خطاهاي 10گانه همسران جوان

خطاهاي 10گانه همسران جوان

زوج هاي جوان شباهت زيادي به دانشجوهاي سال اول دانشگاه دارند. آنها تازه مشغول يادگيري خم و چم زندگي مشترک هستند. آگاهي از اشتباهات معمول در اوايل ازدواج مي تواند کمک کند که مانع بروز مجدد آنها شويم. در پيچ و خم دلدادگي و حرف هاي نگفته جواني، واقعيت هاي يک عمر زندگي در کنار يکديگر، تجربه حوادث تلخ و شيرين و مهارت هاي لازم براي شناخت و تجزيه و تحليل مشکلات زندگي فراموش مي شود. يادآوري چند نکته به همه ما کمک مي کند تا مسافتي دورتر از شروع زندگي مشترک و روياپردازي هاي عاشقانه را مشاهده کنيم.

1- فکرنکردن به فرداي ازدواج:

بعضي از همسران جوان آنچنان سرگرم جشن ازدواج مي شوند که نمي دانند درگير چه مسائلي شده اند. شما متاهل شده ايد. جشن ازدواج شايد سرگرم کننده باشد اما فقط يک روزاست. اکنون شما ناچاريد با يکديگر زندگي کنيد، با هم کنار بياييد و تشکيل خانواده دهيد. از برنامه هاي جشن و بازتاب آن، از تماشاي فيلم عروسي تا تجديد خاطرات با دوستان لذت ببريد. اما تمام مدت، تصوير بزرگ تري را در ذهن داشته باشيد.

2- تلاش براي عوض کردن خلقيات همسر:

به احتمال قوي، شما به اين دليل با همسر خود ازدواج کرده ايد که عاشقش بوده ايد. اگراين طورباشد، هيچ دليلي وجود ندارد که او را تغييردهيد. بدون شک، افراد بالغ به طرز چشمگيري تغيير نمي کنند. پس بهترين اطمينان شما اين است که همسر خود را قبول کرده و او را به خاطر منحصر به فرد بودنش و تفاوت هاي که با ديگران دارد، دوست بداريد. تلاش براي عوض کردن همسرتان فقط احساسات او را جريحه دار کرده و زندگي مشترک شما را خراب مي کند.

3-رابطه بد با خانواده همسر:

اگرتا اين لحظه به رابطه شما به خانواده همسرتان لطمه وارد شده، دست به هر کاري بزنيد تارابطه خود با خانواده همسرتان را بهبود ببخشيد. اولين نفري باشيد که صلح را برقرار مي کند، زيرا هنگام دعواي شما با خانواده همسرتان، تنها کسي که آزرده خاطر مي شود، همسرتان است که احساس مي کند بين شما گيرافتاده است.

4- مشاجره به جاي گفتگو:

پرخاشگري و فرياد زدن و جيغ کشيدن در حل مشکل يا اختلاف نظرها به شما و همسرتان کمکي نمي کند. گفتگوي آرام و منطقي، شما را به پيش خواهد برد. اگر هنگام مجادله با همسرتان، نتوانيد خود را کنترل کنيد، زندگي تان را به مخاطره مي اندازيد. پس هرکاري را که شامل اين موارد است ازاستراحت در ميانه بحث تا طلب کمک به وسيله روش هاي درماني انجام دهيد.

5- کوتاه بودن افق ديد:

هيچ کس دوست ندارد درباره مسائل سنگيني مثل کنترل مسائل مالي، راه هاي ممکن بچه دارنشدن و نحوه آمادگي براي اتفاقات پيش بيني نشده اي مثل مرگ بحث کند. اکنون که متاهل شده ايد چاره اي جز صحبت درباره اين موضوعات نداريد. ازدواج شما به اين مسائل وابسته است. عاقل باشيد و در مورد تمامي اين مسائل با همسر خود صحبت کنيد و در صورت لزوم با ديگران مشاوره داشته باشيد اما آن را ناديده نگيريد. زندگي، تنها تفريح و مهماني و خوشي نيست. در خود توانايي پذيرش مشکلات بزرگ تر را داشته باشيد.

6- دعواهاي بيهوده

هر انسان متاهلي با همسرخود بر سر مسائلي بحث مي کند، از باز گذاشتن سر خمير دندان تا آويزان کردن لباس روي دستگيره در که در نظر ديگران بي معني است. بحث هاي خود را براي مسائل مهمتري نگه داريد. اين دلخوري ها را به حال خود بگذاريد به راستي اگر تنها اشتباه همسر شما انداختن جوراب هاي کثيف روي زمين است، بايد خودتان را خوش شانس بدانيد.

7-حسادت:

7- همسرتان شما را براي زندگي انتخاب کرده است. حسادت باعث اتلاف وقت شده و موجب اهانت به همسرتان مي شود که تصور مي کند شما به او اعتماد نداريد. اگر او هميشه قابل اعتماد بوده است، نبايد با حسادت خود حتي براي او ايجاد مزاحمت کنيد. اين کارمي تواند سمي در رابطه شما با همسرتان باشد.

8- زندگي کردن مانند مجردها

زمان آن رسيده که بزرگ شويد. گردش شبانه رفتن با دوستان، زماني اشکال نداشت که مجرد بوديد و هيچ کس در منزل منتظر شما نبود. براي يک متاهل، انجام بعضي کارها شايسته نيست. پس کار درست را انجام دهيد.

9- غرور در زندگي مشترک

زن يا شوهري که بعد از هر مشاجره بر عذرخواهي اصرار دارد، هميشه برنده است و کسي که مهر و محبت همسرخود را انکار مي کند، هيچ کار مفيدي براي زندگي مشترک شان انجام نمي دهد. کسي که عذرخواهي مي کند، اجازه مي دهد غرور و روش هاي حل مشکلات و عشق و علاقه او، به همسرش راه پيدا کند و رابطه آنها به نتيجه برسد. بايد ملايم تر باشيد و راهي پيدا کنيد که مسئوليت اعمال خود را به گردن بگيريد.

10-با هم نبودن

بايد مانند يک گل از زندگي مشترک خود مراقبت کنيد. گل، بدون آب، نورخورشيد و مراقبت هرگز رشد نخواهد کرد. بنابراين، بايد برنامه ريزي کنيد تا مدت زمان بيشتري را درکنارهمسرخود باشيد.
منبع:نشريه کوچه ما، شماره 12.

مطالب مشابه