رویش سبز

رویش سبز

اگر دنیا هم بازیچه باشد، زندگی بازی نیست. زندگی ارزش آن را دارد که با چشم باز به آن نگاه کنی و با دل بیدار به آن بیندیشی تا وقتیکه در پی آب هستی گرفتار سراب نشوی. ما دوبار عمر نمی کنیم که در یکی تجربه کنیم و در دومی بکار گیریم ، در همین یک نوبت چنان باید زندگی کنیم که به حسرت گذشته دچار نشویم.
امروز باید سبز بروییم که فردا
کاری نکند حسرت و کاری نکند آه
زندگی دیگران یک آینه است ، اگر ما چشم باز داشته باشیم. آخرت ،محصول زندگی همین دنیای ماست. لحظه لحظه عمر ما همچون نقطه های به هم پیوسته ، خطی پدید می آورد، و از به هم پیوستن خطوط نیز شکلها درست می شود.
اما وقتی زیبا و دلپسند و ارزشمند خواهد بود که با چشم باز خطها را بکشیم و با دل بیدار به آنها شکل بدهیم.
راستی بیایید به خودمان جواب بدهیم!
شکل زندگی خودمان را چگونه کشیده ایم؟
پس از این چگونه خواهیم بود؟
آیا به زندگی جاویدان خود اندیشیده ایم؟
آیا«خطهای زندگی» خود را با نقطه های روشن ایجاد می کنیم یا با نقطه های سیاه و تاریک؟
نقطه های فساد یا صلاح؟
گناه یا ثواب؟
بیایید اجازه ندهیم هوا و هوس، چشمان ما را ببندد و غفلت و سهل انگاری دل ما را کور کند، وگرنه نقطه های زندگیساز ما نقطه هایی سوزان، تلخ و تاریک خواهد بود که وقتی بدنبال هم قرار گیرند جهنمی سوزان خواهد بود.

قلمرو بینایی

به مردان با ایمان بگو دیده فرو بندند، و پاکدامنی ورزند، که این برای ایشان پاکیزه تر است، زیرا خدا به آنچه می کنند آگاه تر است. و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو بندند، و پاکدامنی ورزند….(آیه 30و31 سوره مبارکه نور)
شکسته شدن یک قلمرو ، همیشه به صورت جسمانی انجام نمی شود. همنگامی که شما به یک منظره و یا یک شخص نگاه می کنید و از آن تصویر برمی دارید، در حقیقت، وارد قلمرو آن شده اید. این ورود ، یک ورود «نورانی» است.نور، کار انتقال تصاویر را به چشم انسان بر عهده دارد. آنچه توسط نور به چشم منتقل می شود، اگر زن نامحرم یا تصویر و فیلم مستهجن باشد ، موجب هیجان جنسی و برانگیختگی شهوت می شود و این ، آغاز اغتشاش و ناامنی در قلمروهای شخصی و غفلت از آسیب های درونی و بیرونی است.
عفت در قلمرو بینایی هم به معنای حفظ مرز دیدن است و هم به معنای رعایت قلمرو نامحرم . رسیدن به این هدف در گرو این است که از یک سو ، زن در منظر نامحرم چند چیز را رعایت نماید: یکی پوشش بدن از نامحرم است. پوشش چند نوع است: یا کامل است یا نیمه تمام، که نیمی از بدن را پوشانده و نیمی را عریان می گذارد . و در عین حال یا جذاب و تحریک کننده است و یا ساده و بی آلایش . پوشش مناسب ، آن است که هم کامل باشد و هم غیر جذاب. پوشش مناسب، در حقیقت، مانعی بر سر راه ورودنگاه نامحرمو به نوعی مرزبان قلمرو خصوصی زن است. اما پوشش نیمه تمام یا جذاب ، نه تنها مرزبانی نمی کند، بلکه بیگانه را برای ورود به این حریم، تشویق و تحریک می کند. به همین حهت رسول خدا به همسر یکی از اصحاب خود توصیه کردند که زیر لباس نازک خود ، لباس دیگری هم بپوشد تا حجم بدن او نمایان نشود. حتی حضرت زهرا نگران پس از مرگ خودش بود که نکند حجم بدن وی برای نامحرم نمایان شود! و لذا با مشورت اسما ، تابوتی برای اولین بار در تاریخ اسلام ساخته شد ، تا بدن ایشان درون آن پوشیده باشد. پس یکی از وظایف زنان با عفت ، بستن مرزها و راه های ورود امواج نوری نگاه به قلمرو خصوصی آنان است…

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید