آیت الله مصباح یزدی: برخی حاضرند احکام اسلامی پایمال شود اما ریاست شان حفظ شود

آیت الله مصباح یزدی: برخی حاضرند احکام اسلامی پایمال شود اما ریاست شان حفظ شود

آیت الله مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در جلسه درس اخلاق که در دفتر رهبر معظم انقلاب در قم برگزار شد، با بیان این که کاری که نتیجه مطلوب داشته باشد مصلحت می شود، گفت: این مطلوب را اول عقل و اگر توان عقل نرسید وحی تعیین می کند.

وی افزود: صلاح و فساد را باید نسبت به نتیجه ای که بر آن مترتب می شود بسنجیم، ممکن است مسأله ای دو حیثیت داشته باشد که مهم را باید فدای اهم کرد نه این که اهم را فدای مهم کنیم؛ نتیجه را باید با جهان بینی بشناسیم و تعیین کنیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که کارهای مفید مصلحت و صلاح می شود، اظهار داشت: اگر کاری که انسان می کند با هدف آفرینش تناسبی نداشته باشد هر اندازه افراد به به کنند فایده ای ندارد و مصلح نیست.

وی ادامه داد: تا انسان نداند برای چه خلق شده و کمال واقعی چیست نمی تواند مصلحت و مفسده واقعی را تشخیص دهد، آیا بقای اسلام مهم است یا این که اسلام پایمال شود و هدف انسان باقی بماند؛ هر چیزی که برای رسیدن به هدف حقیقی باشد مصلحت است.

آیت الله مصباح یزدی با بیان این که اگر شناخت درستی وجود نداشته باشد در مصلحت و مفسده ها اختلاف پیش می آید، ابراز داشت: در بسیاری از موارد اوضاع برعکس می شود یعنی آن چه که از نظر قرآن افساد و فساد است به عنوان مصحلت انجام می شود.

وی عنوان کرد: قرآن باید صریحا به جنگ این ها برود، خود این ها مفسد هستند اما می گویند ما اصلاح طلبیم و می خواهیم اوضاع آرام باشد و جنگ و دعوا نشود حال اگر آمریکا یک سفارتخانه هم داشته باشد به ضرر ما تمام نمی شود و عوض آن رونق اقتصادی پیدا می کنیم و تحریم ها برداشته می شود پس مصلحت است.

رییس مؤسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: مصلحت را باید با چه چیزی سنجید، در این جا با شهید فهیمده اختلاف فتوا وجود دارد چون او می گوید باید شهید شوم تا اسلام باقی بماند اما برخی می گویند احکام اسلام پایمال شود تا ریاست داشته باشند.

وی اضافه کرد: کدام از این فتواها درست است و معیار چیست، باید هدف نهایی را از زندگی بشناسیم و بدانیم که برای چه خلق شدیم و دنبال چه چیزی باید بگردیم، اگر درست شناختیم آنچه برای رسیدن به هدف مفید است صلاح و مصلحت می شود اما عکس آن افساد محسوب می شود.

مطالب مشابه