رفتار مردانه با شوهر چه عواقبی دارد؟

رفتار مردانه با شوهر چه عواقبی دارد؟

ده سال است ازدواج کرده ایم و سه بچه کوچک داریم ولی من حس می کنم اگر شوهرم را به حساب بیاورم چهار بچه دارم. او عین یک بچه عمل می کند. چیزها را سر جای خودش نمی گذارد، قرارها یادش می رود، وسایلش در خانه ولو است. از این وضعیت متنفرم، می دانم اگر اعتراض کنم ناراحت می شود. چون که روابطی هم بین ما وجود ندارد.

چطور رفتار مادرانه را متوقف کنم؟

مثل مادر با مرد رفتار کردن بزرگترین اشتباه زن است. هر چه بیشتر با او مثل بچه رفتار کنید، بچه تر می شود. آخرش هم دلش را می زند و رنجیده می شود و بر زن می شورد. درست مثل زمانی که جلوی مادرش ایستاده بود.
از همه بدتر اینکه رفتار مادرانه کوتاهترین و کشنده ترین راه برای از بین بردن رابطه جنسی است. چون هیچ مردی نمی خواهد کنار مادرش بخوابد. وقتی شما مثل مادرش رفتار کنید هرگز نمی توانید شور و شوق او را برانگیزید. البته مردانی که شیفته و خریدار غرغر و ملامت از ناحیه زن باشند، زنی را که رفتار مادرانه دارد، تحمل می کنند.
هر زن می داند که چقدر طبیعی است نسبت به کسی که او را دوست دارد مادرانه رفتار کند، این را از زمان کودکیش یاد گرفته است. اولین عشق فراوان که تجربه کرده از ناحیه مادر بوده است. مادری که بچه را در رحم خود پرورده، او را به دنیا آورده، شیر داده و همیشه از او حمایت کرده است. همه این محبت ها از جانب مادر بوده. حالا زن فکر می کند چون کسی را دوست دارد باید مثل مادر نسبت به او رفتار کند و مهر بورزد.
این نوع رفتار به ذائقه مرد خوش نمی آید، پس سعی خواهد کرد از او دوری کند.

شش مورد از رفتارهای مادرانه که بایستی از آنها اجتناب شود.

1- کمک و همیاری در مواردی که خودشان باید انجام دهند (خرید جوراب، پیدا کردن کلید و …)
2- برای اینکه بفهمیم چه می خواهد از بازی (کلمه و حدس) استفاده کنیم. (گرسنه ای؟ پیتزا می خوری؟ نه؟ یک سوپ خوشمزه چی؟)
3- یا تلقی اینکه مرد حواس پرت و فراموشکار است، اطلاعاتی را با خودش می داند به او یادآوری کنیم. (این آشغال شبه، فراموش نکنی شیر بخری و …)
4- غرغر زدن و اینکه او انگار بچه است. (چند مرتبه بگویم چراغ آشپزخانه را خاموش کن.)
5- به عهده گرفتن کارهایی که گمان می کنیم او نمی تواند درست انجام دهد. (بیرون بردن بچه ها و خرید لباس برای آنها، برنامه ریزی یک مسافرت)
6- آنها را راهنمایی می کنیم در حالیکه از ما کمک نخواسته اند. (نشان دادن روش پختن نیمرو)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید