بنگر كه در مزرعه ی خويش چه كاشته ای ؟

بنگر كه در مزرعه ی خويش چه كاشته ای ؟

هر كسی سفره ی خود و مهمان سفره ی خود است . و به عبارت اُخری (دیگر) : هر كسی زارع و مزرعه ی خودش است و نيّات و علوم و اعمالش بذرهايش. بنگر تا در مزرعه ی خويش چه كاشته ای كه علی التّحقيق علم و عالم و معلوم و عمل و عامل و معمول اتّحاد وجودی دارند و آن تويی . در قول حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ؛ الدُّنيَا مَزرَعَهُ الآخِرَهُ و در كلام جناب وصی علیه السّلام به حارث همدانی : اَنتَ مَعَ مَن اَحبَبتَ و نظاير اين گونه احاديث صادر از اهل بيت عصمت و وحی علیهم السّلام، دقّت كن !
کتاب پندهای حکیمانه ؛ حضرت علاّمه حسن زاده ی آملی حفظه الله

حضرت علاّمه حسن زاده آملی نقل می فرمودند :
استاد گران قدر ما حضرت آیت الله محمّد آقای غروی آملی رضوان الله علیه حکایت فرمود که :
از سلطه اجانب، کار دینداری به جایی رسیده بود که من بعضی از روزها با لباس روحانی در خیابان ها و بازار آمل، بدین قصد عبور می کردم که مردم مرا ببینند و دین و دینداری را فراموش نکنند و مبدأ و معاد از یادشان نرود.

سالی مهیّای سفر بیت الله بودم، برای خداحافظی و اخذ رهنمود به محضر مقدّس حضرت استاد علاّمه طباطبایی قدّس سرّه مشرّف شدم، درب منزل را زدم، آقا پشت درب آمدند، عرضه داشتم مهیّای سفر بیت الله الحرام هستم سفارشی بفرمایید؟ جناب علاّمه طباطبایی قدّس سرّه همین طور که دست هایش را به درب حیاط زده بودند فرمودند: به یاد خدا باش که فرمود: فاذکرونی إذکرکم.

مطالب مشابه