جنيان در خدمت امام عصر

جنيان در خدمت امام عصر

از جمله وسايلي که به عنوان ميراث انبيا نزد امام عصر (عج) وجود دارد، خاتم ( انگشتر) حضرت سليمان (ع) است (1). به دنبال به دست کردن اين انگشتر توسط حضرت مهدي (ع) تمام جنيان و پرندگان براي خدمتگذاري در برابر ايشان جمع مي شوند(2). اين ياري همانند آنچه در دوره ديگر ائمه (ع) بوده، هم در عصر غيبت رخ مي دهد هم در عصر ظهور.
در روايت مفصلي که مفضل از امام ششم (ع) درباره حوادث پس از ظهور و اقدامات امام زمان (ع) نقل شده چنين آمده است:
… مفضل گفت: آقا : آيا جن و فرشتگان براي بشر آشکار مي گردند؟ فرمود:
« آري والله آشکار مي شوند و با آنها سخن مي گويند. مانند يک نفر آدمي که با بستگان خود سخن بگويد.»
عرض کردم: آقا! آيا فرشتگان و طايفه جن همه جا همراه قائم (ع) مي روند؟
فرمود: « آري والله. آنها در زمين هجرت واقع در کوفه و نجف فرود مي آيند و عدد ياران او در آن موقع چهل و شش هزار نفر فرشته و شش هزار جن است ( در روايت ديگر فرمود چهل و شش هزار هم از جن) خداوند قائم را پيروز مي گرداند… .(3) جنيان هم در انجام امور مختلف روزمره به ياري حضرت خواهند شتافت. هم در جنگ ها و نبردها که مهم ترين اين نبردها را مي توان نبرد با ابليس دانست که منجر به کشته شدن او به دست حضرت خواهد شد.»

پي‌نوشت‌ها:

1- سوره جن (72)، آيه 11-15.
2- ر.ک: سوره اعراف (7)، آيه 38؛ الرحمن(55)، آيه 56.
3- سوره جن(72)، آيه 4

منبع:نشريه موعود( ويژه جن)، شماره 123،124

مطالب مشابه