جنیان در خدمت امام عصر

جنیان در خدمت امام عصر

از جمله وسایلی که به عنوان میراث انبیا نزد امام عصر (عج) وجود دارد، خاتم ( انگشتر) حضرت سلیمان (ع) است (1). به دنبال به دست کردن این انگشتر توسط حضرت مهدی (ع) تمام جنیان و پرندگان برای خدمتگذاری در برابر ایشان جمع می شوند(2). این یاری همانند آنچه در دوره دیگر ائمه (ع) بوده، هم در عصر غیبت رخ می دهد هم در عصر ظهور.
در روایت مفصلی که مفضل از امام ششم (ع) درباره حوادث پس از ظهور و اقدامات امام زمان (ع) نقل شده چنین آمده است:
… مفضل گفت: آقا : آیا جن و فرشتگان برای بشر آشکار می گردند؟ فرمود:
« آری والله آشکار می شوند و با آنها سخن می گویند. مانند یک نفر آدمی که با بستگان خود سخن بگوید.»
عرض کردم: آقا! آیا فرشتگان و طایفه جن همه جا همراه قائم (ع) می روند؟
فرمود: « آری والله. آنها در زمین هجرت واقع در کوفه و نجف فرود می آیند و عدد یاران او در آن موقع چهل و شش هزار نفر فرشته و شش هزار جن است ( در روایت دیگر فرمود چهل و شش هزار هم از جن) خداوند قائم را پیروز می گرداند… .(3) جنیان هم در انجام امور مختلف روزمره به یاری حضرت خواهند شتافت. هم در جنگ ها و نبردها که مهم ترین این نبردها را می توان نبرد با ابلیس دانست که منجر به کشته شدن او به دست حضرت خواهد شد.»

پی‌نوشت‌ها:

1- سوره جن (72)، آیه 11-15.
2- ر.ک: سوره اعراف (7)، آیه 38؛ الرحمن(55)، آیه 56.
3- سوره جن(72)، آیه 4

منبع:نشریه موعود( ویژه جن)، شماره 123،124

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید