«عزت» در قيام حسين(علیه السلام)

«عزت» در قيام حسين(علیه السلام)

نويسنده:دكتر محمدجعفر طالب پور
منبع:روزنامه کیهان

«عزت» بنيادي ترين اصول قيام حسيني
شاخص «عزت» از مهمترين و بنيادي ترين اصول و اركان حركت ماندگار و قيام افتخارآفرين حضرت اباعبدالله الحسين(ع) در قضيه عاشوراست. اهميت و جايگاه اين معيار در اين انقلاب بي نظير تا بدان جاست كه «عزت و افتخار حسيني» ميراث جاويدان و پيام پايدار اين قيام است.
اين كه در سخت ترين شرايط و دشوارترين تنگناها و گرفتار در چنبره و محاصره نهايت نامردي، خيانت، جهل، كج فهمي، ظلم و… جان خود و همراهان اندك اما غيور و آگاه خود و حتي زن و فرزند بيگناه و ناموس واجب التعظيم خويش را در خطر ببيني و براي رسيدن به هدف ارزشمند و والايي كه براي تحقق آن از همه چيز خود بگذري و شاهد دلخراش ترين صحنه هاي ظلم و جنايت و خونريزي باشي و آگاهانه و باافتخار، مرگ سعادت بخش را در آغوش بگيري، اما هرگز پا را از خط قرمز «عزت» فراتر نگذاري، سخن نگويي، اقدامي ننمايي و تصميمي نگيري كه عزت خويش را زيرپابگذاري و آنرا خدشه دار نمايي. كاري است كارستان.
تاريخ گوياي عاشورا، مويد آن است كه در رفتار، گفتار و كردار امام حسين(ع) هرگز ردپايي از بي عزتي و ذلت ديده نمي شود و الحق چيزي جز اين انتظار نمي رود، چرا كه عزت و سربلندي، منشور سيره اهلبيت(ع) و راهبرد كليدي اسلام راستين است.
از ديدگاه اين دين آسماني، عزت از آن خداست و آنچه انسان ها را عزيز مي نمايد، اتصال، بندگي و تقرب به خداي عزيز است و امام حسين(ع) به خوبي نشان داد كه بنده واقعي خداست، هدف او خدايي است، انگيزه اش خدايي است و هرگز كاري نمي كند كه مورد رضايت خدا نباشد و به هر آنچه اراده و مشيت پروردگار است، راضي است و گردن مي نهد.
تلؤلؤ «عزت» در سيره انقلابي امام حسين(ع)، آنقدر حقيقي، واقعي و تابناك است كه مي توان ادعا نمود. بهترين و مطمئن ترين و درعين حال موفق ترين معيار براي تشخيص حق از باطل، راست از دروغ و سره از ناسره، درميان انبوه گفته ها و نوشته هايي كه در مورد قيام عاشورا در دست است. معيار «عزت» است.

«مؤلفه هاي عزت»
براي عزت و افتخار مولفه هاي متعددي را مي توان برشمرد. اما به نظر مي رسد اشاره و تاكيد بر موارد سه گانه زير ضرورت بيشتري داشته باشد:
1- شرافت و كرامت 2- اقتدار و توانمندي 3- شكست ناپذيري
امام حسين(ع و ياران فداكارش از آن جهت عزيزاند و بدان سبب عزت. يادگار و پيام راهگشاي عاشوراست كه: الف) امام حسين(ع) هرگز حاضر نگرديد شرافت و كرامت والاي انساني خويش را لگدمال ببيند و جايگاه و منزلت واقعي و ارزشمند خود را كه مرهون تعاليم و رهنمودهاي عزت بخش اسلام راستين و تشيع علوي است را زيرپا بگذارد. انسان بي شرف و بي حميت، انساني كه ارزش و بهاي خود را اندك مي داند و از بي ارزشي و پوچي خود راضي است. هرگز انسان باعزتي نخواهد بود.
ب) امام حسين(ع) از آن جهت كه هدف والايي داشت و به آرمان بلند خود ايمان داشت، آن گاه كه در راستاي انجام رسالت خويش پا در ركاب قيام گذاشت. با تمام توان و قدرت و با همه سرمايه و بدون ذره اي ترس و واهمه، هراس و ضعف، مصلحت انديشي منفعلانه، منفعت طلبي سودجويانه و… در راه نيل به اين هدف متعالي گام برداشت. زبوني، خفت، عجز، سستي، التماس و… در قاموس امام حسين(ع) معنا ندارد. اصحاب كربلا، حتي در سخت ترين شرايط و بحراني ترين دقايق و دردناكترين مصيبتها نيز باقدرت، صلابت و اقتدار ايستادگي نمودند و ذره اي ترس و اندكي ضعف در قول و عمل آنان راه نيافت. آري ضعف اراده و بيچارگي در مقابل دشواريها و تسليم شدن در برابر سختي ها با «عزت حسيني» سازگار نيست.
ج) آنان كه از شرافت خود جانانه دفاع مي نمايند، ارزش واقعي خود را مي دانند و آن را پاس مي دارند، آنان كه در مسير ايده و آرمان والاي خويش، مرد و مردانه و با تمام قدرت و شكوه مي ايستند و مقاومت مي نمايند، پيروزاند و شكست و تسليم براي آنان معنا و مفهومي ندارد ولو اينكه در ظاهر و براساس معيارهاي مادي و دنيوي مغلوب باشند.
امام حسين(ع) پيروز واقعي آوردگاه كربلاست. مگر نه اينكه پس از قرنها هنوز هم كربلا و عاشورا چون چشمه اي حيات بخش مي جوشد و خون شهداي آزاد مرد كربلا در رگ هاي بشريت و تاريخ جاري و ساري است؟ مگر نه اينكه هنوز هم نام زيبا و دلنشين حسين(ع) در گوش تاريخ طنين انداز است؟ مگر نه اينكه هنوز هم قيامش، الهام بخش خيزش هاي انقلابي و حق طلبانه دنياست؟ مگر نه اينكه هنوز هم شخصيت آن امام همام مورد تقدير و ستايش همه خيرخواهان، مصلحان و نيك انديشان است؟ مگر نه اينكه هنوز هم بسيارند متفكران و روشنفكران آزادانديشي كه عليرغم تضاد ديدگاه و باور و اعتقادشان با اسلام، مرام و انديشه حسين(ع) را مي ستايند؟ و… و لذا شكست ناپذيري، مولفه اصلي عزت حسيني است و حركت اصلاح طلبانه و حق محور امام حسين(ع)، پيروز هميشه تاريخ است.

هر روز عاشورا و هر روز كربلاست
از ديدگاه تفكر شيعي، هر روز عاشورا و هر جا كربلاست. شيعه هرگز خود را فارغ از فشار روزافزون بدخواهان و توطئه و خدعه دشمنان نديده است. حق طلبي، عدالت خواهي، ظلم ستيزي، مبارزه با هرگونه تفرعن و برتري جويي ظالمانه و… جزو لاينفك انديشه شيعه است و به همين دليل هم انبوه دشمنان و مخالف خوانان معاندي كه هرگز منافع و مقاصد شوم و غيرانساني و ستمگرانه خود را با اصول شيعه سازگار نديده اند. همواره نه تنها از گسترش و نشر ديدگاه شيعه و فزوني تعداد آنان و توانمندي ايشان هراس داشته اند، بلكه از هرگونه توطئه، سنگ اندازي، عناد، مخالفت، ايجاد مخالفت و حتي در صورت لزوم دشمني و هجوم آشكار نيز فروگذار نبوده اند.
امروز نيز شيعه بطور روزافزون و حيرت انگيزي در معرض تهديد است و سهم ايران بعنوان كانون و ام القري جهان تشيع از اين تهديدها بسيار بيشتر است. چرا كه به اعتراف خود دشمنان قسم خورده اين ملت، ايران انقلابي و شيعي، خارچشم ابرقدرتهاي فزون خواه ظالم بوده و هست. ايران سربلند كه با الهام از قيام عاشورا و درس آموزي در مكتب «عزت و افتخار حسيني» پيشرفت، استقلال و تعالي را پيشه كرده و هدف گرفته است. بنا به دلايل متعددي چون پيشينه تاريك و طولاني استبدادزدگي، نقش استعمار، ضعف زيرساختهاي پيشرفت و… و از همه مهمتر دشمني ها و عداوتهاي برنامه ريزي شده دشمنان خود، در شرايط سخت و پيچيده اي قرار گرفته است و براستي شرايط كنوني، شرايط خاصي است. موضوعاتي چون بحث كهنه و نخ نماي حقوق بشر و آزادي بيان، دخالت هاي مداخله جويانه در امور داخلي كشور، پرونده هسته اي ايران و فرجام آن كه چندان به مذاق دشمنان ايران خوش نيامده است، پيشروي اشغالگرايان آمريكايي و هم پيمانان زورگويش تا لب مرزهاي ايران، موضوع حاكميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس و ادعاي تنش زاي كشور امارات، تروريسم، تحريم اقتصادي و بايكوت خبري، فتنه خطرناك القاعده و نقش انكارنشدني آمريكا در پيدايش و تجهيز و اعمال غيرانساني آنان، سير فزاينده و زنجيره اي اهانت به مقدسات اسلامي و شيعي از قضيه سلمان رشدي گرفته تا اقدامات توهين آميز و مشكوك مطبوعات غربي در اهانت به ارزشهاي اسلامي بالاخص پيامبر اعظم(ص). تهاجم فرهنگي، رواج خطرناك خرافات و انحراف و بدعت در مسايل ديني و حمايت پشت پرده دشمنان از فرقه هاي ساختگي، موضوع فلسطين و عملكرد جنايتكارانه اسرائيل در اين سرزمين و نقشه شوم آنها در تسخير قبله اول مسلمانان، دامن زدن به اختلافات شيعه و سني و … تنها بخشي از معضلاتي است كه رهاورد رفتار دشمنان ايران بوده و پيش روي كشورمان است و قطعا رهايي از آنها اتخاذ استراتژي هوشمندانه و راهبرد خردمندانه و برنامه ريزي منطقي و صحيح را مي طلبد.

قيام عاشورا، الگوي عملي انقلاب ايران
به نظر مي رسد همانگونه كه تاكنون قيام عاشورا و سيره انقلابي امام حسين ((ع) الگوي عملي انقلاب ايران بوده است. اكنون نيز تنها راه برون رفت از مخمصه درهم تنيده توطئه و فتنه هاي پيش رو، تاسي به سيره اهلبيت(ع) و درس آموزي در مكتب كربلاست. آنچه ايران اسلامي را بيمه خواهد نمود، همان پيام جاويدان عاشورا يعني «عزت حسيني» است. بايد مولفه هاي عزت ايران يعني:
1- شرافت ايراني 2- اقتدار و توانمندي 3- و پايداري ملي و شكست ناپذيري كشور را شناخت و با تكيه و تاكيد بر اصول سه گانه عزت، حكمت و مصلحت، مقتدرانه بر اصول و مباني انقلابي و آموزه هاي فراموش ناشدني امام(ره) كه برگرفته از تعاليم مترقي اسلام است، پافشاري و ايستادگي نمود. از حقوق كشور دفاع نمود و با حمايت توده عظيم مردم هوشيارمان، ايراني عزيز، سربلند، پيشرفته و مقتدر و متمدن ساخت. انشاءالله.

مطالب مشابه