه نيز از پودر مرواريد طبيعي كه مجموعه اي بزرگ از مواد معدني و ويتامين ها را در بردارد مجدداً استفاده مي شود.

‌خواص درماني آن:
برطرف كننده ي كمبودهاي معدني و ويتاميني بدن و محرك.

موارد مصرف آن:
خستگي هاي شديد عصبي و فيزيكي، بارداري، شيردادن، مرحله ي رشد، دوران نقاهت، پيشگيري از پيري و كم خوني.

طريقه ي مصرف:
پودر.

مريم گلي
اين گياه، گياه مقدس رومي هاست و آن ها معتقدند كه تمام بيماري ها را از انسان دور مي سازد البته به شرطي كه شخص آن را در باغچه بكارد و به صورت روزانه مصرف كند.

‌خواص درماني آن:
تنظيم كننده ي عادت ماهانه، ضد تعرق، مقوي، محرك، هضم كننده و ضد اسپاسم.

موارد مصرف آن:
ناراحتي هاي گردش خون، ناراحتي هاي دوران يائسگي، تنظيم كننده ي عادت ماهانه، نازايي، تعرق شبانه، تعرق بيش از حد دست ها و زير بغل، هضم مشكل، نارسايي كبدي، ضعف و بي حالي، آسم، خستگي عمومي، وضعيت نامناسب موها، گرايش به تشنج، از شيرگرفتن كودك، پيشگيري از سرطان، فشار خون پايين، ديابت، تجمع سموم در خون، التهاب رحم، برفك دهان، پيوره ي بيماري هاي دهان و آنژين.

طريقه ي مصرف:
خرد شده ي گياه، پودر آن، اسانس روغني كه در صورت مصرف زياد، سمي است.

مورد
ميوه ي مورد سرشار از تانن، اسيدها ( سيتريك، ماليك و بنزوئيك )، پكتين و غيره است كه اين مسئله نشان دهنده ي كيفيت عالي قابض بودن آن است.

‌خواص درماني آن:
قابض، ضدعفوني كننده، ضد باكتري، حلال اسيد اوريك، تقويت كننده ي ديد در شب، محافظ عروق خوني.

موارد مصرف آن:
اسهال، اسهال خوني، ورم معده- روده اي، تخمير و گنديدگي در روده ها، كُلي باسيلوز، بيماري هاي شبكيه ي چشم، بهبود كيفيت بينايي در نور كم، ناراحتي هاي گردش خون، رماتيسم، بيماري هاي آميبي، ديابت، برفك، پيوره، بيماري هاي دهان.

طريقه ي مصرف:
آب، شيره و عصاره ي آن.

ميخك
از جمله مواردي كه در غنچه هاي ميخك وجود دارد مي توان از ساليسيلات متيل و ساليسيلات اوژنول نام برد.

‌خواص درماني آن:
ضدعفوني كننده، بي حس كننده، بي هوش كننده، مقوي، تقويت كننده ي معده و دفع كننده ي گاز شكم.

موارد مصرف آن:
ضعف و بي حالي، نفخ شكم، گاز شكم، سوء هاضمه، اسهال، گريپ، درد دندان، پيشگيري از سرطان و بيماري هاي عفوني.

طريقه ي مصرف:
به صورت پودر، غنچه و اسانس روغني.

ميوه ي نسترن
اين ميوه از نظر ويتامين c غني است.

‌خواص درماني آن:
ضد كم خوني، تقويت كننده ي دفاع طبيعي بدن، افزايش دهنده ي مقاومت بدن در برابر عفونت ها، تصفيه كننده ي خون، مدر، قابض.

موارد مصرف آن:
كم خوني، خستگي، بيماري هاي عفوني، گريپ، سنگ هاي ادراري، اسهال و ناراحتي هاي بينايي.

طريقه ي مصرف:
پودر.

نعناع
خاصيت درماني باورنكردني نعناع بر اثر ماده ي مانتول ظاهر مي شود كه در اين گياه وجود دارد.

‌خواص درماني آن:
محرك، ضدعفوني كننده، دفع كننده گاز شكم، ضد اسپاسم، تقويت كننده ي معده، افزايش دهنده ي نيروي جنسي و مسكن دردها.

موارد مصرف آن:
سوء هاضمه، نفخ شكم، تهوع، بلع هوا، قولنج روده، سرگيجه، تپش قلب، خستگي عمومي، انگل هاي روده اي، ناتواني جنسي، سردمزاجي، ميگرن، دردهاي عصبي، دريازدگي، از شيرگرفتن كودك، دردها، رماتيسم و سياتيك.

طريقه ي مصرف:
برگ هاي آن ( در مصارف آشپزي )، پودر و اسانس هاي روغني آن.

وِروِن (6)
گياه بسيار جالب و معطري است كه از نظر مواد فعال وربنالين، وربنين، سيترال، سينئول، ترپينئول، ژرانيول و بورنئول غني است.

‌خواص درماني آن:
ضد اسپاسم، آرام بخش، هضم كننده، افزايش دهنده ي ترشح شير.

موارد مصرف آن:
ميگرن، دردهاي عصبي، بي خوابي، هضم مشكل، كمبود ترشح شير و سلوليت.

طريقه ي مصرف:
پودر.

هوفاريقون
اين گياه عمدتاً مصرف خارجي دارد. البته مصارف داخلي آن را نيز نبايد ناديده گرفت.

‌خواص درماني آن:
منبسط كننده ي عروق، ضدعفوني كننده ريه ها و مسهل

موارد مصرف آن:
ميگرن ها، دردهاي عصبي، آرترواسكلروز، نارسايي كبدي، برونشيت، ناتواني جنسي و سردمزاجي.

طريقه ي مصرف:
پودر، خيسانده در روغن.

هويج
هويج يكي از مفيدترين گياهان براي انسان است. زيرا مقدار زيادي از ويتامين ها ( به ويژه ويتامين A ) و عناصر معدني ( آهن و پتاسيم ) و خواص بسياري دارد.

‌خواص درماني آن:
ضد كم خوني، تنظيم كننده ي فعاليت روده ها، ضدعفوني كننده، داراي نمك هاي معدني، مقوي، ضد انگل، آرام بخش، نرم كننده، ترميم كننده، ضد فساد و گنديدگي و افزايش دهنده ي شير.

موارد مصرف آن:
كم خوني، ضعف و بي حالي، كمبود مواد معدني، راشيتيسم، شيردادن، تسريع در برنزه شدن، جلوگيري از پيري پوست، ضعف در بينايي، تنظيم روده، اسهال خوني، ورم معده- روده اي، اسهال نوزادان، بيماري هاي عفوني، رماتيسم، نارسايي كبدي، تب، انگل هاي روده اي، پيوره و بيماري هاي دهان، كرم خوردگي دندان ها، كم اشتهايي، زخم معده، افزايش سموم در خون، وضعيت نامناسب موها، برفك دهان.

طريقه ي مصرف:
آب هويج، خيسانده ي آن در روغن و پودر آن.

پي‌نوشت‌ها:

1. فلتان، نوعي ماهي نواحي سردسير است كه طول آن به دو متر مي رسد.
2. گياهي از تيره ي زيزفون با نام لاتين Tilia sylvstvis
3. ژنسيان، گياهي است كه ساقه هاي بلند و گرده دار دارد و ريشه ي آن به كلفتي انگشت است و به رنگ هاي زرد و سرخ يافته مي شود و طعم آن بسيار تلخ است.
4. گياهي است پايا از تيره ي چتريان و برگ هاي معطر دارد.
5.Gui
6.Verveine: نوعي شاه پسند كه به آن شاه پسند طبي گفته مي شود.
منبع مقاله :
شارل، ايو. ج.، داريگل، ژان لوك؛ (1390)، تغذيه درماني ( راهنماي عملي رژيم غذايي خانواده )، ترجمه ي ساعد زمان، تهران: نشر ققنوس، چاپ پنجم

مطالب مشابه