نبی رحمت در کلام اندیشمندان (5)

نبی رحمت در کلام اندیشمندان (5)

فروتنی و مهربانی

ویلیام
«ویلیام» انگلیسی در کتاب خود که موسوم به «زندگانی محمد» است می گوید : از صفات برجسته محمد که سزاوار همه گونه تقدیر و تمجید است دقت و احترامی است که درباره یاران خود حتی پست ترین آنها معمول می داشته است .
آری فروتنی و مهربانی وانسانیت و بخشش در وجودش ریشه دوانده و سبب شدت علاقه ومحبت اطرافیانش ومهربانی و انسانیت و بخشش در وجودش ریشه دوانده و سبب شدت علاقه و محبت اطرافیانش به او شده بود از گفتن ( نه) در موقع خواهش بی اندازه بیزار بود و اگر نمی توانست حاجت درخواست کننده را برآورد خاموشی را برپاسخ منفی دادن ترجیح می داد ، فوق العاده باحیا بود ودرباره اش گفته اند که از هر شخص محجوبی باحیاتر بود .

منجی بشریت

جرج برنارد شاو
او را باید منجی بشریت خواند. من اعتقاد دارم که اگر مردی مثل او حاکمی در عصر جدید می شد، برای حل مشکلاتش، از صلح و دوستی استفاده می کرد. او عالی ترین مردی بود که روی زمین پا گذاشته است. او به دین دعوت کرد، یک تمدن را پایه گذاری کرد؛ ملتی را بنا نهاد؛ اخلاق را نهادینه کرد؛ مبدع تعداد زیادی از اطلاحات سیاسی و اجتماعی بود. او اجتماعی زنده و قدرتمند را ایجاد کرد تا آموزش¬های او را به صحنه عمل آورند و دنیای تفکر و رفتار انسانی را برای همیشه و به طور کامل منقلب کرد. نام او محمد (ص) است. او در سال 570 بعد از میلاد، در عربستان چشم به جهان گشود. رسالت خود برای دعوت به دین راستین (اسلام) را در سال 40 عمر خود آغاز کرد و در شصت و سومین سال عمرش با جهان وداع گفت. در مدت کوتاه 23 سال از پیامبری اش، به پرستش خدای یگانه رهنمون شد. وی مردم را از جنگ و نزاع های قبیله ای رهانید و به اتحاد و همبستگی ملی رسانید. او در این مدت (23 سال) مردم را از هرزگی و مستی، به اعتدال و پرهیزکاری، از آنارشیسم و بی قانونی به زندگی نظام مند و از تباهی، به بالاترین معیارهای تعالی اخلاقی هدایت کرد. تاریخ بشری، چنین دگرگونی کاملی را از جانب یک شخص یا در مکانی دیگر، قبل از پیامبر اسلام (ص) یا پس از او، نشناخته است. تصور همه این عجایب باور نکردنی در طی این دو دهه نیز سخت است.

تحریم استعمال مواد الکلی

لیک
یکی از تعالیم بی مانندی که این پیغمبر بزرگوار به مردم داد و خدمت قابل تقدیری که به بشریت نمود تحریم استعمال مواد الکلی است که بواسطه آن در مدت چهارده قرن هزاران میلیون نفوس بشری از شر این سم کشنده که خود مخترع آن بودند نجات داد همین دستور یکی از معجزات دین محمد است زیرا که ما به چشم خود دیدیم آمریکا برای تحریم الکل چه کوششهای بیهوده نمود و نتیجه نگرفت اما محمد با آن نفوذ معنوی و قوه ادبی توانست پیروان خود را از نوشیدن این مایع مهلک باز دارد .

**************

قرآن محمد (ص)

رود ویل
نویسنده معروف انگلیسی می گوید: اروپا باید فراموش نکند که مدیون قرآن محمدی است زیرا قرآن بود که باعث گردید آفتاب علم و دانش در اروپا طلوع کند .

**************

فرستاده خدا

دکرت جومو ناس
استاد دانشگاه بوداپست می گوید : من رهبر اسلام ،حضرت محمد (ص) را بزرگترین مصلح انقلابی جهان می دانم که از طرف خداوند به وی الهام می شده است.

**************

زندگی و تعلیمات محمد

کا اس راماک ریسنا رائو
استاد فلسفه، در کتابش (محمد پیامبر اسلام)، او را مدل کامل زندگی انسانی بیان می کند: «شخصیت محمد، به گونه ای است که رسیدن به تمام حقیقت آن بسیار سخت است. نظری اجمالی، این ابعاد را روشن می کند: محمد پیامبر، دلاور، تاجر، سیاست مدار، سخنور، اصلاح طلب، پناه دهنده یتیمان، حامی بردگان، منجی زنان، قاضی و روحانی است. او یک قهرمان است.»
امروزه بعد از پایان چهارده قرن، زندگی و تعلیمات محمد، بدون تغییر و تبدیلی یا اضافه ای حفظ شده است. آن ها امیدهای لایزالی را برای درمان ناخوش های نوع بشر ارائه داده اند. این ادعا، ادعایی از پیروان محمد نیست؛ بلکه نتیجه گریزناپذیری از مطالعه تاریخ انتقادی و عاری از تعصب است. حداقل شما می توانید به عنوان یک انسان متفکر و علاقه مند، لحظه ای بایستید و از خودتان بپرسید: آیا این اظهارات فوق العاده و انقلابی می تواند واقعاً درست باشد حال با تصور اینکه، کسانی که ادعاهای بالا را بیان کرده اند، واقعاً راستگو هستند. شما لازم نمی بینید برای شناختن او تلاشی بکنید؟ این کار هزینه ای نخواهد داشت؛ اما شروعی برای فضایی کاملاً جدید در زندگی شما خواهد بود.

موفق در دین و دنیا

میشل اچ هارت
من محمد را برای معرفی در فهرست اشخاص پرنفوذ دنیا که خوانندگان را متعجب می کند انتخاب کردم؛ اما (خود دریافتم) که او تنها کسی بود که در تاریخ، در دو بعد دین و دنیا، در نهایت موفقیت بود.

**************

اتحاد ملت ها

پروفسور هورگرونجی
وحدت ملت های بنا نهاده شده توسط پیامبر اسلام، براساس اصول اتحاد بین المللی و اخوت بشری بنا شده که می تواند الگویی برای ملت های دیگر باشد. در حقیقت هیچ ملتی در جهان نمی تواند نظیری برای فهم ایده اتحاد ملت ها که در اسلام انجام شده است، نشان دهد. همیشه در دنیا تمایل به افسانه سرایی بوده است؛ اما تاریخ گواهی می دهد، هیچ کدام از افسانه ها نتوانسته اند، آنچه، حتی قسمتی از آنچه محمد (ص) انجام داده را انجام دهند. تنها هدف او از این تلاش، متحد کردن نوع بشر برای پرستش خدای یگانه در چارچوب نظام فضیلت اخلاقی بوده است. محمد (ص) یا پیروانش هرگز در هیچ موقعی ادعا نکردند که او پسر خدا یا تجسمی از خدا یا مردی خدامنش است. او همیشه و تا امروز، فقط به عنوان فقط رسول برگزیده خدا مطرح شده و می شود.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید