مكر زنان

مكر زنان

پس از آن كه قضيّه جنگ خيبر پايان يافت و اموال خيبر به عنوان غنيمت ، طبق دستور پيغمبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله بين مسلمين تقسيم گرديد، يك زن يهودي به نام زينب دختر حارث كه دختر برادر مَرْحَب باشد برّه اي كباب شده را به عنوان هديه تقديم آن حضرت و همراهانش كرد. زن يهودي پيش از آن كه برّه را تحويل دهد از اصحاب سؤ ال كرد كه پيغمبر خدا كجاي گوسفند را بهتر دوست دارد؟ اصحاب در جواب آن زن ، اظهار داشتند: پيامبر خدا صلّي اللّه عليه و آله ، دست آن را بهتر از ديگر اعضايش دوست دارد. پس آن زن يهودي تمامي برّه را آغشته به زهر نمود، مخصوصا دست آن را بيشتر به زهر آلوده كرد و جلوي حضرت و يارانش نهاد. حضرت مقداري از دست برّه را تناول نمود و سپس به اصحاب خود فرمود: از خوردن آن دست بكشيد، زيرا كه گوشت اين برّه مسموم است . پس از آن حضرت رسول صلّي اللّه عليه و آله آن زن يهودي را احضار كرد و به او فرمود: چرا چنين كردي ؟ او در جواب گفت : براي آن كه من با خود گفتم : اگر اين شخص پيغمبر باشد به او آسيبي نمي رسد وگرنه از شرّ او راحت مي شويم . و چون حضرت سخنان او را شنيد، او را بخشيد،. ولي پس از آن جريان ، حضرت به طور مكرّر مي فرمود: غذاي خيبر مرا هلاك ؛ و درونم را متلاشي كرده است . روايات در چگونگي شهادت و مسموم شدن آن حضرت متفاوت است ، ليكن آنچه در تاريخ و احاديث آمده است و به طور قطعي از آن استفاده مي شود اين است كه حضرت به وسيله زهر مسموم و به شهادت رسيد. در برخي از كتب وارد شده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: آن دو نفر زن حفصه و عايشه حضرت رسول صلّي اللّه عليه و آله را مسموم و شهيد كردند.
چهل داستان و چهل حديث از حضرت رسول خدا (ص)/ عبدالله صالحي

مطالب مشابه