شجاعت علی (ع) دراشعار شاعران

شجاعت علی (ع) دراشعار شاعران

نویسنده : علی خوشه چرخ آرانی

صفت بارز شجاعت در شخصیت جامع علی ابن ابی طالب(ع) باعث گردیده که در دیوان اکثر شاعران تمجید و ستایش این صفت مشاهده گردد.
سران را سرافکند در زیر پای
سرتیغ جوشن گذار علی(ع)
دیوان ناصرخسرو
***
کارهرکس نبود صف شکنی
شیر این معرکه شاه نجف است
دیوان جامی
***
سوار دین پسرعم پیمبر
شجاع صدر صاحب حوض کوثر
اسرارنامه عطار
***
تویی که شمشیر آبدارت فکند سرها به خاک مذلت
بس آتش قهر و اقتدارت زمشرکان سوخت دودمان ها
دیوان الهی قمشه ای
***
چنان کزحمله شیرخدا کفار درمیدان
چنان کز حمله ضرغام دین ابطال بربیدا
هژیر سالب غالب علی ابن ابی طالب
امام مشرق و مغرب امیر یثرب وبطحا
دیوان هاتف اصفهانی
***
شیریزدان علی که پیغمبر
در کف او لوای ایمان داد
آن که از کندن در خیبر
کرد دین نبی قوی بنیاد
دیوان ملک الشعرای بهار
***
گویی به روز رزم همی نالد
از بیم تیغ شاه، دل کافر
حیدر امیر بود و شه صفین
دست خدا و بازوی پیغمبر
دیوان ملک الشعرای بهار
***
حیدر صفدر شه عنترکش خیبرگشای
سرور غالب، سرمردان، امیرالمؤمنین
دیوان وحشی بافقی
***
سرکشان بردند سرها در گریبان عدم
هرکجا تیغت برون آورد سر از آستین
دیوان وحشی بافقی
***
سرتیغش به حفظ گنج اسلام
دهان اژدهایی لشکرآشام
دیوان وحشی بافقی
***
عرین بود دین محمد ولیکن
علی بود شیرعرین محمد
دیوان ناصرخسرو
***
به روز رزم اگر سازد علم تیغ درخشان را
دواند بر سر خصم سیه دل رخش جولانی
دیوان وحشی بافقی
***
دل تاب عدو خون می شود از تاب شمشیرش
شعاع مهر سازد سنگ را لعل بدخشانی
دیوان وحشی بافقی
منبع : روزنامه کیهان

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید