آداب در محضر پدر و مادر

آداب در محضر پدر و مادر

نویسنده:فرهاد نشاط فر،کارشناس آموزش و پژوهش

پدر و مادر حق زیادی برگردن فرزندان دارند، لذا رعایت حقوق و احترام آنان، آثار معنوی بسیار ثمر بخش و حتی در امور دنیوی فرزندان تأثیر گذار می‌باشد.
از طرف دیگر،عدم احترام به ایشان آثار زیانبار و جبران ناپذیری در دنیا و آخرت برایشان در پی خواهد داشت.
به راهکارهایی در باب احترام پدر و مادر توجه فرمایید:
۱- با آنها نیکو سخن بگویید
۲- اگر آنها را ناراحت کرده‌اید،بکوشید تا خوشحالشان کنید.
۳- در نیکی کردن به پدر مادر ،خوب و بد بودن آنها را ملاحظه نکنید،(حتی باید به والدین غیر مؤمن نیکی کرد)
۴- اگر امر به حرامی کردند ،اطاعت نکنید اما حق بدرفتاری با انان را ندارید.
۵- لازم است بعد از درگذشت آنها نیز به ایشان احساس کنید:
الف- بر ایشان نماز بخوانید
ب- برایشان استغفار کنید
۶- پس از مرگ آنان ،تعهدات و بدهیهایشان را ادا کنید
۷- دوستان آنها را نیز اکرام کنید
۸-پیش از آن که چیزی از شما بخواهند، حاجتشان را برآورید.
۹- در حضورشان با احترام بنشینید
۱۰- صدای خود را از صدای آنها بلندتر نکنید
۱۱- در چشمانشان خیره نشوید
۱۲- با دست و چشم به آنها اشاره نکنید
۱۳-آنها را به اسم صدا نزنید
۱۴-جلوتر از ایشان راه نروید( مگر آنکه ضرورتی داشته باشد)
۱۵- قبل از ایشان ننشینید
۱۶- اگر عصبانی شدند، نسبت به آنان خشوع کنید
۱۷-در همه حال از انها تشکر کنید
۱۸- مراقب باشید، هیچ گاه به ایشان دشنام ندهید
۱۹- بکوشید تا هرگز آنها را خشمگین نسازید
۲۰- در حد ممکن ،دربرآوردن نیازها و تأمین هزینه آنان بکوشید
۲۱- هر قدر می‌توانید نسبت به ایشان نیکی کنید
۲۲- هرگز در مقابل ایشان تکبر نکنید
۲۳- در خواستهایشان را براورده سازید(هر چند به آن نیاز نداشته باشند)
۲۴- چنانچه در حق شما بدی کردند ؛ در مقابل ،برایشان استغفار و طلب خیر کنید.
۲۵-در مجالس، بالاتر از ایشان ننشینید
۲۶- اگر از شما خواستند پیش آنان بمانید، در حد امکان از ایشان جدا نشوید
۲۷- در احسان به والدین ،جانب مادر را بیشتر مراعات کنید.
۲۸-به وصیت‌هایشان عمل کنید
۲۹- بدهی‌های انان را ادا کنید ( در صورت توانایی)
۳۰- اگر بین امر و نهی والدین تعارضی بوده اگر ممکن است ،رضایت هر دو را جلب کنید و گرنه، جانب مادر را ترجیح دهید
۳۱- اگر شما را به خوردن غذای شهبه ناک امر کردند اطاعات کنید
۳۲- اگر در وقت نماز شما را به کاری امر کردند ،نماز را به تأخیر انداخته و فرمان آنان را اطاعت کنید.
۳۳- از آزار دیگران نسبت به والدین جلوگیری کنید
۳۴- پیش از آنان شروع به خوردن غذا نکنید
۳۵- در مجالس ، روی خود را از انها برنگردانید.
۳۶- کاری نکنید که دیگران به پدر و مادر شما بد بگویند
۳۷- در وقت ورودشان از جا برخیزید
۳۸- مراقب سلامتی آنان باشید و اگر نیاز به پزشک و… دارند
۳۹- هرگز برای انان آرزوی مرگ نکنید
۴۰- از انان بخواهید تا در حق شما دعا کنند( دعای پدر مادردر مورد فرزندان مستجاب است انشاء الله)
۴۱- غیبت آنان را مدارید و نگذارید دیگران از انها غیبت کنند
۴۲-صفات نیک ایشان را در حضور و غیابشان یادآور شوید
۴۳- ابراز محبت خود را نسبت به آنها آشکار کنید.
۴۴- هر چه می‌توانید در برابر شان تواضع کنید
۴۵- از ایشان تقاضایی نکنید که موجب شرمندگیشان شود.
۴۶- بدی هایشان را فراموش کنید و تکرار نکنید
۴۷- نیکی به پدر و مادر را به بهانه این که آنان هنوز جوان هستند ترک نکنید
۴۸- لزوم احترام ایشان را به اعضای دیگر خانواده گوشزد کنید
۴۹-در حد امکان ،زمینه تفریح ،گردش و زیارت را بر ایشان فراهم آورید.
۵۰- نقاط ضعف آنان را برای دیگران بازگو نکنید.

منبع تبیان لرستان

مطالب مشابه