اهميت طلب مردم

اهميت طلب مردم

جنازه مردي را آوردند تا رسول خدا صلي اللّه عليه و آله بر آن نماز گذارد. پيامبر صلي اللّه عليه و آله به اصحاب خود فرمود: شما بر او نماز بخوانيد اما من نمي خوانم . اصحاب گفتند: رسول اللّه ! چرا بر او نماز نمي گذاري ؟ حضرت فرمود: زيرا بدهكار مردم است .
ابوقتاده گفت : من ضامن مي شوم كه قرض او را ادا كنم . پيامبر صلي اللّه عليه و آله فرمود: بطور كامل ادا خواهي كرد؟ ابوقتاده : بله ، بطور كامل ادا خواهم كرد. آنگاه پيامبر صلي اللّه عليه و آله بر او نماز گذارد. ابوقتاده گويد: بدهكاري آن مرد هفده يا هجده در هم بود.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه