علی علیه السلام برتر از هفت پیامبر

علی علیه السلام برتر از هفت پیامبر

هنگامی که حره دختر حلیمه سعدیه بر حجاج بن یوسف ثقفی وارد شد و در برابر او ایستاد ، حجاج گفت : تو حره دختر حلیمه ی سعدیه هستی ؟ حره گفت : هوشمندی از غیر مومن ( تعجب است ) ! حجاج گفت : خدا تو را آورد ، زیرا به من خبر رسیده که تو علی را از ابی بکر و عمر و عثمان برتر می دانی. گفت : آنکه گفته : من علی را تنها از این چند نفر برتر می دانم دروغ گفته است . حجاج گفت : بر چه کسان دیگری جز اینان برتری می دهی ؟ گفت : بر آدم ، نوح ، لوط ، ابراهیم ، داوود ، سلیمان و عیسی بن مریم . حجاج گفت : وای بر تو، او را صحابه که برتری می دهی هیچ ، هفت تن از پیامبران بزرگ را نیز بر آن می افزایی ! اگر آنچه گفتی درست توضیح ندهی گردنت را می زنم .
حره گفت : من او را بر این پیامبران برتری نداده ام ، بلکه خداست که برتری داده است . زیرا درباره آدم فرموده : « فعصی آدم ربه فغوی ؛ آدم پروردگار خود را نافرمانی کرد پس گمراه و زیانبار گشت » . (1) ولی در حق علی فرموده است : « و کان سعیکم مشکورا ؛ خداوند کوشش شما را سپاس خواهد داشت » . (2)
حجاج گفت : آفرین ای حره او را به چه دلیل بر نوح و لوط برتری می دهی ؟ گفت : خداوند حضرتش را بر آن دو برتری داده ، آنجا که فرموده : « ضرب الله مثلاً للذین کفروا امراه نوح و امراه لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله شیئاً و قیل ادخلا النار مع الداخلین ؛ خداوند برای کافران مثل می زند زن نوح و زن لوط را که همسر دو تن از بندگان صالح ما بودند ولی به آن ها خیانت کردند وآن ها نیز نتوانستند عذاب خدا را از زنانشان باز دارند ، و به آنان گفته شد : همراه دوزخیان به آتش درآیید » .(3)
اما علی بن ابی طالب با فرشتگان الهی زیر درخت سدره المنتهی قرار دارد و همسر او فاطمه زهرا دخت محمد ( صلی الله علیه و آله ) است که رضای خدا در رضای او و خشم خدا در خشم اوست . حجاج گفت : آفرین ای حره ، او را به چه دلیل بر ابراهیم خلیل الرحمن برتری می دهی ؟ گفت : خداوند او را بر وی برتری داده آنجا که فرموده است : « و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی ، قال اولم تومن ؟ قال بلی و لکن لیطمئن قلبی ؛ و یاد آر آن گاه که ابراهیم گفت : پرورداگارا ، به من بنما که چگونه مردگان را زنده می کنی ، گفت : مگر باور نداری ؟ گفت : چرا ولی می خواهم دلم آرام یابد » . (4)
اما مولای من امیرمؤمنان سخنی گفته است که احدی از مسلمانان درباره آن اختلاف ندارد ، فرموده است : « لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً ؛ اگر همه ی پرده ها کنار رود به یقین من افزوده نگردد » . (5) و این سخنی است که هیچ کس پیش از او نگفته و کسی بعداز او نتواند گفت .
حجاج گفت : آفرین ای حره ، او را به چه دلیل بر موسی کلیم الله برتری می دهی ؟ گفت : خداوند می فرماید : « فخرج منها خائفا یترقب ؛ پس موسی از آن شهر با خوف و مراقبت بیرون رفت » . (6)
اما علی بن ابی طالب در بستر رسول خدا ( صلی الله علیه و اله ) خوابید و هرگز بیمی به خود راه نداد تا آنکه خداوند در حق او این ایه را نازل کرد : « و من الماس من یشری ابتغاء مرضات الله؛ و از مردم کس هست که در راه رضای خدا جانفشانی کند » . (7)
حجاج گفت : آفرین ای حره ، او را به چه دلیل بر داوود و سلیمان ( علیه السلام ) برتری می دهی ؟ گفت : خداوند او را بر آن دو برتری داده آنجا که فرموده : « ای داوود ما تو را در زمین خلیفه ساختیم پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه می سازد » . (8)حجاج گفت : او در چه موارد داروی نمود ؟ حره گفت : در میان دو مردی که یکی صاحب درخت انگور بود و دیگری صاحب گوسفند که گوسفندان وی در تاکستان او رفته و آنها را خوردند ؛ آن گاه هر دو برای داوری نزد داوود ( علیه السلام ) آمدند ، داوود گفت : باید گوسفندان فروخته شوند و پول آن را خرج درختان انگور کنند تا درختان به حال اول باز گردد .
فرزندش ( سلیمان ) گفت : نه پدر جان ، بلکه باید از شیر و پشم آن ها گرفت . خداوند در این باره می فرماید :
« ما حکم واقعی را به سلیمان فهماندیم » (9) اما مولای ما امیرمؤمنان علی ( علیه السلام ) فرمود : « مرا از آنچه بر فراز عرش است بپرسید ، مرا از آنچه که در زیر عرش است بپرسید ، از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدهید » (10) و هنگامی که آن حضرت در جنگ خیبر بر رسول خدا ( صلی الله علیه و اله ) وارد شد پیامبر ( صلی الله علیه و اله ) به حاضران فرمود : « برترین ، داناترن و داورترین شما علی ( علیه السلام ) است » . (11)
حجاج گفت : آفرین ای حره ، او را به چه دلیل بر سلیمان برتری می دهی ؟ گفت : خداوند او را برتری داده آن جا که فرموده : « سلمیان گفت : خداوند ! مرا بیامرز و به من سلطنتی بخش که احدی را پس از من نسزد » . (12) اما مولای ما امیرمومنان علی ( علیه السلام ) فرمود : « ای دنیا ، من تو را سه طلاقه کرده ام ، مرا به تو نیازی نیست » (13) و خدا درباره او این آیه فرستاد : « این سرای آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که در زمین در جستجوی برتری و فساد نیستند » . (14)
حجاج گفت : آفرین ای حره ، او را به چه دلیل بر عیسی بن مریم برتری دهی ؟ گفت : خدای متعال او را برتری داده آن جا که فرموده : « خداوند در قیامت گوید : ای عیسی بن مریم ، آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به جای خدای یکتا به خدای گیرید ؟ عیسی گوید : پاک خدایا ، مرا نرسد که آنچه حق من نیست بگویم ، اگر آن را گفته بودم تو می دانستی ، زیرا تو از باطن من باخبری اما من از راز تو آگاه نیستم ، که تو بسی دانای نهان هایی . من چیزی جز آنچه تو مرا فرمودی به آنان نگفتم » . (15)
در اینجا حضرت عیسی ( علیه السلام ) آنان را مجازات نکرد و داوری را به روز قیامت تاخیر انداخت ، اما علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) که وقتی فرقه ی نصیریه درباره او اعتقاد باطل کردند ( نصیریه فرقه ای از غلات ) افراطیان ( هستند که معتقد به الوهیت ائمه معصومین اند) حضرت آنان را کشت و داوری درباره آن ها را به تأخیر نیفکند . این بود فضایل آن حضرت که با فضایل دیگران قابل قیاس نیست .
حجاج گفت : آفرین ای حره : از عهده ی پاسخ برآمدی ، اگر پاسخ درست نمی دادی همان که گفتم می شد « گردنت را می زدم » . آن گاه به او جایزه و صله ای داد و او را به نحو شایسته ای مرخص نمود . خدا حره را بیامرزد . (16)

پی نوشت ها:

1. طه (20) 121.
2. دهر (76) 22.
3. تحریم (66) 10.
4.بقره (2) 260.
5.ابن ابی الحدید ، شرح نهج البلاغه ، ج 7 ، ص 253 و ج 11 ، ص 179 و 202 ؛ مناقب خوارزمی ، ص 375 .
6. قصص (28) 18 .
7.بقره (2) 207 .
8.ص (38) 26 .
9. انبیاء (21) 79 .
10. شهیدی ، جعفر ، ترجمه نهج البلاغه ، خطبه ی 189 .
11. مجلسی ، محمد باقر ، بحار النوار ، ج 46 ، ص 136 .
12. انبیاء (21) 79
13.نهج البلاغه ، کلمات قصار ، شماره 77 .
14.قصص (28) 83 .
15.مائده (5) 116 .
16.مجلسی ، محمد باقر ، بحار النوار ، ج 46 ، ص 134 .
منبع: علی از زبان دیگران

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید