بهتان در احادیث

بهتان در احادیث

بهتان

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

مَن بَهَتَ مؤمنا أو مؤمنهً أو قالَ فیهِ ما لیسَ فیهِ أقامَهُ اللّه ُ تعالى یومَ القیامهِ على تَلٍّ مِن نارٍ حتّى یَخرُجَ مِمّا قالَهُ فیهِ .

هر کس به مرد یا زن مؤمنى بهتان زند یا درباره او چیزى بگوید که از آن مبرّاست خداوند در روز رستاخیز وى را بر تلّى از آتش نگه مى دارد تا این که از آنچه درباره او گفته است خارج شود [و آن را اثبات کند].

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

مَن قالَ فی امرى ءٍ مسلمٍ ما لیسَ فیهِ لِیؤذِیَهُ حَبَسهُ اللّه ُ فی رَدْغَهِ الخَبالِ یومَ القیامهِ ، حتّى یَقضیَ بینَ النّاسِ .

هر کس، براى آزردن مسلمانى، به او بهتان زند، خداوند روز قیامت وى را در میان لجن زردابه دوزخیان نگه مى دارد، تا زمانى که میان مردم داورى کند.

امام على علیه السلام :

لا قِحَهَ کالبَهْتِ .
هیچ وقاحتى چون بهتان زدن نیست.

امام زین العابدین علیه السلام :

مَن رمى النّاسَ بِما فیهِم رَمَوهُ بِما لیسَ فیهِ .
هر کس به مردم عیبى را نسبت دهد که دارند، مردم به او عیبى را که ندارد، نسبت مى دهند.

معانى الأخبار ـ به نقل از ابن ابى یعفور ـ : امام صادق علیه السلام فرمود :

مَن باهَتَ مؤمنا أو مؤمنهً بما لیسَ فیهِما حَبَسهُ اللّه ُ عزّ و جلّ یومَ القیامهِ فی طِینهِ خَبالٍ، حتّى یَخرُجَ مِمّا قالَ، قُلتُ و ما طِینهُ خَبالٍ؟ قالَ: صَدیدٌ یَخرُجُ مِن فُروجِ المُومِساتِ ، یَعنی الزَّوانی .
هر کس به مرد یا زن مؤمن بهتان زند ، خداوند در روز رستاخیز او را در طینت خبال نگه مى دارد ، تا این که از آنچه درباره او گفته است خارج شود. عرض کردم: طینت خبال چیست؟ فرمود: چرک و کثافتى است که از فرْج زنان فاحشه بیرون مى آید.
بهتان زدن به بى گناه

امام على علیه السلام :

البُهتانُ على البَریءِ أعظَمُ مِن السَّماءِ .
بهتان زدن به آدم بی گناه بزرگتر از آسمان است.

امام صادق علیه السلام ـ به نقل از یک حکیم ـ فرمود :

البُهْتانُ على البَریءِ أثْقَلُ مِن الجِبالِ الرّاسِیاتِ .
بهتان زدن به آدم بی گناه سنگین تر از کوههاى استوار است.

منبع: میزان الحکمه، جلد دوم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید