آیات مهدوی سوره مبارکه نساء

آیات مهدوی سوره مبارکه نساء

ا- (یا أیها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معکم من قبل ان نطمس وجوهاً فنردها.)[۱]

ای کسانی که کتاب (خدا) به شما داده شده، به آنچه (بر پیامبر خود) نازل کردیم و هماهنگ با نشانه هایی است که

با شما است ایمان بیاورید، بیش از آن که صورتهایی را محو کنیم و سپس به پشت سر بازگردانیم.

جابر جعفی گوید:امام باقر (ع) دربارة این آیه (یا ایها الذین اوتوا الکتاب…) فرمودند: تنها سه تن از لشکریان سفیانی که زمین را در ستم و تباهی فرو می برند نجات می یابند، خداوند چهره آنان را به طرف پشتشان برمی گرداند و این پیش آمد در زمان قیام قائم، مهدی (عج) روی می دهد. [۲]

۲- (یا أیها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و أولی الامر منکم. ) [۳]

ای کسانی که ایمان آورده اید. اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را.

مقصود از اولی الامر اشاره به ۱۲ امام (ع) است که اول آنان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و آخر آنها حضرت بقیه الله مهدی منتظر (ع) می باشد ، و این دیدگاه اکثر دانشمندان اسلامی اعم از سنی و شیعه[۴] می باشد، به کتب ذیل مراجعه شود.

۳- (الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین والشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقاً. ) [۵]

خدا نعمت خود را بر آنها تمام کرده (و آنان را همنشین) پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان کرد، چه خوب رفیقانیهستند.

پیامبر اسلام (ص) دربارة (و حسن اولئک رفیقاً) در آیه مذکور فرمودند: منظور قائم آل محمد (عج) است. [۶]

۴- (و قالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لولا أخرتنا الی اجل قریب. ) [۷]

و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقدر داشتی؟ چرا این فرمان را کمی تأخیر نینداختی؟

از امام حسن مجتبى اعإبم و امام باقر الح! دربارة اجل قریب روایت شده که اشاره به قیام قائم آل محمد (عج) است. [۸]

۵- (ولو ردوه الى الرسول و الى أولى الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. )[۹]

و اگر به پیامبر و پیشوایان (که قدرت و تشخیص کافى دارند) ارجاع کنند، از ریشه هاى مسائل آگاه خواهند شد.

منظور از اولى الامر حضرت امیر المؤمنین (ع) و یازده فرزندانش که آخر آنان حضرت مهدى (عج) است مى باشد. [۱۰]

۶- (و إن من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته، و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا.)[۱۱]

و هیج یک از اهل کتاب نیست مگر این که قبل از مرگ به او ایمان آورد، و روز قیامت گواهى بر آنها خواهد بود.

محمد بن مسلم از امام باقر ظلم نقل مى کند که این آیه، اشاره به نزول حضرت عیسى (ع) پیش از قیامت و خواندن

نماز پشت سر حضرت مهدى (عج) و ایمان آوردن ملت یهود و نصارى و غیرهم به حضرت مهدى (عج) مى باشد.[۱۲]

پي نوشت:

[۱] نساء آیه ۴۷

[۲] الف) ینابیع الموده ص ۴۲۱ – ب) اثبات الهدی ج ۷ ص ۹۷

[۳] نساء آیه ۵۹

[۴] الف ) ینابیع الموده ص ۱۱۶ – ب) تفسیر نمونه ج ۲ ص ۴۴۲ نقل از بحر المحیط ج ۳ ص ۲۸۷ – ج ) تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۸۱ – د) تفسیر فرات الکوفی ص ۱۰۸

[۵] نساء ۶۹

[۶] الف) شواهد التنزیل ج ۱ ص ۱۵۴ – ب) تفسیر فرات کوفی ص ۱۱۲ – ج) غایه المرام ص ۷۲۸

[۷] نساء آیه ۷۷

[۸] الف ) غایه المرام ص ۷۲۸ – ب) تفسیر نمونه ج ۴ ص ۱۵

[۹] نساء آیه ۸۳

[۱۰] الف ) شواهد التنزیل ج ۱ ص ۱۵۰ – ب ) ینابیع الموده ص ۱۱۸ – ج ) تفسیر نمونه ج ۵ ص ۳۱ – د ) غایه المرام ص ۳۲۵

[۱۱] نساء آیه ۱۵۹

[۱۲] الف ) ینابیع الموده ص ۴۲۱ – ب ) غایه المرام ص ۲۲۸

مطالب مشابه