ميثاق با خدا

ميثاق با خدا

لقب هاي امام زمان(عج)
«اسلام عليک يا ميثاق الله الذي اخذه و وکده»
وقتي با کسي که خيلي خيلي دوستش داري و دل در گرو مهرش نهاده اي، يپماني مي بندي، گويي تمام وجودت با آن پيمان و عهد گره مي خورد و از آن پس، تمام سعي تو بر اين است که به مفاد آن پيمان پاي بند باشي و در انجام آن کوتاهي نکني. گويا آن پيمان حد و مرز زنده بودن توست که تا زنده هستي، مي خواهي به آن وفادار باشيد و هرگز خيال شکستن آن پيمان را در وجودت راه نمي دهي که اگر عهدت را بشکني، گويي زندگي خود را به بازي گرفتي. از اين رو، تا پاي جان، با تمام توان و قدرت، بر سر پيمانت مي ايستي. حالا هر قدر هم پيمان تو بزرگ تر باشد، همت و تعهد شما نيز بيشتر خواهد بود و حق هم همين است. چه پيماني زيباتر و بالاتر از پيمان با فرمان خداوند و عهد با ولايت امام زمان (عج) است؟
در زيارت آل ياسين در مقام سلام دادن به حضرت ولي عصر (عج) مي گوييم: «سلام بر تو اي عهد و ميثاق خدا که خداوند تعهد به آن را از خلايق گرفت و آن را محکم و مؤکد گردانيد».
بر اساس آن چه بيان شد، يکي از لقب هاي شريف امام زمان (عج) «ميثاق الله» است، ميثاق از ماده وثاق به معناي «بستن» گرفته شده است. ميثاق، انسان را وا مي دارد تا از احکام و دستورهاي خداوند پيروي کند و جلوي آزادي و اختيار فراوان را بگيرد.
امام زمان (عج)، ميثاق و عهدي است که خداوند، اطاعت و پيروي از آن را از خلايق گرفت و آن را محکم گرداند. البته اين يکي از ميثاق هاي ارزنده الهي است که با توجه به کارکردهاي مختلف آن در نظام هستي، مي توان گفت مهم ترين ميثاق الهي، تولي و پذيرش ولايت و امامت حضرت مهدي (عج) است.
رحمت و فيض الهي از دريچه وجود آن امام، در هستي جاري مي شود و اساساً اگر زمين مستقر و پابرجاست، به يمن قدم هاي اوست و اگر آسمان برپاست، به تبرک نفس هاي اوست. از اين رو، پيشرفت و رشد و ترقي انسان، از طريق اطاعت از دستور الهي و تعهد به ميثاق خدا به دست مي آيد و اين پيروي، بايد آزادانه و آگاهانه انجام گيرد، و گرنه اعتبار و ارزشي ندارد.
ممکن است پرسيده شود، اگر کسي از دستور خداوند سرپيچي کند و به عهد و پيمان با خدا وفادار نباشد و حريم و حرمت ميثاق الهي امام زمان (عج) را بشکند، خداوند با او چه مي کند؟
دل سپردن به ميثاق الهي، برترين شکل اطاعت و بندگي خداست و سرپيچي و يپروي نکردن از ميثاق خداوند و عهد شکني، بدترين شکل دشمني با خدا، هر کس پيمان شکني کند و از عهد با خداوند دست بردارد، از بدکاران و زيان کاران خواهد بود و قطعاً مجازات خواهد شد و انسان ها به جهت پيمان و عهدي که با خداوند بسته اند، ملزم به اطاعت و پيروي از تعهدشان هستند و براي پيشرفت و رشد و تعالي خويش، از آزادي هاي مطلق خود دست بر مي دارند و دل در گروه ميثاق الهي مي بندند و خداوند نيز آن ها را مشمول رحمت، لطف و نعمت مي سازد و به سعادت مي رساند.
پرسش ديگر اين است که خداوند چگونه کساني را که عهد و پيمان شان را مي شکنند، مجازات مي کند؟ پاسخ اين پرسش را با مثالي ذکر مي کنيم. فرض کنيد، شما خانه اي را براي سکونت، به فردي نيازمند واگذار کنيد، اما آن فرد بدون هيچ دليل منطقي و معقولي، درصدد تخريب خانه بر آيد. در اين صورت عکس العمل شما چه خواهد بود؟ مسلماً نخستين کار شما، بيرون کردن وي از خانه است. خداوند نيز کسي را که پيمان الهي را شکسته و از ابزارهاي خدادادي، اعم از اراده، فکر، فطرت، پاک، سعي و توان مندي، درست استفاده نکرده و درصدد تخريب شخصيت خود است و نعمت هاي الهي را هدر داده، مجازات مي کند. مجازات او به اين شکل است که نعمت هايي را که به او داده، از او مي گيرد يا کاري مي کند توفيق نيابد آن ها را درست و در جهت مناسب مصرف کند و طبعاًً شخص پيمان شکن که پيوند خود را با خدا قطع و از ميثاق خداوند سرپيچي کرده، در رسيدن به اهداف متعالي ناکام مي ماند و در جهت پيروي از هواي نفس و اطاعت شيطان گام بر مي دارد، در حالي که خود متوجه نيست.
پس از هم اکنون، عهدي دوباره با ميثاق الهي و ذخيره خداوند ببنديم و از فرمانش اطاعت کنيم و سيره و رفتارش را الگو قرار دهيم و براي تعجيل در فرجش دعا کنيم و براي تجديد بيعت با حضرت مهدي (عج)، دعاي عهد را بخوانيم که ميثاق نامه اي زيبا و متين است.
منبع: نشريه انتظار نوجوان-ش56.

مطالب مشابه