نبی رحمت در کلام اندیشمندان (3)

نبی رحمت در کلام اندیشمندان (3)

پيامبر خدا

كارل ماركس
محمد مردي بود كه از ميان مردمي بت پرست با اراده آهنين برخاست و آنان را به يگانه پرستي دعوت كرد و در دلهاي ايشان جاوداني روح و روان را بكاشت. بنابراين او را نه تنها بايد در رديف مردان بزرگ و برجسته تاريخ شمرد بلكه سزاوار است كه به پيامبري او اعتراف كنيم و از دل وجان بگوييم كه او پيامبر خدا بوده است.

**************

حيات پيامبر

مهاتما گاندي
حيات شخص پيامبر اسلام بنوبه خود نشانه وسر مشق بارزي براي رد فلسفه عنف واجبار در امر مذهب مي باشد.

**************

تبليغ مذهب
جواهر لعل نهرو
مذهبي كه پيامبراسلام تبليغ مي كرد بواسطه سادگي و راستي و درستي آن و دارا بودن طعم دموكراسي و برابري , مورد استقبال توده هاي كشور هاي مجاور شد.

نيازمندي به تعاليم حضرت محمد(ص)

پير سيمون لاپلاس
پير سيمون لاپلاس منجم, رياضيدان بسيار معروف فرانسوي قرن 18و 19 ميلادي ميباشد كه نظريات او تحولات بزرگي در نجوم ايجاد كرده است يكي از محققين غربي است كه در مورد دين مبين اسلام چنين اظهار نظر نموده است
گر چه ما به اديان آسماني عقيده نداريم ولي آئين حضرت محمد (ص) وتعاليم او دو نمونه اجتماعي براي زندگي بشريت است؛ بنابراين اعتراف مي كنيم كه ظهور دين او و احكام خردمندانه اش بزرگ و با ارزش مي باشد و بهمين جهت از پذيرش تعاليم حضرت محمد بي نياز نيستيم.

**************

مبارزه با شرک و بت پرستى

سر پرسى سايکس
عقيده شخصى من اين است که [حضرت] محمد(ص) در ميان مشاهيرعالم بزرگ ترين انسانى است که با يک مرام عالى تمام هم خود را مصروف اين داشت که شرک و بت پرستى را از ريشه منهدم ساخته و به جاى آن افکار بلند اسلام را برقرار سازد و او خدمت وافر و نمايانى که از اين راه به نوع بشر نموده خدمتى است که من آن را ستايش نموده و سر تعظيم فرود مى آورم.

**************

ولادت خيرات و بركات

امام خميني(ره)
آن بزرگوار ولادت پيامبر(ص) را ولادت خيرات و بركات و كوبيدن‌ظلم و خاموش شدن بتكده‌ها و آتشكده‌ها مى‌شمارد. و گسترش توحيد وعدل در عالم را به واسطه پيامبر(ص) مى‌داند.
امام در باره منزلت اجتماعى پيامبر(ص) مى‌فرمايد: ايشان ازميان مستضعفان برخاست و از طبقه سه، و از توده بود. ايشان شبانى كرده بود، ولى به سبب لياقت ذاتى كه داشت، خداونداو را انتخاب كرد. در نگاه امام راحل(ره)، پيامبر(ص) عابدى مقيد به نماز،خيرخواه مردم، فروتن و خوش اخلاق و زاهد بود:
به قدرى رياضت كشيد و قيام براى حق كرد كه قدمهايش ورم كرد واز سوى خدا آيه (ماانزلنا عليك القرآن لتشقى) نازل گشت. جبرئيل كليد خزائن ارض را براى ايشان آورد، ولى آن حضرت تواضع‌كرد و فقر را فخر خود دانست.
از بعضى زنهاى رسول خدا نقل شده است: رسول الله(ص) با ما صحبت‌مى‌كرد و ما با او صحبت مى‌كرديم چون وقت نماز مى‌شد، گويى او مارا نمى‌شناخت و ما او را نمى‌شناختيم; زيرا به خدا اشتغال پيدامى‌كرد.
ايشان وقتى كفار را ملاحظه مى‌كرد مسلمان نمى‌شوند، غصه مى‌خورد. مى‌خواست همه به عالم نور برسند و مبعوث شده بود براى اين كه‌هياهوهايى را كه در دنيا براى رسيدن به قدرت هست، از بين ببردو خدا خواهى در مردم ايجاد كند.
پيغمبر اكرم خدمتگزار مردم بود. با آن كه مقامش آن گونه بود،ولى خدمتگزار بود و خدمت مى‌كرد. پيغمبر اكرم، كه شخص اول وبنيانگذار اسلام و هدايت مردم بود، آيا هيچ وقت‌سلطه‌جو بود؟ باهمين اشخاصى كه رفقايش بودند، همه باهم دور هم مى‌نشستند. سياه‌و سفيد مطرح نبود. از طريق عامه منقول است كه پيغمبرخدا(ص) وقتى غضب مى‌فرمود اگرايستاده بود، مى‌نشست; و اگر نشسته بود، به پشت مى‌خوابيد، غضبش‌ساكن مى‌شد. در صورتى كه محارم الهى هتك مى‌شد، يارى مى‌جست وفقط براى خدا غضب مى‌نمود.
امام شيوه امامان‌عليهم السلام و اولياى خدا و انبيا را حسن‌معاشرت و رفتار انسانى و الهى مى‌داند و مى‌فرمايد: آنها خود راخدمتگزار مردم مى‌ديدند و كارهايى را كه بايد انجام دهند، باحسن رفتار انجام مى‌دادند.

محمد[ص] نابغه‌اي مذهبي بود

ماكسيم رود منسون
محمد[ص] نابغه‌اي مذهبي بود، يك انديشمند بزرگ سياسي و در عين حال مردي چون شما و من در فرانسه ماكسيم رود منسون در سال 1969 همچنان كه در پاريس مشغول آفرينش شرح حال نابغه خويش از زندگي محمد(ص) بود، مانند مونتگري وات28 به اتخاذ رويكردي جهانشمول و فراگير در خصوص دين روي آورد. وي كه دانش و آگاهي خود در مورد محمد(ص) و اسلام را در نتيجه سال‌ها مطالعه و پژوهش پيگير عمدتاً در خود ممالك بدست آورده بود يكي از كارشناسان پيشرو در اين عرصه محسوب مي‌شود. وي در مقدمه اثر خود «محومت» چنين بيان مي‌دارد: محمد[ص] نابغه‌اي مذهبي بود، يك انديشمند بزرگ سياسي و [در عين حال] مردي چون شما و من. اين‌ها سه جنبه از شخصيت كلي او بودند… . كساني كه محمد[ص] را به عنوان انسان مذهبي و پيام‌آور كلام خدا را مد نظر دارند از طريق فهم ودرك فعاليت‌هاي دنيوي او مي‌توانند بسيار از او درس بگيرند.

تاريخ‌نويسان نبايد پيامبر عرب را با معيار مسيحي بسنجند

رودي پارت
قرن بيستم همچنين شاهد احيا و از سرگيري تحقيقات آكادميك درباره اسلام در غرب بود. دوره‌اي كه در آن شخصيت محمد(ص) با ديدگاه‌هاي انتقادي و علمي مورد بررسي قرار گرفت كه همگي سعي در اثبات و تاييد صحت و اصالت منابع نخستين اسلامي داشتند. نمونه‌اي از اين شرح حال‌هاي انتقادي، محمد[ص] و قرآن نام داشت كه به قلم رودي پارت به رشته تحرير درآمد. وي استدلال مي‌كرد كه تاريخ‌نويسان نبايد به اشتباه، پيامبر عرب را با معيار مسيحي بسنجند و سرمشقي را كه مسيح به عنوان حاكم دنياي ملكوتي بنيان نهاده بود ملاك ارزيابي محمد(ص) قرار دهند. از نظر او اتهام بي‌صداقتي كه غالباً طي سده‌هاي متمادي تا دوره اخير عليه پيامبر مطرح شده است به‌راحتي قابل رد و ابطال است.

مطالب مشابه