اهمیت طلب مردم

اهمیت طلب مردم

جنازه مردی را آوردند تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر آن نماز گذارد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله به اصحاب خود فرمود: شما بر او نماز بخوانید اما من نمی خوانم . اصحاب گفتند: رسول اللّه ! چرا بر او نماز نمی گذاری ؟ حضرت فرمود: زیرا بدهکار مردم است .
ابوقتاده گفت : من ضامن می شوم که قرض او را ادا کنم . پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: بطور کامل ادا خواهی کرد؟ ابوقتاده : بله ، بطور کامل ادا خواهم کرد. آنگاه پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر او نماز گذارد. ابوقتاده گوید: بدهکاری آن مرد هفده یا هجده در هم بود.
قصه های تربیتی چهارده معصوم / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید