فضیلت عید غدیر

فضیلت عید غدیر

علامه مجلسی در بحار الانوار از محمد بن ابی نصیر روایت کرده است که، مشرف بودم خدمت حضرت امام رضا (علیه السلام) و جمعی در مجلس آن حضرت بودند. فضیلت روز عید غدیر ذکر شد بعضی از حاضران انکار کردند، حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمودند: حدیث کرد مرا پدرم از پدرش که فرمود: روز عید غدیر در آسمان از زمین مشهورتر است بدرستی که از برای خدا در فردوس اعلی قصری است که یک خشت آن از طلا و یک خشت از نقره است و در آن قصر صد هزار قبه از یاقوت قرمز است. صد هزار خیمه از یاقوت سبز است و خاکش از مشک و عنبر است و در آن چهار نهر جاریست نهری از شیر و نهری از شراب و نهری از آب و نهری از عسل و در اطراف آن نهرها، درختهایی از انواع میوه ها است و در بالای آن درختها، مرغان خوش الحان می باشند، که به انواع نغمه ها خوانندگی می کنند، چون روز عید غدیر می شود جمیع اهل آسمانها در آن قصر حاضر می شوند و تسبیح و تقدیس و تهلیل خداوند را می گویند. و آن مرغها از بالای آن درختها پرواز می کنند و در آن نهر آب فرو می روند و در آن مشک و عنبرها می غلطند و پرواز می کنند و می آیند بالای سر آن ملائکه مشک و عنبر بر سر آنها نثار می کنند، و در این روز نثار عروسی فاطمه (علیها السلام) را که از درخت طوبی و سدره المنتهی فرو ریخته و ملائکه جمع کرده در روز عید غدیر آن نثارها را برای یکدیگر هدیه می فرستند

مطالب مشابه